Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din anul 2011
Comisia:Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
Documente: din anul 2011

1..99 | 100..143      >>

înregistrări găsite: 143
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 759/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2011 pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Administrație
2. 14.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 260/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și Ordonanței Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Muncă
3. 13.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 184/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
Învățământ
4. 12.12.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.12.2011
-
5. 12.12.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.12.2011
-
6. 07.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 664/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare
-
7. 06.12.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.11.2011
-
8. 06.12.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.11.2011
-
9. 05.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 650/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
-
10. 05.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 692/2011
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012
-
11. 30.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 640/2011
Proiectul Legii de ratificare a Protocolului privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București la 24 noiembrie 2010
Juridică
12. 30.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 654/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact Galați, semnat la Galați la 31 mai 2011
-
13. 30.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 655/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului 1 semnat de partea română la București, la 10 februarie 2010, la Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Lituania, Ministerul Apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian, deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, semnat de partea română la București, la 30 iulie 2008
-
14. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 643/2011
Proiect de Lege pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin.(22) al art.241 din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
-
15. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 687/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
16. 28.11.2011 Proces-Verbal la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1931/2006 în ceea ce priveste includerea zonei Kaliningrad si a anumitor districte administrative poloneze în zona de frontiera eligibila COM (2011) 461 -
17. 24.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 596/2011
Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) alin.(3) al art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Politică externă
18. 24.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.11.2011
-
19. 24.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.11.2011
-
20. 23.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 593/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
21. 23.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 610/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordoanței de urgență nr.82 din 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
22. 18.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2011
-
23. 18.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.11.2011
-
24. 17.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 629/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
-
25. 17.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 632/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
-
26. 14.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 557/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011
Administrație
27. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 588/2011
Proiect de Lege privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene
-
28. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 590/2011
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
29. 14.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 611/2011
Propunere legislativă privind descentralizarea Arhivelor Naționale
-
30. 14.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 614/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011
Juridică
31. 14.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.11.2011
-
32. 14.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2011
-
33. 10.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 531/2009
Proiect de Lege privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944
-
34. 09.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 545/2011
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
Învățământ
35. 03.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 434/2011
Propunere legislativă privind transformarea cazărmile dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social
Administrație
36. 31.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.10.2011
-
37. 31.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.10.2011
-
38. 20.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 526/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare
-
39. 20.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.10.2011
-
40. 20.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.10.2011
-
41. 13.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 275/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare
Administrație
42. 13.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.09.2011
-
43. 13.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.10.2011
-
44. 13.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2011
-
45. 13.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2011
-
46. 12.10.2011 Proces-Verbal COM (2011) 559 -
47. 12.10.2011 Proces-Verbal COM (2011) 560 -
48. 28.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 534/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnată la Paris, la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul între statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002
-
49. 28.09.2011 Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1931/2006 în ceea ce priveste includerea zonei Kaliningrad si a anumitor districte administrative poloneze în zona de frontiera eligibila COM (2011) 461 -
50. 26.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2011, 21.09.2011, 22.09.2011
-
51. 26.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2011, 21.09.2011, 22.09.2011
-
52. 26.09.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.09.2011
-
53. 22.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 505/2011
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
-
54. 20.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 504/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2011 pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
-
55. 19.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 515/2011
Propunere legislativă privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol)
-
56. 19.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 516/2011
Propunere legislativă "Legea Arhivelor"
-
57. 15.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 498/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi, la 13 aprilie 2011
-
58. 15.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 519/2011
Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay
-
59. 15.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2011, 07.09.2011
-
60. 15.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2011, 15.09.2011
-
61. 15.09.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.09.2011
-
62. 15.09.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2011
-
63. 14.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 439/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.218/2002
-
64. 07.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 449/2011
Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul European de Informații privind Vehiculele și Permisele de Conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000
Administrație
65. 06.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 448/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Novegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010
-
66. 06.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 468/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
67. 30.06.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.06.2011
-
68. 30.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2011
-
69. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 415/2011
Proiect de Lege privind regimul deșeurilor
-
70. 27.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 143/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
Industrii
71. 21.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 419/2011
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului național de decorații și semnelor onorifice
-
72. 21.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2011
-
73. 21.06.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2011
-
74. 17.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 329/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
75. 16.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 392/2011
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
-
76. 09.06.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2011
-
77. 09.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2011
-
78. 07.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 266/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Sănătate
79. 06.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 321/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Sănătate
80. 06.06.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2011, 01.06.2011, 02.06.2011
-
81. 06.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2011, 01.06.2011, 02.06.2011
-
82. 31.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 434/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
83. 30.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.05.2011
-
84. 30.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.05.2011
-
85. 27.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.05.2011
-
86. 27.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.05.2011
-
87. 25.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 114/2011
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
Muncă
88. 23.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 175/2011
Proiect de Lege privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2011
Administrație
89. 18.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 189/2011
Proiect de Lege privind statutul rezerviștilor voluntari
-
90. 17.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 274/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare
-
91. 17.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.05.2011
-
92. 17.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.05.2011
-
93. 28.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 178/2011
Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul între Confederația Elvețiană și Republica Austria privind înființarea și funcționarea la Viena a Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993
Administrație
94. 27.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 174/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive
-
95. 26.04.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2011
-
96. 26.04.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.04.2011
-
97. 23.04.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.12.2011
-
98. 23.04.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.12.2011
-
99. 20.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 119/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 iulie 2024, 12:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro