Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 1997
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 1997

1..99 | 100..199 | 200..208      >>

înregistrări găsite: 208
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.12.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.12.1997, 18.12.1997
-
2. 18.12.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.12.1997, 18.12.1997
-
3. 17.12.1997 AVIZ asupra PL nr. 258/1997
Proiect de Lege privind unele măsuri de îmbunătățire a asistenței medicale de urgență prespitalicească.
-
4. 10.12.1997 RAPORT asupra PL nr. 302/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1997 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România B.N.R. și Comunitatea Europeană, precum și Memorandumului de Înțelegere Suplimentar dintre România și Comunitatea Europeană, semnate la 10 iunie 1997 la București și la 24 iulie 1997 la Bruxelles.
-
5. 10.12.1997 AVIZ asupra PL nr. 349/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1997 și a Ordonanței Guvernului nr.56/1997.
-
6. 10.12.1997 AVIZ asupra PL nr. 365/1997
Proiect de Lege privind afilierea Academiei Române la unele organizații internaționale.
-
7. 10.12.1997 AVIZ asupra PL nr. 372/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.76/1997 privind majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din învățământ.
-
8. 10.12.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.12.1997
-
9. 10.12.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.12.1997
-
10. 03.12.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.1997
-
11. 03.12.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.1997
-
12. 03.12.1997 AVIZ COMUN privind avizarea Contului de execuție bugetară pe anii 1995 și 1996 ale Societății Române de Radiodifuziune Statut
13. 26.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 231/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent.
-
14. 26.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 344/1997
Proiect de Lege privind Casa Socială a Constructorilor.
-
15. 26.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 346/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare determinate de creșterea consumului de energie termică în lunile sezonului rece și de majorarea prețului acestuia, pentru unele categorii ale populației, precum și modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.3/1997.
-
16. 26.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 350/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justitie, ale magistraților asistenți și ale celorlalte categorii de personal.
-
17. 26.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 367/1997
Proiect de Lege privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică în sistemul asigurărilor sociale de stat.
-
18. 26.11.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.11.1997
-
19. 26.11.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.11.1997
-
20. 20.11.1997 RAPORT asupra PL nr. 206/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997.
Statut
21. 20.11.1997 RAPORT asupra PL nr. 218/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997.
-
22. 20.11.1997 RAPORT asupra PL nr. 354/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării.
-
23. 20.11.1997 RAPORT asupra PL nr. 355/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/1997 privind asigurarea stocurilor de păcură și combustibil lichid ușor pentru iarna 1997-1998.
-
24. 19.11.1997 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 309/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.16/1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996.
Agricultură
25. 19.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 315/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.44/1995 privind îmbunătățirea activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice.
-
26. 19.11.1997 RAPORT asupra PL nr. 318/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.62/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997.
Statut
27. 19.11.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.1997
-
28. 19.11.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.11.1997
-
29. 12.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 316/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.60/1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice.
-
30. 12.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 345/1997
Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de masă.
-
31. 12.11.1997 RAPORT asupra PL nr. 353/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol.
-
32. 12.11.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.11.1997
-
33. 12.11.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.11.1997
-
34. 11.11.1997 RAPORT asupra PL nr. 200/1997
Proiectul Legii Datoriei Publice a României.
-
35. 06.11.1997 RAPORT asupra PL nr. 303/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și B.E.R.D. pentru finanțarea "Proiectului privind conservarea energiei termice" semnat la Londra, la 13 aprilie 1997.
-
36. 06.11.1997 RAPORT asupra PL nr. 308/1997
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Jakarta, la 3 iulie 1996.
-
37. 06.11.1997 RAPORT asupra PL nr. 312/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației.
-
38. 06.11.1997 RAPORT asupra proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților pentru modificarea Hotărârii nr. 9/1997 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Camerei Deputaților pe anul 1997 -
39. 05.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 221/1996
AVIZ asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească
-
40. 05.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 175/1997
Propunere legislativă privind declararea ca municipiu al orașului Târnăveni din județul Mureș.
-
41. 05.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 228/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural.
-
42. 05.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 285/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române-Tarom S.A."
-
43. 05.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 335/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului Cinematografic Național.
-
44. 05.11.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.11.1997
-
45. 05.11.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.11.1997
-
46. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 83/1997
Propunere legislativă privind Legea Agenției Naționale pentru Muncă.
-
47. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 85/1997
Propunere legislativă privind monumentele istorice.
-
48. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 93/1997
Propunere legislativă privind îmbunătățirea sistemului de premiere în activitatea sportivă.
-
49. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 97/1997
Propunere legislativă pentru anularea măsurilor represive dispuse de regimul comunist împotriva adversarilor politici.
-
50. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 140/1997
Propunere legislativă privind organizarea unor comune.
-
51. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 189/1997
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.48 din 21 mai 1992 a audiovizualului.
-
52. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 252/1997
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989.
-
53. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 253/1997
Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994.
-
54. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 254/1997
Proiect de Lege privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internațională în domeniul proprietății industriale.
-
55. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 267/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor.
-
56. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 270/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în cazul transferului dreptului de proprietate asupra societăților comerciale.
-
57. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 281/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România.
-
58. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 290/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate cercetării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau corectării unor deficiențe fizice.
-
59. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 292/1997
Proiect de Lege cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor.
-
60. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 293/1997
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecției civile, în timp de pace, semnat la București la 18 ianuarie 1996.
-
61. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 297/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/1997 pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr.118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
-
62. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 306/1997
Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin material pentru soțul supravețuitor și pentru urmașii membrilor Academiei României.
-
63. 29.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 317/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1997 privind stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor la societățile pentru care F.P.S. a dispus dizolvarea.
-
64. 29.10.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.10.1997
-
65. 29.10.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.10.1997
-
66. 23.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 153/1997
Proiect de Lege privind Legea activității bancare.
Juridică
67. 23.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 154/1997
Proiect de Lege privind procedura lichidării judiciare a băncilor.
Juridică
68. 22.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 319/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.57/1997 privind modificarea Ordonanței de Urgenta nr.6/1997 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea lucrarilor agricole.
-
69. 22.10.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.1997, 22.10.1997
-
70. 22.10.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.10.1997, 22.10.1997
-
71. 20.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 152/1997
Proiect de Lege privind Statutul Băncii Naționale a României.
Juridică
72. 16.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 307/1997
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.133/1996, pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare:
-
73. 16.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 310/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
Agricultură
74. 16.10.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.10.1997, 16.10.1997
-
75. 16.10.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.10.1997, 16.10.1997
-
76. 07.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 245/1997
Proiect de Lege privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.
-
77. 07.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 274/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca de Export Import a Japoniei, în sumă de 50 mil.dolari SUA semnat la Tokyo, la data de 14 iulie 1997.
-
78. 07.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 275/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și B.I.R.D. privind Ajustarea Sectorului Agricol, în sumă de350 mil.dolari SUA echivalent, semnat la Washington la 1 iulie 1997.
-
79. 07.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 294/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea unor prevederi din proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor între nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară.
-
80. 07.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 295/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.56/1997 pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată.
-
81. 07.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 299/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex, semnat la Luxembourg și București la 18 și, respectiv, la 20 decembrie 1996 și a Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex, semnat la Luxembourg și București la 25 martie și, respectiv, la 27 martie 1997.
-
82. 07.10.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.10.1997
-
83. 02.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 272/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.52/1997 privind contractarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru achiziționarea de hardware, software, elemente de comunicație și asistență tehnică pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finanțelor publice.
-
84. 01.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 260/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Ajustarea Sectorului de Protecție Socială, în sumă de 50 milioane de dolari SUA.
-
85. 01.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 273/1997
Proiect de Lege privind salarizarea personalului din cadrul organelor autorității publice.
-
86. 01.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 277/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1997 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere-Program de cooperare a Olandei cu România, 1997, semnat la București la 25 februarie 1997.
-
87. 01.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 279/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1997 pentru ratificarea Acordului-Cadru de cooperare dintre România și B.E.I., semnat la Luxembourg și București la data de 4 și și respectiv la 5 iunie 1997.
-
88. 01.10.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.1997
-
89. 01.10.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.10.1997
-
90. 30.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 227/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitele pe salarii, republicată.
-
91. 24.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 210/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice.
-
92. 24.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 262/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/1997 privind unele măsuri de conservare și închidere a minelor.
-
93. 24.09.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.1997
-
94. 24.09.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.09.1997
-
95. 17.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 250/1997
Proiect de Lege privind cantinele de ajutor social.
-
96. 17.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 251/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.42/1997 cu privire la îmbunătațirea protecției sociale pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și pentru urmașii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989.
-
97. 17.09.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.1997
-
98. 17.09.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.1997
-
99. 09.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 211/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 26 mai 2024, 3:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro