Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2017
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2017

1..99 | 100..199 | 200..299      >>

înregistrări găsite: 300
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.12.2017
-
2. 22.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017, 15.12.2017
-
3. 21.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 587/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
4. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 504/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
Juridică
5. 16.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 567/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018
-
6. 16.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 568/2017
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
-
7. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 371/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Muncă
8. 12.12.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 435/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA
-
9. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 458/2017
Proiect de Lege privind anularea unor obligații fiscale
-
10. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 470/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Agricultură
11. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 471/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Agricultură
12. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 505/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
13. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 579/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018
-
14. 07.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 349/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
15. 07.12.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 357/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
16. 07.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 414/2017
Propunere legislativă privind acordarea unor facilități fiscale
-
17. 07.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.12.2017, 05.12.2017, 06.12.2017, 07.12.2017
-
18. 06.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 445/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
19. 06.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 396/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
Administrație
20. 05.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 435/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA
-
21. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 527/2016
Proiect de Lege privind modificarea articolului 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Juridică
22. 29.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 376/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
23. 29.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 411/2017
Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
-
24. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 461/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo, la 6 decembrie 2016
-
25. 28.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 423/2017
Proiectul Legii prevenirii
Juridică
26. 27.11.2017 Raport asupra proiectului de Hotarare privind Bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2018 -
27. 23.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 427/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
28. 23.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2017, 21.11.2017, 22.11.2017, 23.11.2017
-
29. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 406/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006
-
30. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 409/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
31. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 426/2017
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea
-
32. 22.11.2017 Proiect de opinie asupra Propunerii de Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste armonizarea si simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adaugata si introducerea sistemului definitiv de impozitare a comertului dintre statele membre COM(2017)569 -
33. 22.11.2017 PROIECT DE OPINIE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European - In continuarea Planului de actiune privind TVA catre un spatiu unic pentru TVA in UE - Momentul actiunii COM(2017) 566 -
34. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 287/2014
Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elvețieni
Juridică
35. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 337/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori
Juridică
36. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 423/2017
Proiectul Legii prevenirii
Juridică
37. 20.11.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 238/2017
Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază
Industrii
38. 17.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2017, 15.11.2017, 16.11.2017
-
39. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 193/2015
Proiect de Lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia
-
40. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 317/2017
Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Muncă
Juridică
41. 16.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 392/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
42. 16.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 402/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale
-
43. 16.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.11.2017, 07.11.2017, 08.11.2017, 09.11.2017
-
44. 16.11.2017 PROIECT DE OPINIE privind propunerea de DIRECTIVA A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI privind combaterea fraudelor si a falsificarii mijloacelor de plata, altele decat numerarul, si de inlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului COM(2017) 489 -
45. 15.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 347/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală
-
46. 15.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 362/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
47. 15.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 368/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
-
48. 15.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2017, 01.11.2017, 02.11.2017
-
49. 14.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 325/2017
Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) al articolului 1 din Ordonanța de Urgență nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare
Muncă
50. 10.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 331/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de preturindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
-
51. 10.11.2017 PROIECT DE OPINIE privind comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca centrala europeana, Comitetul economic si social european si Comitetul regiunilor „Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea pietelor de capital si integrarea financiara intr-un mediu aflat in schimbare” COM (2017) 542 -
52. 10.11.2017 PROIECT DE OPINIE asupra Documentului de reflectie PRIVIND VIITORUL FINANTELOR UE COM(2017) 358 -
53. 09.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 329/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană " în perioada 2014-2020
Administrație
54. 08.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 343/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
55. 08.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 351/2017
Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
-
56. 08.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 364/2017
Proiect de Lege privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere
-
57. 08.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 382/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele
-
58. 08.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 401/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
-
59. 07.11.2017 Raport comun cu privire la audierea candidatilor pentru functia de consilier de conturi la Curtea de Conturi a Romaniei -
60. 02.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 97/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
Industrii
61. 02.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 296/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
62. 02.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 344/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul" Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și completarea unor acte normative
-
63. 02.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 352/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
-
64. 02.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 357/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
65. 02.11.2017 PROIECT DE OPINIE privind PROPUNEREA DE REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI PRIVIND UN PRODUS PANEUROPEAN DE PENSII PERSONALE (PEPP) COM(2017) 343 -
66. 31.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 153/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
Administrație
Muncă
67. 30.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2017, 25.10.2017, 26.10.2017
-
68. 30.10.2017 PROIECT DE OPINIE asupra Documentului de reflectie PRIVIND VIITORUL FINANTELOR UE COM(2017) 358 -
69. 30.10.2017 PROIECT DE OPINIE asupra Documentului de reflectie privind aprofundarea uniunii economice si monetare COM(2017) 291 -
70. 30.10.2017 PROIECT DE OPINIE privind COMUNICAREA COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN SI COMITETUL REGIUNILOR Lansarea Fondului european de aparare COM(2017) 295 -
71. 25.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 71/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative
Sănătate
72. 23.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 436/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
Administrație
Juridică
73. 19.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 630/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
Transport
74. 19.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 430/2016
Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare
Transport
75. 19.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 259/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013
Juridică
76. 19.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 289/2017
Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016
-
77. 19.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 299/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
78. 19.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 300/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
79. 19.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
-
80. 19.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2017, 17.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017
-
81. 17.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 238/2017
Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază
Industrii
82. 17.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 315/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
83. 17.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2017, 11.10.2017, 12.10.2017
-
84. 17.10.2017 -
85. 17.10.2017 -
86. 17.10.2017 -
87. 16.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2017
-
88. 10.10.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 838/2015
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Muncă
89. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 297/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Muncă
90. 10.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 327/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2017 pentru mofificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
91. 10.10.2017 Raport comun cu privire la audierea candidaților pentru funcția de consilier de conturi la Curtea de Conturi a României -
92. 05.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 295/2017
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamenului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții
-
93. 05.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 298/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2017 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
-
94. 03.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 295/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Juridică
95. 03.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 310/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
-
96. 28.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017
-
97. 27.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 284/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963
-
98. 26.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 42/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Muncă
Juridică
99. 26.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 171/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
Mediu

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 aprilie 2024, 14:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro