Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2015
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2015

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..424      >>

înregistrări găsite: 424
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 17.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 864/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
2. 15.12.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
-
3. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 879/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016
-
4. 14.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 827/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale
-
5. 14.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
-
6. 14.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 877/2015
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
-
7. 14.12.2015 Raportul asupra proiectului de Hotarare privind Bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2016 -
8. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 687/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
-
9. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 795/2015
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai, la 4 mai 2015
-
10. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 857/2015
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la convenție, semnate la Riga, la 25 aprilie 2015
-
11. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 859/2015
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova, la 24 aprilie 2015
-
12. 09.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 636/2015
Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles, la 26 mai 2014
-
13. 08.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 715/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
14. 08.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 855/2015
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Oslo, la 27 aprilie 2015
-
15. 08.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.2015, 25.11.2015, 26.11.2015
-
16. 07.12.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 57/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C -S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
Juridică
17. 07.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2015, 17.11.2015, 18.11.2015
-
18. 03.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 686/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
Administrație
19. 19.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 690/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin (1) din Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontarea operațiunilor cu instrumente financiare
-
20. 19.11.2015 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul si Banca Centrala Europeana privind masurile care trebuie intreprinse in vederea finalizarii Uniunii economice si monetare COM(2015)600 -
21. 19.11.2015 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul si Banca Centrala Europeana privind masurile care trebuie intreprinse in vederea finalizarii Uniunii economice -
22. 18.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 600/2015
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supreveghere Financiară
Economică
23. 16.11.2015 Aviz comun consultativ, cu privire la audierea doamnei Anca Dana Dragu, candidat la functia de ministru al finantelor publice -
24. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 616/2015
Proiect de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
25. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 639/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societății "Complexul Energetic Hunedoara " - S.A.
Economică
26. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 680/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
-
27. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 689/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal
-
28. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 700/2015
Propunere legislativă privind abrogarea art.(8), alin.(1), litera b din Ordonanța Guvernului nr.75/2001
-
29. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 706/2015
Propunere legislativă privind Fondul pentru Viitorul României
-
30. 12.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 753/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
-
31. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 755/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
32. 12.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 756/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învațământ, precum și pentru modificarea și completarea Art.4 din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Anexei II, Cap.I, pct 6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
33. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 757/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
-
34. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 759/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal
-
35. 12.11.2015 PROIECT DE OPINIE asupra Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme comune privind securitizarea si de creare a unui cadru european pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 - E 43-s/2015 ? COM (2015) 472 -
36. 12.11.2015 PROIECT DE OPINIE privind propunerea de Regulament de stabilire a unor norme comune privind securitizarea si de creare a unui cadru european pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 E44/2015- COM (2015) 473 -
37. 12.11.2015 PROIECT DE OPINIE privind COMUNICAREA COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN SI COMITETUL REGIUNILOR Plan de actiune privind edificarea unei Uniuni a pietelor de capital COM(2015)468 -
38. 12.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2015, 05.11.2015
-
39. 12.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2015, 29.10.2015
-
40. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 640/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
-
41. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 697/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
-
42. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 732/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
43. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 739/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de actioner al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată
-
44. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 741/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
45. 10.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 743/2015
Proiect de Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
-
46. 10.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2015, 22.10.2015
-
47. 09.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 669/2015
Proiect de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare
Economică
48. 09.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 670/2015
Proiect de Lege privind schemele de garantare a depozitelor
Economică
49. 09.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 671/2015
Proiect de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
Economică
50. 05.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 647/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
-
51. 05.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 654/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2015 pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Muncă
52. 05.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 664/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
53. 05.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 684/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2015 privind modificarea art.XV alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare
-
54. 05.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 692/2015
Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății corizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale
-
55. 05.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 708/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
56. 04.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 592/2015
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Competitivitate
-
57. 04.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 661/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
-
58. 04.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 662/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora
-
59. 26.10.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 608/2015
Proiect de Lege privind emisiunile de obligațiuni ipotecare
-
60. 23.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 608/2015
Proiect de Lege privind emisiunile de obligațiuni ipotecare
-
61. 22.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 423/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
62. 22.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 288/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr. 383/2013
Agricultură
63. 22.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 628/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
-
64. 22.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 629/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile international interguvernamentale la care România este parte
-
65. 22.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 635/2015
Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Chișinău la 27 august 2015, între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiționale, precum și pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional semnat la București la 23 septembrie 2015 și la Chișinău la 24 septembrie 2015, între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale adiționale
-
66. 21.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 542/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
67. 21.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 655/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
Muncă
68. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 631/2015
Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administrație al Colegiului Europei și a plății cotizației anuale
-
69. 13.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 413/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013
Agricultură
70. 13.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 418/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013
Agricultură
71. 12.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 644/2015
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 7 octombrie 2015
-
72. 08.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 268/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
-
73. 08.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 292/2015
Propunere legislativă privind stabilirea redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor
-
74. 08.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 609/2015
Proiect de Lege privind contribuția României la finanțarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust
-
75. 07.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 593/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel national, precum și pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
-
76. 07.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 596/2015
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Albania în domeniul securității sociale, semnat la București, la 27 februarie 2015
-
77. 07.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 604/2015
Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii
-
78. 07.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 612/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
-
79. 07.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 613/2015
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010
-
80. 07.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 614/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.56 și 57 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
81. 06.10.2015 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Un sistem de impozitare a intreprinderilor echitabil si eficient in Uniunea Europeana: 5 domenii-cheie, COM (2015) 302 -
82. 05.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 75/2015
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
Afaceri europene
83. 01.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 347/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
84. 01.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 537/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
-
85. 01.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 149/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
-
86. 01.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 434/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2015 privind acordarea unui împrumut Societății "Complexul Energetic Hunedoara" -S.A. din venituri rezultate din privatizare
Economică
87. 01.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 486/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
-
88. 01.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 489/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
89. 01.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 546/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
90. 01.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 575/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea contabilității nr.82/1991
-
91. 01.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 578/2015
Proiectul Legii turismului
-
92. 01.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2015, 01.10.2015
-
93. 01.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2015, 24.09.2015
-
94. 30.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 368/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii
-
95. 29.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 549/2013
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
Transport
96. 29.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 423/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Administrație
97. 29.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 424/2015
Propunere legislativă pentru creșterea transparenței în utilizarea finanțelor publice
Administrație
98. 24.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 302/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004
-
99. 24.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 338/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 30 mai 2024, 18:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro