Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din anul 2020
Comisia:Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
Documente: din anul 2020

1..99 | 100..112      >>

înregistrări găsite: 112
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.12.2020 AVIZ COMUN AUDIERE Domnul Nicolae Ionel Ciuca -
2. 23.12.2020 AVIZ COMUN AUDIERE Domnul Bode Lucian Nicolae -
3. 09.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 639/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
4. 09.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 650/2020
Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea Consiliului județean Bihor
-
5. 03.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 362/2020
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliția Locală
Administrație
6. 03.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 602/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online
Administrație
7. 26.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 438/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile
Administrație
8. 20.10.2020 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind uniunea securitații -
9. 14.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 248/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal
-
10. 14.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 392/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri administrative și fiscale
-
11. 14.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 393/2020
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004
-
12. 12.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 522/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensile militare de stat
Muncă
13. 12.10.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 410/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Juridică
14. 07.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 291/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
15. 07.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 582/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
16. 07.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 594/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
-
17. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 457/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
-
18. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 461/2020
Proiect de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
19. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 466/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
-
20. 22.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 506/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
-
21. 22.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 548/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York, la 30 martie 2020
-
22. 17.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 491/2020
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
-
23. 15.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 494/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
24. 10.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.08.2020
-
25. 10.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.08.2020
-
26. 10.09.2020 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.08.2020
-
27. 10.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020
-
28. 10.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.08.2020, 18.08.2020, 19.08.2020, 20.08.2020
-
29. 03.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 583/2019
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională
-
30. 03.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 474/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
31. 03.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 475/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
-
32. 02.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 376/2020
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului național pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională
-
33. 02.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 480/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
Muncă
34. 25.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 611/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
Transport
35. 25.08.2020 RAPORT asupra PL nr. 410/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Juridică
36. 29.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 394/2020
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020
Sănătate
37. 28.07.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 324/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare
Muncă
Juridică
38. 28.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 410/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Juridică
39. 21.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 370/2020
Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
-
40. 21.07.2020 RAPORT asupra PL nr. 419/2020
Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.1 din Legea nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
-
41. 09.07.2020 AVIZ asupra PL nr. 418/2020
Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
-
42. 08.07.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 324/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare
Muncă
Juridică
43. 30.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 264/2019
Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, participant la misiuni și acțiuni militare sau la alte operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
44. 30.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 494/2019
Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea țării, precum și pentru acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
45. 23.06.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 241/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică
Tehnologia informației
46. 17.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 241/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică
Tehnologia informației
47. 17.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 306/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Învățământ
48. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 350/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene
-
49. 16.06.2020 AVIZ asupra PL nr. 352/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
-
50. 15.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 202/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale
Industrii
51. 11.06.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 545/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
Administrație
52. 11.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 264/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive și pentru completarea Legii poliției locale nr.155/2010
Administrație
53. 09.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 312/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Politică externă
54. 03.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 277/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
Juridică
55. 02.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 206/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
-
56. 02.06.2020 RAPORT asupra PL nr. 279/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
Sănătate
57. 27.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 297/2020
Proiect de Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
58. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 177/2020
Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu”
Buget
59. 26.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 270/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale
-
60. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 281/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale
-
61. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 286/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
62. 26.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 293/2020
Proiect de Lege pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria)
-
63. 20.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 240/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
-
64. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 28/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
65. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 55/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 57 din Legea nr.487 din 2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice
-
66. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 181/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
67. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 185/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
68. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 196/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale
-
69. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 200/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
70. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 217/2020
Proiect de Lege privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță
-
71. 13.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 219/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
72. 06.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 115/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
Administrație
73. 06.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 160/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale
-
74. 05.05.2020 RAPORT asupra PL nr. 90/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
Muncă
75. 05.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 151/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
76. 05.05.2020 AVIZ asupra PL nr. 153/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
-
77. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 253/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
Muncă
78. 29.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 386/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
Muncă
79. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 121/2020
Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
80. 22.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 137/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019
-
81. 15.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 125/2020
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situațiilor de urgență, semnat la 29 martie, la București
-
82. 15.04.2020 Raportul comun asupra Decretului Presedintelui Romaniei nr. 240 din 14 aprilie 2020, privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei -
83. 02.04.2020 asupra PL nr. 751/2018
Propunere legislativă privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat ,potrivit legii, aflate în finanțarea autorităților publice locale de pe raza județelor Arad, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu
Administrație
Sănătate
84. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 71/2020
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
85. 02.04.2020 RAPORT asupra PL nr. 77/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educației naționale nr.1/2011
Învățământ
86. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 105/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare
-
87. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 116/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
88. 02.04.2020 AVIZ asupra PL nr. 119/2020
Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale
-
89. 26.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 380/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Industrii
Juridică
Transport
90. 26.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 85/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
91. 26.03.2020 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu Pregstirea Conferintei privind Viitorul Europei COM(2020)27 -
92. 17.03.2020 Raportul comun asupra Decretului Presedintelui Romaniei nr.195 din 16 martie 2020, privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr.212 din 16 martie 2020 -
93. 16.03.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Nicolae Ionel CIUCA, candidat la functia de ministru al apararii nationale -
94. 16.03.2020 Aviz comun consultativ privind audierea domnului Ion Marcel VELA, candidat la functia de ministru al afacerilor interne -
95. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 178/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
96. 10.03.2020 AVIZ asupra PL nr. 36/2020
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
-
97. 09.03.2020 RAPORT asupra PL nr. 537/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Juridică
Transport
98. 05.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Vela Ion Marcel, candidat la functia de ministru al afacerilor interne -
99. 03.03.2020 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Nicolae Ionel Ciuca, candidat la functia de ministru al apararii nationale -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 2 decembrie 2023, 4:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro