Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2013
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2013

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..337      >>

înregistrări găsite: 337
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 439/2013
Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității
Muncă
2. 19.12.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.12.2013
-
3. 17.12.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 226/2011
Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD -Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA
-
4. 17.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 537/2013
Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, adoptat la 1 noiembrie 2002
-
5. 12.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 403/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice
-
6. 12.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 468/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.125/2011 privind Codul Fiscal
-
7. 12.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 470/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată
-
8. 12.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 479/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003
-
9. 12.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 481/2013
Propunere legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii
-
10. 12.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 505/2013
Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale
-
11. 12.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 510/2013
Propunere legislativă pentru completarea articolului 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
12. 12.12.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.12.2013
-
13. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 338/2013
Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
-
14. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 433/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
15. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 440/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
-
16. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 452/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
17. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 490/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
18. 10.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 424/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor creanțe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company
-
19. 10.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 427/2013
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare și/sau garantare de finanțări rambursabile de către municipiul București
-
20. 10.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 444/2013
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal și a Protocolului de amendare a acesteia, semnate la Strasbourg, la 15 octombrie 2012
-
21. 10.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 508/2013
Proiect de Lege privind invențiile de serviciu
-
22. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 502/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2013 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
-
23. 05.12.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.12.2013
-
24. 02.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 534/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010
-
25. 02.12.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.11.2013
-
26. 30.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
-
27. 30.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 515/2013
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
-
28. 28.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 415/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
-
29. 28.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 416/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
-
30. 28.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 442/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
-
31. 28.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 443/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
-
32. 28.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 535/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014
-
33. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 393/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Administrație
34. 21.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2013
-
35. 20.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 328/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare
Industrii
36. 19.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 337/2013
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
Juridică
37. 14.11.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 89/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
Sănătate
38. 14.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 325/2013
Proiect de Lege privind majorarea capitalului deținut de România la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului și creșterea selective a capitalului Corporației Financiare Internaționale
-
39. 14.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 339/2013
Propunere legislativă pentru modificarea pct.17 al alin.(1) al art.250 din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
40. 14.11.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 342/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Administrație
41. 14.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 349/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
42. 14.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 372/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen
-
43. 14.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 381/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
44. 14.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 382/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
45. 14.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 389/2013
Proiect de Lege privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 12 septembrie 2013 și aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 septembrie 2013
-
46. 14.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 396/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultant pentru privatizarea Societății Comerciale "Romtelecom " -S.A.
-
47. 13.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 383/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2013 privind declanșarea procedurii insolvenței la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin
-
48. 13.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 391/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură
-
49. 12.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 373/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
-
50. 12.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 419/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
-
51. 08.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 378/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
Economică
52. 08.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 384/2013
Proiect de Lege privind aprobarea participării României la Forumul Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale
-
53. 05.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 323/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013
Juridică
54. 04.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 91/2013
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Juridică
55. 31.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 344/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală
Agricultură
56. 31.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.10.2013
-
57. 30.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 355/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
-
58. 30.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 376/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
-
59. 30.10.2013 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei c?tre Consiliul UE Si Parlamentul European COM (2013) 614 ? Sistemul bancar paralel ? abordarea noilor surse de risc din sectorul financiar -
60. 30.10.2013 PROIECT DE OPINIE privind comunicarea Comisiei privind CONSOLIDAREA DIMENSIUNII SOCIALE A UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE COM (2013) 690 -
61. 30.10.2013 PROCES ? VERBAL asupra propunerii de DIRECTIV? A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desf?șurarea activit?ții de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) în ceea ce privește data de transpunere și data de aplicare, precum și data de abrogare a anumitor directive -
62. 30.10.2013 PROIECT DE OPINIE asupra propunerii de DIRECTIVA A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate și desf?șurarea activit?ții de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) în ceea ce privește data de transpunere și data de aplicare, precum și data de abrogare a anumitor directive -
63. 29.10.2013 Raportul comun cu privire la audierea candidatilor pentru Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara Economică
64. 28.10.2013 R A P O R T C O M U N privind audierea candidatului desemnat pentru ocuparea postului de membru în cadrul Comitetului pentru finante publice locale Administrație
65. 28.10.2013 R A P O R T C O M U N privind audierea candidatului desemnat pentru ocuparea postului de membru în cadrul Comitetului pentru finante publice locale Administrație
66. 24.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 540/2010
Proiect de Lege privind criza financiară și insolvența unităților administrativ - teritoriale
Administrație
Juridică
67. 24.10.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 153/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
68. 24.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 322/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2013 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare la organisme internaționale
-
69. 24.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2013
-
70. 23.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 428/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011
-
71. 23.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 203/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011
-
72. 23.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 334/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
73. 23.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 346/2013
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
-
74. 23.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 360/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007
-
75. 17.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 153/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
76. 17.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 342/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Administrație
77. 17.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 353/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau care dețin direct sau indirect o participație majoritară
-
78. 17.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 356/2013
Propunere legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România
-
79. 17.10.2013 PROCES VERBAL asupra propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI privind fondurile de piata monetara -
80. 17.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.01.2013
-
81. 16.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 324/2013
Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr.612/2011 privind" Majorarea selective a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot și a participării țărilor aflate în tranziție și a celor în curs de dezvoltare" adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, și respectiv în conformitate cu Rezoluția nr.613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010 " adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD
-
82. 16.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 348/2013
Proiect de Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie -Ziua Bucovinei
-
83. 16.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 351/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2013 privind plata obligațiilor financiare ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare la organismele și organizațiile internaționale
-
84. 16.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 359/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare
-
85. 16.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 362/2013
Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare
-
86. 15.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 319/2013
Proiect de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învațământ superior
-
87. 15.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 340/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare
-
88. 15.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 341/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
-
89. 15.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 345/2013
Proiect de Lege privind trecerea Centrului Național de Cultură a Romilor-Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenției Naționale pentru Romi
-
90. 10.10.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 38/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
91. 10.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.10.2013
-
92. 10.10.2013 PROCES ? VERBAL asupra propunerii de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE)nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene E 71-s/2013 - COM (2013) 522 -
93. 09.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 308/2013
Propunere legislativă privind înființarea "Fondului Român de Investiții Strategice în Energie și Resurse Energetice "-S.A
-
94. 09.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 312/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din România cu Sistemul de transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția Iași (România) - Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chișinău, la 11 iunie 2013
-
95. 09.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 315/2013
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 2013
-
96. 09.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 320/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat 2013
Învățământ
97. 09.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 326/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
98. 09.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 327/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
-
99. 09.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 329/2013
Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea infrastructurilor de afaceri
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 24 februarie 2024, 17:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro