Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică externă din anul 2006
Comisia:Comisia pentru politică externă
Documente: din anul 2006

1..99 | 100..124      >>

înregistrări găsite: 124
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 917/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2006 pentru modificarea anexei nr.2 din Ordonanța Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora
-
2. 22.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.12.2006
-
3. 21.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 958/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
4. 21.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 967/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale
-
5. 07.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.12.2006, 07.12.2006
-
6. 06.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 911/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
-
7. 15.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2006, 14.11.2006
-
8. 14.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 814/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
-
9. 09.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2006, 08.11.2006
-
10. 08.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 788/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 13 aprilie 2006
-
11. 02.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2006, 02.10.2006
-
12. 31.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 754/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006
-
13. 31.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 759/2006
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) art.II din OG 33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanțele diplomatice ale României
-
14. 26.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2006, 26.10.2006
-
15. 24.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 752/2006
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007
-
16. 19.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2006, 19.10.2006
-
17. 11.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 705/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 5 iulie 2006
-
18. 11.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 719/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind finanțarea comună a Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între Guvernele Părților la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005
-
19. 11.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 720/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate transnaționale, a terorismului și a altor tipuri de infracțiuni, semnat la București la 10 iulie 2006
-
20. 11.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2006, 11.10.2006
-
21. 06.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.10.2006, 05.10.2006
-
22. 03.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 699/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la imunitățile de jurisdicție ale Statelor și ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005
-
23. 21.09.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2006
-
24. 20.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 586/2006
Proiect de Lege privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene
-
25. 20.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 592/2006
Propunere legislativă pentru modificarea literei t) a alineatului (1) al articolului 8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
26. 19.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 665/2006
Proiect de Lege privind finanțarea asistenței pentru dezvoltare din cadrul politicii naționale de cooperare internațională pentru dezvoltare
-
27. 14.09.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2006, 13.09.2006
-
28. 13.09.2006 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 597/2006
Proiect de Lege privind aprobarea ieșirii din vigoare a unor tratate internaționale în domeniul comerțului și cooperării economice
-
29. 13.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 656/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
-
30. 07.09.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2006, 07.09.2006
-
31. 06.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 597/2006
Proiect de Lege privind aprobarea ieșirii din vigoare a unor tratate internaționale în domeniul comerțului și cooperării economice
-
32. 06.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 617/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informațiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 și semnat de România la Washington la 14 februarie 2006
-
33. 06.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 618/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalității, semnată la Madrid la 30 martie 2006
-
34. 06.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 621/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005, prin Actul Final al Conferinței pentru analiza și adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005
-
35. 04.07.2006 AVIZ asupra PL nr. 572/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005
-
36. 04.07.2006 AVIZ asupra PL nr. 587/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea plății unor contribuții voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului Internațional al Crucii Roșii, Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului
-
37. 04.07.2006 AVIZ asupra PL nr. 590/2006
Proiect de Lege privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea Uniunii Statale Serbia-Muntenegru în urma aplicării Protocolului cu privire la frontiera dintre Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor și Regatul României, încheiat la 24 noiembrie 1923, completat prin Protocolul din 4 iunie 1927
-
38. 04.07.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.07.2006, 04.07.2006
-
39. 29.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2006, 28.06.2006
-
40. 27.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 554/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federației Ruse și al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la București la 8 noiembrie 2005
-
41. 27.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 556/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2006-2010, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeană (TER) privind fondul de cooperare și creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
-
42. 27.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 561/2006
Proiect de Lege pentru acceptarea de către România a Convenției Internaționale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005
-
43. 27.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 562/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005
-
44. 27.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 563/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, adoptată la Varșovia la 16 mai 2005
-
45. 27.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 564/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Spania în domeniul securității sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006
-
46. 22.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.06.2006, 21.06.2006
-
47. 21.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 540/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de acțiune în domeniul energiei "Energie Inteligentă - Europa" (2003-2006), semnat la București la 5 decembrie 2005 și la Bruxelles la 12 decembrie 2005
-
48. 21.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 541/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenței și răspunsului de urgență la dezastre naturale și provocate de om, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005
-
49. 15.06.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.06.2006, 14.06.2006
-
50. 15.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2006, 14.06.2006
-
51. 13.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 522/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Baku la 14 martie 2006
-
52. 13.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 534/2006
Proiect de Lege privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
-
53. 13.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 539/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
-
54. 09.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.06.2006, 08.06.2006
-
55. 07.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 497/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Spania privind cooperarea în domeniul protecției minorilor români neînsoțiți în Spania, repatrierea lor și lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005
-
56. 07.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 506/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2006 pentru modificarea art.1 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
-
57. 07.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 508/2006
Proiect de Lege privind personalizarea centralizată a pașapoartelor cu date biometrice
-
58. 07.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 513/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare și semnată de România la Varșovia la 16 mai 2005
-
59. 07.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 514/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de Împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului "Inițiativa Copiii Străzii", semnat la București la 22 noiembrie 2005 și la Paris la 5 decembrie 2005
-
60. 07.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 515/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional la Convenția împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varșovia la 12 septembrie 2002
-
61. 07.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 516/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Austria în domeniul securității sociale, semnat la București la 28 octombrie 2005
-
62. 07.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 517/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Ungară în domeniul securitații sociale, semnat la București la 20 octombrie 2005
-
63. 02.06.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2006, 01.05.2006
-
64. 02.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2006, 01.05.2006
-
65. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 493/2006
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996
-
66. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 494/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de constituire a Comunității Energiei semnat la Atena la 25 octombrie 2005
-
67. 01.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 496/2006
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului la Convenția Espoo (Espoo la 25 februarie 1991) adoptat prin Decizia II/14 a celei de a doua Reuniuni a Părților, la Sofia la 27 februarie 2001
-
68. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 473/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.) "Cracovia 21 decembrie 1992", semnat la Skopje la 27 februarie 2006
-
69. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 474/2006
Proiect de Lege privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999
-
70. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 475/2006
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate Utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986 și a Protocolului de Amendare a Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006
-
71. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 485/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
-
72. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 486/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între România și Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România și Republica Slovacă privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994
-
73. 25.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 487/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică și tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006
-
74. 25.05.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2006, 25.05.2006
-
75. 19.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 418/2006
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
-
76. 18.05.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2006, 18.05.2006
-
77. 16.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 447/2006
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005
-
78. 11.05.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2006, 11.05.2006
-
79. 04.05.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2006, 04.05.2006
-
80. 03.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 398/2006
Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinței părților la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997
-
81. 03.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 399/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005
-
82. 03.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 400/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia, semnat la București la 7 decembrie 2005, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea și protejarea investițiilor, semnat la București la 26 iunie 1997
-
83. 03.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 401/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Țărilor de Jos privind acordarea de privilegii și imunități ofițerilor de legătură români la Oficiul European de Poliție, realizat prin schimb de note verbale la 17 ianuarie 2006
-
84. 27.04.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2006, 27.04.2006
-
85. 20.04.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2006, 20.04.2006
-
86. 13.04.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2006, 12.04.2006
-
87. 12.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 244/2006
Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentelor la Statutul Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat, adoptate la cea de-a XX-a Sesiune Diplomatică a Conferinței de Drept Internațional Privat, la Haga la 30 iunie 2005
-
88. 12.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 245/2006
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006
-
89. 12.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 246/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A privind finanțarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005
-
90. 12.04.2006 AVIZ asupra PL nr. 247/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Contractului de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații, semnat la București la 22 decembrie 2005 și la Luxemburg la 27 decembrie 2005
-
91. 06.04.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2006
-
92. 30.03.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2006, 29.03.2006
-
93. 28.03.2006 AVIZ asupra PL nr. 200/2006
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare, semnat la București la 19 decembrie 2005
-
94. 28.03.2006 AVIZ asupra PL nr. 202/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Turcia privind asistența judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005
-
95. 28.03.2006 AVIZ asupra PL nr. 206/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
-
96. 23.03.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.03.2006, 22.03.2006
-
97. 23.03.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2006, 22.03.2006
-
98. 22.03.2006 AVIZ asupra PL nr. 158/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea Organizației Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), adoptat la Kiev la 6 martie 2002, semnat de Guvernul României la Istanbul la 8 noiembrie 2005
-
99. 22.03.2006 AVIZ asupra PL nr. 167/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 iulie 2024, 12:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro