Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2023
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2023

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..672      >>

înregistrări găsite: 672
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 28.12.2023 HOTARÂRE privind vacantarea unui loc de deputat Horga Maria-Gabriela -
2. 28.12.2023 HOTARÂRE privind vacantarea unui loc de deputat Avramescu Gabriel-Ioan -
3. 27.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 808/2023
Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc
-
4. 27.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 809/2023
Propunere legislativă privind Statutul autonomiei culturale a comunității maghiare din România
-
5. 27.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 810/2023
Propunere legislativă „LEGE CADRU privind autonomia culturală a comunităților naționale"
-
6. 20.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 562/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
-
7. 20.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 699/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2023 privind consolidarea capacității instituționale a Ministerului Finanțelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
8. 19.12.2023 asupra PL nr. 552/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
9. 19.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 83/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
10. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 504/2023
Proiect de Lege privind transmiterea bunurilor imobile - teren cu construcțiile aferente din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara, județul Timiș și transmiterea unui bun imobil -teren din domeniul privat al statului în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara
Agricultură
Administrație
Învățământ
11. 19.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 526/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții
-
12. 19.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 552/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2023 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităților sanitare precum și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public și pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătății și în domeniul fiscal
-
13. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 602/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Administrație
14. 19.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 631/2023
Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de căpșune
-
15. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 707/2023
Proiect de Lege privind ordinul de protecție
Apărare
16. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 718/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
Muncă
Apărare
17. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 722/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Agricultură
Administrație
Mediu
18. 19.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 733/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2019 privind activitatea consulară
-
19. 19.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 736/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății
-
20. 19.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 748/2023
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin Rezoluțiile nr.259 și 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
-
21. 19.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 750/2023
Proiect de Lege pentru aderarea Inspecției Judiciare la Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ) și pentru aprobarea plății cotizației anuale la acesta, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
22. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 757/2023
Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.I din Legea nr.217/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr.504/2002
-
23. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 773/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare și semnat de România la Bruxelles, la 19 februarie 2013
-
24. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 805/2023
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
25. 19.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.12.2023
-
26. 18.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 594/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
27. 18.12.2023 asupra PL nr. 552/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
28. 18.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 403/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19
Industrii
Apărare
Transport
29. 18.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 67/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Drepturile omului
30. 18.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 565/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
Administrație
31. 18.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 723/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.95 din Ordonanța de urgență nr.50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori și a art.135 alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Buget
32. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
Constitutionalitate
33. 14.12.2023 asupra PL nr. 602/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
34. 12.12.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 389/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat
Industrii
35. 12.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 547/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Agricultură
36. 12.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 501/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile
-
37. 12.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 525/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor
-
38. 12.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 527/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2023 pentru modificarea art.14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi
-
39. 12.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 537/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Sănătate
Apărare
40. 12.12.2023 asupra PL nr. 567/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
41. 12.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 597/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
42. 12.12.2023 asupra PL nr. 722/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
43. 12.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 749/2023
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
44. 12.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2023
-
45. 06.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 175/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate
Administrație
Tehnologia informației
46. 06.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 326/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Administrație
47. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 424/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
48. 05.12.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 475/2023
Propunere legislativă privind desființarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
Administrație
49. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 488/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli pentru unele culturi agricole înființate în primăvara anului 2022 și afectate de seceta pedologică din perioada martie - septembrie 2022
-
50. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 500/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor
-
51. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 514/2023
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de analist comportamental, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Analiștilor Comportamentali
-
52. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 647/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2023 privind unele măsuri bugetare
-
53. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 706/2023
Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun
-
54. 05.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 708/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.299 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
55. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 725/2023
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.43 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
56. 05.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 732/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.20 din Legea 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Administrație
57. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 737/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare
-
58. 04.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 432/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
-
59. 04.12.2023 asupra PL nr. 457/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
60. 04.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 511/2023
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 Iunie - Ziua națională a marinarilor salvatori
-
61. 04.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 524/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2023 pentru efectuarea plății anuale, în baza Acordului privind achiziția publică în comun pentru preluarea RINA, de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în calitate de autoritate contractantă, din bugetul propriu, pentru instituțiile naționale beneficiare
-
62. 04.12.2023 asupra PL nr. 723/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.95 din Ordonanța de urgență nr.50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori și a art.135 alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
63. 04.12.2023 HOTARÂRE privind vacantarea unui loc de deputat -
64. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 201/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal
-
65. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 323/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal
-
66. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 479/2023
Propunere legislativă pentru completarea art.122 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
67. 29.11.2023 asupra PL nr. 565/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
68. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 580/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
69. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 581/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
70. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 641/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
71. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 716/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2023 privind instituirea unui mecanism de consultare și reacție coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole
-
72. 29.11.2023 asupra PL nr. 732/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.20 din Legea 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
-
73. 28.11.2023 asupra PL nr. 571/2021
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice
-
74. 28.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 522/2023
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 204 alin.(2) lit.j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare
Administrație
75. 27.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 269/2023
Proiect de Lege privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
Industrii
76. 27.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 475/2023
Propunere legislativă privind desființarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
Administrație
77. 27.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 570/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.j) din Legea poliției locale nr.155/2010
Administrație
Apărare
78. 23.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 676/2023
Proiect de Lege pentru organizarea și funcționarea Institutului pentru Sprijinirea Integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
-
79. 23.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2023
-
80. 23.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2023
-
81. 23.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2023
-
82. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 458/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
83. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 468/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru întărirea disciplinei autorizării construcțiilor
-
84. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 496/2023
Propunere legislativă privind măsurile compensatorii ale fondului de salarii în cazul instituirii de sărbători legale în care nu se lucrează
-
85. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 560/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
86. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 574/2023
Propunere legislativă privind modificarea și completarea alineatelor (2) și (5) ale art.198 din Legea nr.199 din 5 iulie 2023 a învățământului superior
-
87. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 575/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.198/2023 a învățământului preuniversitar și a Legii nr.199/2023 a învățământului superior
-
88. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 576/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului superior nr.199 din 4 iulie 2023
-
89. 22.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 675/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
90. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 726/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist
-
91. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 118/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
Buget
Industrii
Transport
92. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 599/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
93. 21.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 325/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
94. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 378/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
95. 21.11.2023 asupra PL nr. 407/2023
Propunere legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
96. 21.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 465/2023
Proiect de Lege privind proclamarea Zilei Drapelului Național al României
-
97. 21.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 534/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
-
98. 21.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 549/2023
Propunere legislativă privind completarea Legii 504/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.534 din 22 iulie 2002
-
99. 21.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 613/2023
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 21 iunie 2024, 8:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro