Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2016
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2016

1..99 | 100..199 | 200..224      >>

înregistrări găsite: 224
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 29.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 479/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
-
2. 29.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 499/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată
-
3. 29.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 507/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
-
4. 29.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 508/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
5. 29.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 526/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
-
6. 28.12.2016 asupra PL nr. 473/2016
Proiect de Lege privind eliminarea unor taxe, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
7. 27.12.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.12.2016
-
8. 21.11.2016 AVIZUL COMUN asupra audierii candidatilor propusi pentru ocuparea a trei functii vacante, respectiv, a unui vicepresedinte si a doi consilieri de concurenta ai Plenului Consiliului Concurentei. Economică
9. 10.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2016, 08.11.2016, 09.11.2016, 10.11.2016
-
10. 07.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 449/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Muncă
Juridică
11. 04.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 418/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
12. 03.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2016, 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016
-
13. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 404/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
14. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 432/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
-
15. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 433/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2016 pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare la Fundația "Stichting Europeană " - Olanda
-
16. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 438/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
17. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 440/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
-
18. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 441/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
19. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 443/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
-
20. 02.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 447/2016
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington , la 14 aprilie 2016
-
21. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 450/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
-
22. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 454/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii
-
23. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 455/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
-
24. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 458/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
25. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 461/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
-
26. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 462/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală
-
27. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 463/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
28. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 465/2016
Proiect de Lege privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
-
29. 31.10.2016 RAPORTUL COMUN asupra propunerii de revocare a domnului Negritoiu Misu din functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, membru executiv al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara Economică
30. 26.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 363/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
Juridică
31. 25.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 313/2016
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
Juridică
Transport
32. 25.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 401/2016
Proiect de Lege privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate
Juridică
33. 25.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2016, 18.10.2016, 19.10.2016, 20.10.2016
-
34. 24.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 473/2016
Proiect de Lege privind eliminarea unor taxe, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
35. 20.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 419/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
36. 19.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 372/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
-
37. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 377/2016
Proiect de Lege privind completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
-
38. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 381/2016
Propunere legislativă de completare a Ordonanței de urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare
-
39. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 401/2016
Proiect de Lege privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate
Juridică
40. 19.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 416/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie șoi de executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
41. 19.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 421/2016
Proiect de Lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
-
42. 19.10.2016 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu,Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor ? Uniunea pietelor de capital - Accelerarea reformelor COM(2016) 601 -
43. 18.10.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 345/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Juridică
44. 13.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 295/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Juridică
45. 13.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2016, 11.10.2016, 12.10.2016, 13.10.2016
-
46. 12.10.2016 asupra PL nr. 744/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
47. 12.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 412/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor representative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
-
48. 11.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 345/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Juridică
49. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 369/2016
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune, a art.12 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
50. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 374/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
51. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 389/2016
Proiect de Lege privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară
-
52. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 391/2016
Proiect de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
-
53. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 393/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
54. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 394/2016
Proiect de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională
-
55. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 395/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
-
56. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 399/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale
-
57. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 403/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
58. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 408/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
-
59. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 409/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local
-
60. 03.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 323/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova
-
61. 29.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 191/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Articolului unic al Legii nr.376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
-
62. 29.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 261/2016
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Control Financiar
-
63. 29.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 305/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016
-
64. 29.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 331/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.62 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
65. 29.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2016, 27.09.2016, 28.09.2016, 29.09.2016
-
66. 29.09.2016 PROIECT DE OPINIE asupra Propunerii de DIRECTIVA A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar ?scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, precum si de modificare a Directivei 2009/101/CE [COM(2016) 450] -
67. 29.09.2016 PROIECT DE OPINIE asupra Propunerii de DIRECTIVA A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2011/16/UE ?ceea ce priveste accesul autoritatilor fiscale la informatii privind combaterea spalarii banilor [COM(2016) 452] -
68. 28.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 311/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr.1.107/70 ale Consiliului
-
69. 28.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 324/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri
-
70. 28.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 325/2016
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
-
71. 28.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 340/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
72. 28.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 350/2016
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
73. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 225/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul sistemul unitar de pensii publice
-
74. 26.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 200/2016
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
Juridică
75. 22.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2016, 20.09.2016, 21.09.2016, 22.09.2016
-
76. 21.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 220/2016
Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
77. 21.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 312/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol
-
78. 21.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 314/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
-
79. 20.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 300/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
80. 13.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 212/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art,15, alin.(1), lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor și abrogarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
Drepturile omului
81. 08.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 125/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.500 din 2002 privind finanțele publice
Administrație
82. 08.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 202/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice
Administrație
83. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 104/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea recunoștinței pentru Victoria Revoluției române din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
84. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 111/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
85. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 208/2016
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
86. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 209/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
-
87. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 210/2016
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată
-
88. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 211/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
89. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 217/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
-
90. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 222/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
91. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 223/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
92. 07.09.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 228/2016
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000
Agricultură
93. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 232/2016
Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului
-
94. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 251/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
-
95. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 262/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
96. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 267/2016
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei
-
97. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 287/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
98. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 290/2016
Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
-
99. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 294/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Programului Național "Creșe pentru copiii României "
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 aprilie 2024, 21:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro