Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din anul 2014
Comisia:Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
Documente: din anul 2014

1..99 | 100..113      >>

înregistrări găsite: 113
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
-
2. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 536/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru interpretarea unor prevederi legale
-
3. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 565/2014
Propunere legislativă pentru înființarea Zonei Libere Sculeni și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Sculeni "
-
4. 08.12.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 464/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Muncă
5. 08.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2014
-
6. 08.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.2014
-
7. 03.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 498/2014
Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
8. 03.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 517/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
9. 03.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.11.2014
-
10. 03.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.11.2014
-
11. 27.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 464/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Muncă
12. 26.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.11.2014
-
13. 26.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2014
-
14. 03.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.10.2014
-
15. 03.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.10.2014
-
16. 28.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 491/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev, la 2 octombrie 2014
-
17. 28.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 492/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Tbilisi, la 14 martie 2014
-
18. 16.10.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.10.2014
-
19. 16.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2014
-
20. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 463/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adițional (Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005
-
21. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 484/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
22. 02.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2014
-
23. 02.10.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.10.2014
-
24. 29.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2014
-
25. 29.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2014
-
26. 23.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 413/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
-
27. 23.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 420/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantități de carburanți și acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații, precum și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități
-
28. 22.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2014
-
29. 22.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.2014
-
30. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 141/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor immobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative
Administrație
31. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 196/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010- Legea Poliției Locale
Administrație
32. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 208/2014
Proiect de Lege pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României -1 Decembrie
Administrație
33. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 410/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsuri de creștere a încrederii și securității, semnat la Kiev, la 10 martie 2014
-
34. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 417/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale, semnat la Chișinău la 21 februarie 2014
Sănătate
35. 17.09.2014 RAPORT COMUN privind activitatea desfasurata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii in anul 2013 -
36. 16.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 281/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților
Învățământ
37. 16.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2014
-
38. 16.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2014
-
39. 11.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 339/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Politică externă
40. 10.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 289/2014
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
41. 10.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 385/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.82/2006 privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
42. 09.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 263/2014
Proiect de Lege privind securitatea cibernetică
Tehnologia informației
43. 09.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 330/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
44. 09.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 356/2014
Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Țărilor de Jos și Republica Portugheză privind crearea Forței de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007
-
45. 09.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 357/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014
-
46. 09.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 365/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
-
47. 26.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2014, 25.06.2014, 26.06.2014
-
48. 25.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.03.2014
-
49. 25.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.06.2014
-
50. 23.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.06.2014
-
51. 23.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.06.2014
-
52. 17.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 132/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
Juridică
53. 12.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2014
-
54. 12.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2014
-
55. 11.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 282/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
56. 11.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 285/2014
Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale
-
57. 11.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 314/2014
Propunere legislativă privind completarea Art.118 al Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
58. 10.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 116/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
Juridică
59. 05.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2014
-
60. 05.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2014
-
61. 04.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 139/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
Administrație
62. 29.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2014
-
63. 29.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.05.2014
-
64. 28.05.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 377/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
65. 28.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 230/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare
-
66. 19.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 235/2014
Propunere legislativă privind prevenirea și combaterea infracționalității în școli
Învățământ
67. 12.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.05.2014
-
68. 12.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.05.2014
-
69. 06.05.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 19/2014
Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82 din 25.10.2006 pentru recunoșterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
70. 05.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2014
-
71. 05.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2014
-
72. 24.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 169/2014
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
73. 24.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 174/2014
Propunere legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.226/29.11.2011 privind reparațiile morale și material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
-
74. 23.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 183/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
-
75. 23.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 193/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
-
76. 10.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.04.2014
-
77. 10.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.2014
-
78. 08.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 114/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
-
79. 08.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 145/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.51 din Legea 29/2000 privind sistemul national de decorații al României
-
80. 03.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.03.2014
-
81. 01.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.03.2014
-
82. 01.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.03.2014
-
83. 31.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 23/2014
Propunere legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor
Administrație
84. 31.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 120/2014
Proiect de Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, precum și unor unități administrativ-teritoriale
-
85. 26.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 120/2014
Proiect de Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, precum și unor unități administrativ-teritoriale
-
86. 26.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 123/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate , semnat la București, la 22 octombrie 2013
-
87. 18.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 82/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Politică externă
88. 18.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 113/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 14 noiembrie 2013
-
89. 17.03.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.03.2014
-
90. 13.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 495/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri și a Tabelelor - anexă la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
Sănătate
91. 13.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.2014, 12.03.2014, 13.03.2014
-
92. 12.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.03.2014
-
93. 12.03.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.03.2014
-
94. 06.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2014
-
95. 05.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2014
-
96. 05.03.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.02.2014
-
97. 05.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.02.2014
-
98. 05.03.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.02.2014
-
99. 03.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 96/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 24 septembrie 2023, 16:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro