Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică externă din anul 2014
Comisia:Comisia pentru politică externă
Documente: din anul 2014

1..99 | 100..111      >>

înregistrări găsite: 111
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
-
2. 15.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.12.2014, 11.12.2014
-
3. 15.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.12.2014, 11.12.2014
-
4. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 535/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea și compleatrea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
5. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 540/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
6. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 555/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
7. 05.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.11.2014, 27.11.2014
-
8. 05.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2014, 04.12.2014
-
9. 05.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.2014, 04.12.2014
-
10. 05.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.11.2014, 27.11.2014
-
11. 03.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 529/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la București , la 24 decembrie 2013 și a amendamentului convenit prin Contractul de finanțare amendat și reconfirmat semnat la București, la 16 mai 2014, la Contractul de finanțare dintre România și banca Europeană de Investiții, în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) semnat la București, la 24 decembrie 2013
-
12. 21.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.11.2014, 20.11.2014
-
13. 21.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2014, 20.11.2014
-
14. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 493/2014
Proiect de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum și a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranță Maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.359(92) din 21 iunie 2013
-
15. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 494/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, si Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010
-
16. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 495/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea Europeană și Statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigație prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013
-
17. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 496/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013
-
18. 18.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.10.2014, 23.10.2014
-
19. 18.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.2014, 23.10.2014
-
20. 30.10.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.10.2014, 30.10.2014
-
21. 30.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.10.2014, 30.10.2014
-
22. 28.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 491/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev, la 2 octombrie 2014
-
23. 28.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 492/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Tbilisi, la 14 martie 2014
-
24. 16.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 448/2014
Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
25. 16.10.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.10.2014, 16.10.2014
-
26. 16.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2014, 16.10.2014
-
27. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 462/2014
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014
-
28. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 463/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adițional (Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005
-
29. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 484/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
30. 26.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.09.2014, 25.09.2014
-
31. 26.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2014, 25.09.2014
-
32. 23.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2014, 11.09.2014
-
33. 23.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.2014, 18.09.2014
-
34. 23.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2014, 18.09.2014
-
35. 23.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2014, 11.09.2014
-
36. 17.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 401/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2001
-
37. 17.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 410/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsuri de creștere a încrederii și securității, semnat la Kiev, la 10 martie 2014
-
38. 17.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 416/2014
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014
-
39. 17.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 417/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale, semnat la Chișinău la 21 februarie 2014
-
40. 11.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 326/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.17 și 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României
-
41. 11.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 339/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Apărare
42. 10.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2014, 04.07.2014
-
43. 10.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2014, 04.07.2014
-
44. 05.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2014, 04.09.2014
-
45. 02.07.2014 RAPORT asupra PL nr. 348/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2014
-
46. 02.07.2014 RAPORT asupra PL nr. 349/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 21 martie 2014 și 27 iunie 2014
-
47. 02.07.2014 RAPORT asupra PL nr. 350/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2014
-
48. 26.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2014, 05.06.2014
-
49. 26.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2014, 05.06.2014
-
50. 26.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2014, 12.06.2014
-
51. 26.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2014, 12.06.2014
-
52. 26.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.06.2014, 26.06.2014
-
53. 26.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2014, 26.06.2014
-
54. 19.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2014, 19.06.2014
-
55. 19.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.06.2014, 19.06.2014
-
56. 29.05.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 331/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
57. 29.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 340/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare
-
58. 29.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 487/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
59. 29.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 592/2013
Propunere legislativă privind serviciile consulare prestate pe teritoriul României și nivelul taxelor aferente acestora
-
60. 29.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.05.2014, 29.05.2014
-
61. 29.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2014, 29.05.2014
-
62. 19.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2014, 15.05.2014
-
63. 19.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2014, 08.05.2014
-
64. 19.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.05.2014, 08.05.2014
-
65. 19.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.05.2014, 15.05.2014
-
66. 08.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.05.2014, 08.05.2014
-
67. 08.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2014, 08.05.2014
-
68. 29.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2014, 24.04.2014
-
69. 29.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.04.2014, 10.04.2014
-
70. 29.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.03.2014, 04.03.2014
-
71. 29.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2014, 24.04.2014
-
72. 29.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.04.2014, 10.04.2014
-
73. 29.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.03.2014, 04.03.2014
-
74. 16.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2014, 17.04.2014
-
75. 16.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2014, 17.04.2014
-
76. 15.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 183/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
-
77. 03.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.03.2014, 03.04.2014
-
78. 03.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.03.2014, 03.04.2014
-
79. 03.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.2014, 20.03.2014
-
80. 03.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.03.2014, 20.03.2014
-
81. 27.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.03.2014, 27.03.2014
-
82. 27.03.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.03.2014, 27.03.2014
-
83. 25.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 123/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate , semnat la București, la 22 octombrie 2013
-
84. 18.03.2014 RAPORT asupra PL nr. 82/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Apărare
85. 18.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 113/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 14 noiembrie 2013
-
86. 18.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 116/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
87. 17.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.2014, 13.03.2014
-
88. 17.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2014, 27.02.2014
-
89. 17.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.03.2014, 06.03.2014
-
90. 17.03.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.02.2014, 27.02.2014
-
91. 17.03.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.03.2014, 13.03.2014
-
92. 17.03.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.03.2014, 06.03.2014
-
93. 11.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 78/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
-
94. 11.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 99/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Consiliului Concurenței la activitățile Comitetului de Concurență al OCDE și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare ce către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la organismele internaționale
-
95. 04.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 64/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie , și a protocolului aditional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010 și a celui de-al doilea Protocol aditional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011
-
96. 21.02.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.02.2014, 13.02.2014
-
97. 21.02.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.02.2014, 20.02.2014
-
98. 21.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.02.2014, 20.02.2014
-
99. 21.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2014, 13.02.2014
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 22 mai 2024, 9:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro