Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2014
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2014

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..312      >>

înregistrări găsite: 312
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 16/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
2. 19.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 413/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
-
3. 19.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 414/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
-
4. 19.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 530/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
-
5. 19.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 531/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
-
6. 19.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 569/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare
-
7. 19.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 570/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
-
8. 19.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
-
9. 19.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 593/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015
-
10. 18.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 573/2014
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
-
11. 15.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 458/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
-
12. 15.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 549/2013
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
Transport
13. 15.12.2014 Aviz comun consultativ asupra candidaturii domnului Darius Bogdan Valcov, la functia de Ministru al Finantelor Publice -
14. 11.12.2014 asupra PL nr. 337/2013
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
Juridică
15. 11.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 45/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
16. 11.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 388/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
17. 11.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 485/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcțiilor
Administrație
18. 11.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 502/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.257 lit.i) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
19. 11.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 511/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
20. 10.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 517/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
21. 10.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 518/2014
Propunere legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune și orașe a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
22. 10.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 519/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
23. 10.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 524/2014
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.85 din Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
24. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 528/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
25. 08.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 68/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
Muncă
26. 05.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 529/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la București , la 24 decembrie 2013 și a amendamentului convenit prin Contractul de finanțare amendat și reconfirmat semnat la București, la 16 mai 2014, la Contractul de finanțare dintre România și banca Europeană de Investiții, în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) semnat la București, la 24 decembrie 2013
-
27. 04.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 109/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
28. 04.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 456/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
29. 04.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 464/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
30. 04.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 468/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2014 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
-
31. 03.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 135/2014
Propunere legislativă privind îmbunătățirea structurii rezervelor internationale ale României
Juridică
32. 02.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 482/2014
Proiect de Lege pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora
Industrii
33. 27.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 429/2014
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
34. 27.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2014, 20.11.2014
-
35. 27.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.11.2014, 26.11.2014, 27.11.2014
-
36. 26.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 387/2014
Propunere legislativă pentru desemnarea activului functional al societății comerciale Fortus SA Iași unitate strategică de importanță națională și suplimentară bugetului Ministerului Finațelor publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014
Industrii
37. 26.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 403/2014
Lege cadru privind statutul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României
-
38. 26.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 450/2014
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) și (2) ale art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
39. 26.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 452/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.e) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii
-
40. 26.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 469/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2014 privind modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începînd cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
41. 24.11.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 460/2014
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria , semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunuriel proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
Juridică
42. 21.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 399/2014
Proiect de Lege pentru subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România
Cultură
43. 20.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 663/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
44. 20.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 669/2013
Propunere legislativă pentru completarea art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
45. 20.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 419/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
46. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 440/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
-
47. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 449/2014
Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată
-
48. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 458/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
49. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 461/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
-
50. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 465/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
51. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 466/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012
-
52. 20.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 477/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2014 privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru asociat la Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte
-
53. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 479/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea și operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW
-
54. 20.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 484/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
55. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 488/2014
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea caselor de ajutor reciproc
-
56. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 489/2014
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
57. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 490/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului
-
58. 20.11.2014 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor Cercetarea si Inovarea ca surse de reannoire a cresterii, COM (2014) 339 -
59. 04.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 460/2014
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria , semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunuriel proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
Juridică
60. 23.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 130/2014
Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal
-
61. 22.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 396/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2014 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din parte Uniunii Europene
-
62. 22.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 462/2014
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014
-
63. 30.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 385/2013
Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate
-
64. 30.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 204/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
-
65. 30.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 240/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2014 pentru completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
66. 30.09.2014 Raportul comun cu privire la audierea candidatilor pentru Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara -
67. 29.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 370/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
Juridică
68. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 375/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
-
69. 25.09.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 403/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice
-
70. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 16/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
71. 25.09.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 67/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative
-
72. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 298/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Administrație
73. 25.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 372/2014
Propunere legislativă pentru completarea lit.b) a alin.(1) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
-
74. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 373/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
75. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 374/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
76. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 381/2014
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență
Sănătate
77. 25.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 406/2014
Propunere legislativă pentru modificarea șI completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012
-
78. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 421/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscale
-
79. 24.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 313/2014
Propunere legislativă pentru stimularea înființării microîntreprinderilor de către cetățenii români cu rezidență într-o țară străină, care își restabilesc rezidența pe teritoriul României
-
80. 24.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 352/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative
-
81. 24.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 364/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Administrație
Mediu
82. 24.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 393/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
-
83. 24.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 394/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru aprobarea unor măsuri financiare
-
84. 24.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014
-
85. 24.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2014, 18.09.2014
-
86. 22.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 333/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
87. 22.09.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 73/2014
Proiect de Lege privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă
Muncă
88. 22.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2014, 10.09.2014, 11.09.2014
-
89. 22.09.2014 Raportul comun cu privire la exercitarea de catre domnul Moldoveanu Corneliu Silviu a mandatului de vicepresedinte ASF - membru executiv - sectorul asigurarilor-reasigurarilor Economică
90. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 299/2014
Propunere legislativă privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice
-
91. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 301/2014
Propunere legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale
-
92. 18.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 321/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
93. 18.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 322/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
94. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 346/2014
Proiect de Lege privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din domeniul Cercetării și al Educației (Trans-European Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-guvernamentale
-
95. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 367/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale
-
96. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 368/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
97. 18.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 383/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
-
98. 18.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 384/2014
Propunere legislativă privind promovarea investițiilor în exploatațiile agricole mici și mijlocii
-
99. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 416/2014
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 12 aprilie 2024, 23:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro