Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2003
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2003

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..429      >>

înregistrări găsite: 429
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 17.12.2003 AVIZ asupra PL nr. 728/2003
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală
-
2. 12.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 734/2003
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 2 iulie 2003
-
3. 11.12.2003 AVIZ asupra PL nr. 735/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Companiei Naționale de Căi Ferate"C.F.R."S.A.
-
4. 10.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 722/2003
Proiect de Lege privind Codul Fiscal
-
5. 10.12.2003 AVIZ asupra PL nr. 725/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la "Mecanismul Comunitar de facilitare a întăririi cooperării în intervențiile de asistență în domeniul protecției civile", semnat la Bruxelles, la 28 noiembrie 2002
-
6. 10.12.2003 AVIZ asupra PL nr. 726/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin schimb de scrisori între București și Washington prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanțelor Publice și a Băncii Naționale a României și răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de politici economice și financiare și prin Memorandumul tehnic de înțelegere suplimentar, convenit la București și la Washington, prin Scrisoarea Părții române din 3 octombrie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 15 octombrie 2003
-
7. 10.12.2003 AVIZ asupra PL nr. 729/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.17 alin.(1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice
-
8. 04.12.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2003
-
9. 03.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 712/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2002, semnat la București, la 12 mai 2003
-
10. 03.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 713/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la București, la 12 mai 2003
-
11. 03.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 717/2003
Proiect de Lege pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
-
12. 03.12.2003 AVIZ asupra PL nr. 720/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr.15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor
-
13. 03.12.2003 AVIZ asupra PL nr. 721/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
-
14. 28.11.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.11.2003, 26.11.2003
-
15. 26.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 316/2003
Propunere legislativă de modificare a Legii 111/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor
-
16. 26.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 515/2003
Propunere legislativă privind modificarea Legii datoriei publice
-
17. 26.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 707/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanțe bugetare în vederea încasării și virării lor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
-
18. 26.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 709/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare
-
19. 26.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 710/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală
-
20. 25.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 182/2003
Propunere legislativă privind constituirea zonelor metropolitane
-
21. 25.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 185/2003
Propunere legislativă privind modificarea art.19(1) lit.(a) din Legea nr.519/2002 prin care s-a aprobat OUG nr.102/1999, modificată și completată cu OUG nr.40/2000 pentru protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
-
22. 25.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 296/2003
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.95 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi sociale
-
23. 25.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 443/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.39 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată și ale Legii nr.169/1997, cu modificările și completările ulterioare
-
24. 25.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 451/2003
Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii concurenței nr.21/1996
-
25. 25.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 475/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 38 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
26. 18.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 454/2003
Propunere legislativă privind modificarea alin.(2 ) al art.30 din Legea sanitar-veterinară nr.60/1974 cu modificările și completările ulterioare
-
27. 18.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 528/2003
Propunere legislativă privind înființarea comunei BURLA, Județul Suceava
-
28. 18.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 530/2003
Propunere legislativă privind înființarea comunei VOITINEL, județul Suceava
-
29. 18.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 703/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între România și Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la București la 21 mai 2003, și a Acordului între România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003
-
30. 12.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 639/2003
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2004
Statut
31. 12.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 640/2003
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
Statut
32. 11.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 677/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2003 privind preluarea activității jurisdicționale și a personalului instanțelor Curții de Conturi de către instanțele judecătorești
Juridică
33. 11.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 690/2003
Proiect de Lege pentru modificare Legii nr.53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
34. 11.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 694/2003
Proiect de Lege privind aprobarea plății unor contribuții voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și la bugetul Organizației Națiunilor Unite pentru finanțarea programelor de asistență umanitară internațională
-
35. 11.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 695/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
-
36. 10.11.2003 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 502/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
Statut
37. 06.11.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.11.2003
-
38. 05.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 415/2003
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit
-
39. 05.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 416/2003
Propunere legislativă privind stabilirea destinației cotei de 1% din impozitul pe venitul anual global aflată la dispoziția contribuabililor persoane fizice
-
40. 05.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 687/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
-
41. 04.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 39/2003
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România
-
42. 04.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 384/2003
Propunere legislativă privind încurajarea tinerilor întreprinzători, prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț
-
43. 04.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 629/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de acțiuni al Societății Comerciale "Clujana"- S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului și administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Cluj și administrarea Consiliului Județean Cluj
-
44. 04.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 632/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
45. 04.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 665/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul București METROREX -S.A și Societatea Comercială ALSTOM Transport - S.A
-
46. 04.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 679/2003
Proiect de Lege privind pensiile ocupaționale
-
47. 04.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 680/2003
Proiect de Lege privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
-
48. 04.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 683/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita
-
49. 04.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 684/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
-
50. 04.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 685/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995
-
51. 04.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 686/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora
-
52. 29.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 503/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2003 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
Statut
53. 29.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 638/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii bancare nr.58/1998
-
54. 29.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 667/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
-
55. 29.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 668/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
-
56. 29.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 669/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
-
57. 29.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 670/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2003 privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială " ANTIBIOTICE " - S.A. Iași, în scopul retehnologizării acesteia
-
58. 29.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 671/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Sucursala ROMAG - TERMO și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
59. 29.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 672/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere penru familia monoparentală
-
60. 29.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 673/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2003 pentru completarea art.41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice
-
61. 29.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 674/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
-
62. 29.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 675/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2003 pentru completarea art.166 din Legea învațământului nr.84/1995
-
63. 29.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 676/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2003 privind protecția socială a salariaților disponibilizați prin concedieri colective din sectorul sanitar în cadrul procesului de restructurare și reorganizare
-
64. 24.10.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.2003, 22.10.2003
-
65. 23.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 663/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Actului Adițional nr.1, semnat la București la 13 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003, între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001, precum și pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guverului nr.110/2001 privind ratificarea acestui Acord
-
66. 22.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 270/2003
Propunere legislativă pentru modificarea art.19 alin.(2) din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
-
67. 22.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 349/2003
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.491 din 11 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare
-
68. 22.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 374/2003
Propunere legislativă pentru aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a medicamentelor de uz uman provenite din import precum și a unor bunuri provenite din import destinate industriei farmaceutice din România
-
69. 22.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 424/2003
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, aprobată cu modificări prin Legea nr.310/2002
-
70. 22.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 616/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2003 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București - Otopeni" S.A. destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație
-
71. 22.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 618/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protecție și Pază
-
72. 22.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 631/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2003 privind reglementarea garanțiilor de 10% reținute societăților comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog-Ucraina
-
73. 22.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 633/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al României și a art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea , reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
-
74. 21.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 626/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
75. 21.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 630/2003
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr.63/1997, semnat la București la 30 iunie 2003
-
76. 21.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 637/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2003 pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
-
77. 10.10.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.10.2003, 08.10.2003
-
78. 08.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 592/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2003 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 31 iulie 2003
-
79. 08.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 593/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Poștală Universală privind organizarea celui de al 23-lea Congres Poștal Universal la București, semnat la București la 20 iunie 2003
-
80. 08.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 594/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001
-
81. 08.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 595/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
-
82. 08.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 596/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale
-
83. 08.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 597/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
-
84. 08.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 598/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
-
85. 08.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 599/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
-
86. 08.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 601/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
87. 08.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 602/2003
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
-
88. 08.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 603/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
89. 08.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 604/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
-
90. 08.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 615/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu
-
91. 07.10.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.09.2003, 01.10.2003, 02.10.2003
-
92. 03.10.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.09.2003, 01.10.2003, 02.10.2003
-
93. 03.10.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2003, 24.09.2003, 25.09.2003
-
94. 02.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 351/2003
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Ordonanța Guvernului nr.36/2003 privind taxele și impozitele locale
-
95. 02.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 352/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.345/2002 privind taxa pe valoare adăugată
-
96. 02.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 373/2003
Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
-
97. 02.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 420/2003
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.64/1999
-
98. 01.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 386/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale
-
99. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 561/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Române
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 23 iunie 2024, 20:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro