Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2002
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2002

1..99 | 100..153      >>

înregistrări găsite: 153
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 602/2002
Proiect de Lege privind aprobarea necesităților de infrastructură de transport de interes național și european
-
2. 19.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 644/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2002 pentru modificarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere.
-
3. 19.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 646/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Națională a Petrolului "PETROM" - S.A..
-
4. 19.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 657/2002
Proiect de Lege pentru acceptarea Codului pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptat de Organizația Maritimă Internațională pentru Rezoluția MEPC.20(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra, la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 și 2000 referitoare la acesta.
-
5. 19.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 659/2002
Proiect de Lege pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.5(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra, la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 și 2000 referitoare la acesta.
-
6. 18.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 645/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2002 privind înființarea Societății Comerciale Melana IV - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor.
Economică
7. 18.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 646/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Națională a Petrolului "PETROM" - S.A..
Economică
8. 17.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 549/2002
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.
-
9. 16.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 233/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române.
-
10. 16.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 395/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere.
-
11. 16.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 542/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie.
-
12. 16.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 119/2002
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.64/2002 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale.
-
13. 16.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 222/2002
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale.
-
14. 16.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 324/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție cu modificările ulterioare.
-
15. 16.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 536/2002
Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.
-
16. 12.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 608/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967.
-
17. 12.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 609/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la București la 28 mai 2002.
-
18. 11.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 583/2002
Proiect de Lege privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice.
-
19. 09.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 512/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române".
-
20. 09.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 593/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare.
-
21. 09.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 615/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare.
Apărare
22. 09.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 618/2002
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice
-
23. 09.12.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2002, 04.12.2002, 05.12.2002
-
24. 06.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 394/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică.
-
25. 06.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 455/2002
Propunere legislativă privind efectuarea inspecției tehnico-periodice a remorcilor pavilion apicol.
-
26. 05.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 258/2002
Propunere legislativă pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.
-
27. 27.11.2002 RAPORT asupra PL nr. 134/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță.
-
28. 27.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 584/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.
-
29. 21.11.2002 RAPORT asupra PL nr. 287/2002
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile.
-
30. 21.11.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2002, 20.11.2002
-
31. 20.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 24/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul.
-
32. 20.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 560/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, în proprietatea Agenției Naționale pentru Locuințe, respectiv în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului de Interne.
-
33. 14.11.2002 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 398/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2002 privind asigurarea transparenței în domeniul ajutorului de stat și al relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și completarea art.6.din Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat.
-
34. 05.11.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.10.2002, 29.10.2002, 30.10.2002, 31.10.2002
-
35. 28.10.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2002, 23.10.2002
Statut
36. 24.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 524/2002
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003.
Statut
37. 17.10.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.10.2002, 16.10.2002, 17.10.2002
-
38. 16.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 457/2002
Proiect de Lege privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000 și pentru modificarea Legii nr.85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741 (18) din 4 noiembrie 1993.
-
39. 03.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 426/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate.
-
40. 03.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 465/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România".
-
41. 03.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 469/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2002 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale.
-
42. 03.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 473/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2002 privind modificarea Legii nr.373/2002 pentru aprobarea finanțării repartierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă "Romline" - S.A. Constanța.
-
43. 03.10.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2002, 02.10.2002
-
44. 02.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 403/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2002 pentru modificarea Legii nr.202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire.
-
45. 30.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 338/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor.
-
46. 30.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 338/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor.
-
47. 30.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 398/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2002 privind asigurarea transparenței în domeniul ajutorului de stat și al relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și completarea art.6.din Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat.
-
48. 26.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 323/2002
Proiect de Lege pentru modificarea art.40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții.
-
49. 26.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 383/2002
Proiect de Lege privind aderarea României la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum și la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000.
-
50. 26.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 402/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri.
-
51. 26.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 427/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, semnat la Ankara la 19 februarie 2002.
-
52. 26.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 428/2002
Proiect de Lege privind participarea României la grupul de cooperare înființat prin acordul parțial deschis pentru prevenirea, protecția și organizarea ajutorului împotriva riscurilor naturale și tehnologice majore (Acordul EUR-OPA Riscuri Majore), instituit prin Rezoluția (87)2, adoptată la 20 martie 1987 de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei.
-
53. 26.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 434/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO 0103, semnat la București la 4 decembrie 2001.
-
54. 26.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 435/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la București la 4 decembrie 2001.
-
55. 26.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 441/2002
Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 și, respectiv la 6 iunie 2001, la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum și a Codului internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.98 (73) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie 2000.
-
56. 25.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 440/2002
Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1988 prin Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974.
-
57. 23.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 373/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale.
Administrație
58. 23.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2002
-
59. 12.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 393/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere.
-
60. 12.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 394/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002.
-
61. 12.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.09.2002, 11.09.2002
-
62. 10.09.2002 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 131/2002
Proiectul Legii Minelor.
-
63. 09.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 386/2002
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.95(46) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 27 aprilie 2001.
-
64. 05.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 131/2002
Proiectul Legii Minelor.
-
65. 05.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 395/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001.
-
66. 05.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2002, 04.09.2002
-
67. 29.08.2002 RAPORT asupra PL nr. 288/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
-
68. 29.08.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.08.2002, 27.08.2002, 28.08.2002, 29.08.2002
-
69. 08.08.2002 RAPORT asupra PL nr. 274/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere.
-
70. 02.07.2002 RAPORT asupra PL nr. 341/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Societatea Comercială "Compania Națională Aeroportul Internațional București - Otopeni" S.A. pentru anul 2001.
-
71. 01.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 334/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr.1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administrației Naționale a Drumurilor și reabilitarea drumurilor) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 noiembrie 1996.
-
72. 25.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 391/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România.
-
73. 25.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 45/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poștale.
-
74. 17.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 10/2000
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale.
-
75. 17.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 10/2000
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale.
-
76. 12.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 276/2002
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice
-
77. 12.06.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2002, 12.06.2002
-
78. 10.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 246/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România.
-
79. 05.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 570/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.
-
80. 05.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 267/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători - S.A., precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri și/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare și reparație generală a 100 vagoane de călători de către firma Alstom - De Dietrich Feroviare din Franța, finanțat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Paribas - Franța, contractat cu garanția statului.
-
81. 05.06.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2002, 05.06.2002
-
82. 28.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 195/2002
Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice
Economică
83. 23.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.05.2002, 22.05.2002
-
84. 22.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 245/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială LETEA - S.A.Bacău.
-
85. 16.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.2002, 15.05.2002
-
86. 15.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 227/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea finanțării repartierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de navigație maritimă "ROMLINE" - S.A. Constanța.
-
87. 15.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 234/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comună între România și Olanda, semnat la Haga, la 23 noiembrie 1999.
-
88. 14.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 232/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2002 privind modificarea și completarea articolului 3 din Ordonanța Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la București la 13 octombrie 1999.
-
89. 13.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.05.2002, 10.05.2002
-
90. 10.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 224/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2002 pentru modificarea alin.(3) al art.21 din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea întreprinderilor mici și mijlocii.
Economică
91. 09.05.2002 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 383/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială.
-
92. 09.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 225/2002
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine.
-
93. 30.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 573/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.
-
94. 24.04.2002 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 264/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind navigația civilă.
-
95. 24.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 172/2002
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990.
-
96. 24.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 189/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS) semnat de România la Bruxelles, la 2 octombrie 2000
-
97. 24.04.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2002, 24.04.2002
-
98. 18.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 34/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier.
-
99. 18.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 138/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 3 octombrie 2023, 3:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro