Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2022
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..645      >>

înregistrări găsite: 645
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 29.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 713/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar
-
2. 29.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2022
-
3. 23.11.2022 asupra PL nr. 641/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
4. 23.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 159/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea Legii nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale
Apărare
5. 23.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 304/2022
Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecția statului român
Muncă
Apărare
6. 23.11.2022 asupra PL nr. 522/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
7. 23.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 562/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.485 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
8. 23.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 596/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
9. 23.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 601/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
10. 23.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 617/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
11. 23.11.2022 AVIZ COMUN Privind numirea a doi membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii Drepturile omului
Egalitatea de șanse
12. 23.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2022
-
13. 21.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 275/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim
-
14. 21.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 495/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
15. 21.11.2022 asupra PL nr. 544/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
16. 21.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 565/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53/2003 -Codul muncii
-
17. 21.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 584/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
18. 21.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 587/2022
Propunere legislativă pentru informarea pacienților cu privire la efectele secundare ale vaccinurilor
-
19. 21.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 602/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență nr.97/ 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
Administrație
20. 17.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 277/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
21. 17.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 346/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor
Muncă
Apărare
22. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 325/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
-
23. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 379/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
24. 16.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 426/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.a) din Legea cetățeniei române nr.21/1991
-
25. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 520/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr.210/1999
-
26. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 543/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
27. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 550/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2022 penttru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcțiilor publice prin transfer la cerere, precum și pentru completarea art.3641 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
28. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 579/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
29. 16.11.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 605/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
30. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 609/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
31. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 612/2022
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varșovia, la 3 martie 2022
-
32. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 618/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
33. 15.11.2022 asupra PL nr. 242/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
34. 15.11.2022 asupra PL nr. 495/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
35. 15.11.2022 asupra PL nr. 602/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență nr.97/ 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
36. 14.11.2022 asupra PL nr. 549/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
Sănătate
Apărare
37. 14.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 553/2022
Proiect de Lege privind protecția sistemelor informatice ale autorităților și instituțiilor publice în contextul invaziei declanșate de Federația Rusă împotriva Ucrainei
Apărare
Tehnologia informației
38. 14.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 567/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii privind organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr.226/2009
-
39. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 398/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
40. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 411/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
41. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 412/2022
Propunere legislativă "Solidaritate cu Ucraina pentru interzicerea importului și achizițiilor intracomunitare de petrol, gaze naturale, cărbune și combustibil nuclear provenind din Federația Rusă pe durata agresiunii neprovocate împotriva Ucrainei"
-
42. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 469/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal
-
43. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 494/2022
Propunere legislativă privind scutirea unităților administrativ-teritoriale de la plata unor taxe și tarife pentru proiecte de interes public
-
44. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 500/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătății
-
45. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 501/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale
-
46. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 509/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027
-
47. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 511/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare
-
48. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 521/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
-
49. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 529/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică
-
50. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 551/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
51. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 554/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.17 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
52. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 558/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
-
53. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 569/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18 din 29 august 2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
54. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 572/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
55. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 586/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiții de trai și activități agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială
-
56. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 589/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine
-
57. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 590/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2019-2021
-
58. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 635/2022
Proiect de Lege privind acordarea voucherelor pentru control oftalmologic și achiziționare ochelari de vedere pentru elevi
-
59. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 685/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localitătilor nr.101/2006
-
60. 09.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 51/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
Sănătate
Apărare
Tehnologia informației
61. 09.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 94/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
Sănătate
Apărare
Tehnologia informației
62. 09.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 360/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției
Muncă
63. 09.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 463/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
64. 09.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.11.2022
-
65. 08.11.2022 asupra PL nr. 11/2022
Proiect de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului video de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice
-
66. 08.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 499/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
67. 08.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 505/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2022 pentru modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
68. 08.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 524/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art.18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art.XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
69. 08.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 526/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
70. 08.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 533/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
-
71. 08.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 538/2022
Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea distrugerii culturilor agricole și a pășunatului neautorizat, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
72. 08.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 542/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art. 31, alin.(1) din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
73. 08.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 564/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
74. 08.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 595/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2022 privind reglementarea unei măsuri financiar-fiscale și bugetare
-
75. 08.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 610/2022
Propunere legislativă privind registrul unic de control
-
76. 07.11.2022 asupra PL nr. 601/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
77. 07.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 286/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
78. 07.11.2022 asupra PL nr. 152/2021
Proiect de Lege pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
79. 07.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 517/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
-
80. 07.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 602/2021
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
81. 07.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 63/2022
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
82. 07.11.2022 asupra PL nr. 403/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare
-
83. 07.11.2022 asupra PL nr. 495/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
84. 07.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 539/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
85. 31.10.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.10.2022
-
86. 27.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 416/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
87. 27.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 545/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
88. 26.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 620/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996
-
89. 26.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 274/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgenți a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal­bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
90. 26.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 286/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
91. 26.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 292/2022
Propunere legislativă privind Statutul asistenților maternali profesioniști
-
92. 26.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 397/2022
Propunere legislativă privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate
-
93. 26.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 464/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
-
94. 26.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 471/2022
Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Regional "Memorialul Golgota Bucovinei"
-
95. 26.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 479/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2022 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale
-
96. 26.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 513/2022
Proiectul Legii aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2022 privind unele măsuri pentru creșterea capacității de control la frontieră a Autorității Vamale Române
-
97. 26.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 517/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
-
98. 26.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 523/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST
-
99. 26.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 534/2022
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 6 decembrie 2022, 18:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro