Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2004
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2004

1..99 | 100..157      >>

înregistrări găsite: 157
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 16.11.2004 AVIZ asupra PL nr. 705/2004
Proiect de Lege privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar
-
2. 11.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 614/2004
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
-
3. 10.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 625/2003
Propunere legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă menajeră, căldură și gaz metan din clădiri colective
-
4. 10.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 646/2004
Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Legea nr.342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administrației Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi" la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
-
5. 10.11.2004 AVIZ asupra PL nr. 652/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
-
6. 10.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 672/2004
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM" S.A. București
-
7. 10.11.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2004
-
8. 09.11.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.11.2004, 05.11.2004
-
9. 09.11.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.11.2004, 05.11.2004
-
10. 09.11.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2004, 28.10.2004
-
11. 03.11.2004 AVIZ asupra PL nr. 632/2004
Proiect de Lege pentru modificarea art.III din Legea nr.90/2004 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
12. 03.11.2004 AVIZ asupra PL nr. 640/2004
Propunere legislativă pentru definirea corespondenței și asigurarea confidențialității
-
13. 27.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 583/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic
-
14. 26.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 601/2004
Proiect de Lege pentru modificarea art.41 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
-
15. 26.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 613/2004
Proiect de Lege privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
-
16. 26.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 620/2004
Proiect de Lege pentru aderarea la Convenția internațională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra la 5 octombrie 2001
-
17. 26.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 621/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de împrumut dintre România și Institutul de Credit pentru Reconstrucție - Germania, semnat la București la 18 februarie 2004 și respectiv, la Frankfurt la 27 februarie 2004 în scopul finanțării programului de creditare pentru întreprinderi mici și mijlocii - Proiectul "Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii " - etapa a 3-a
-
18. 26.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 623/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu și Gospodărirea Apelor din Austria privind cooperarea bilaterală pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002
-
19. 26.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 624/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la București la 9 aprilie 2003
-
20. 20.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 606/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companieie naționale de Investiții C.N.I. - S.A. în administrarea Societății Comerciale Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.
-
21. 20.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 612/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
-
22. 20.10.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2004, 13.10.2004
-
23. 14.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 580/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2004 privind regimul de organizare și funcționare a parcurilor turistice
-
24. 11.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 578/2004
Proiect de Lege privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne
-
25. 11.10.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.10.2004, 06.10.2004, 07.10.2004
-
26. 06.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 587/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăți aflate în dificultate
-
27. 06.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 598/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003 și a Acordului între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip Implementare în comun "Rumeguș 2000", semnat la București la 7 martie 2003
-
28. 04.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 524/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2004 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcțiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacități de producție oprite ale agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului
-
29. 04.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 567/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
30. 04.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 571/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind dreptul brevetelor adoptat la Geneva la 1 iunie 2000
-
31. 04.10.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2004, 29.09.2004
-
32. 29.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 151/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.415/2001, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.297/2000, pentru completarea Legii nr.133/1999, privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
-
33. 29.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 547/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
-
34. 29.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 549/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor
-
35. 27.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 641/2003
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 3 din Legea nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
-
36. 27.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 244/2004
Propunere legislativă pentru modificarea anexei la Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați"
-
37. 27.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 268/2004
Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă - parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr.480 din 1992, precum și achitarea dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote-parți
-
38. 27.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 350/2004
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.26/1990 priivnd registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare
-
39. 23.09.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.09.2004, 22.09.2004, 23.09.2004
-
40. 21.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 454/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
-
41. 21.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 456/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
-
42. 21.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 498/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
-
43. 21.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 528/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul privat al statului și în administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. Mediaș
-
44. 21.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 536/2004
Proiect de Lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
-
45. 20.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 493/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
-
46. 20.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 496/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. - S.A.
-
47. 16.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 488/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2004 pentru modificarea art.37 din Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere
-
48. 16.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 490/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
-
49. 16.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 492/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2004 pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate
-
50. 16.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 495/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER
-
51. 16.09.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2004, 15.09.2004, 16.09.2004
-
52. 15.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 518/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor
-
53. 14.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 497/2004
Proiect de Lege privind activitatea hidrografică maritimă
-
54. 14.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 513/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentelor
-
55. 09.09.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2004, 09.09.2004
-
56. 08.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 479/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței
-
57. 08.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 487/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice
-
58. 08.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 489/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
-
59. 06.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 441/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
-
60. 06.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 460/2004
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
-
61. 06.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 477/2004
Proiect de Lege privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun
-
62. 03.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 468/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003
-
63. 03.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 470/2004
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Acordul european asupra marilor drumuri de circulație internațională (AGR) încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975
-
64. 03.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 483/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2004 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
65. 03.09.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2004
-
66. 02.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 467/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării și tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004
-
67. 27.08.2004 RAPORT asupra PL nr. 707/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
68. 27.08.2004 RAPORT asupra PL nr. 707/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
69. 07.07.2004 RAPORT asupra PL nr. 446/2004
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la articolele 19 și 25 și la anexa II și abrogarea anexelor XII și XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de Comerț Liber dintre România și Statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România - AELS nr.3/2004, prin procedura scrisă, la 1 aprilie 2004
-
70. 06.07.2004 RAPORT asupra PL nr. 338/2004
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 15 al Legii concurenței nr.21/1996
-
71. 06.07.2004 AVIZ asupra PL nr. 443/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 6 mai 2004 și la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001
-
72. 06.07.2004 RAPORT asupra PL nr. 448/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2004 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearelectrică Cernavodă 5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004
-
73. 28.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 387/2004
Proiectul Legii gazelor
-
74. 28.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 396/2004
Proiect de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
75. 28.06.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2004, 22.06.2004, 23.06.2004
-
76. 25.06.2004 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 383/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2004 pentru aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localități, în perioada mai 2004-noiembrie 2005
-
77. 24.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 386/2004
Proiect de Lege privind trecerea Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi la Compania Națională Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța
-
78. 23.06.2004 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 271/2002
Propunere legislativă privind înlocuirea sau transformarea motoarelor diesel poluante aflate în funcțiune cu motoare Euro2 sau Euro3 pentru autocamioane, autobuze, autocare, autobasculante și autotractoare aflate în circulație.
-
79. 23.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 346/2004
Proiect de Lege privind Codul consumului
-
80. 23.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 383/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2004 pentru aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localități, în perioada mai 2004-noiembrie 2005
-
81. 23.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 384/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare-Sucursala ROMAG-TERMO și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
82. 23.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 385/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2001 privind producția de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat
-
83. 23.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 388/2004
Proiect de Lege privind autorizarea și înregistrarea în Registrul comerțului a persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent și a asociațiilor familiale
-
84. 21.06.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2004, 16.06.2004
-
85. 16.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 380/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 alin.(72) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin.(1) din Legea nr 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
86. 15.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 358/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2004 privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat - participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
87. 15.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 363/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
88. 14.06.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.06.2004, 09.06.2004, 10.06.2004
-
89. 10.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 332/2004
Proiect de Lege privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice
-
90. 10.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 333/2004
Proiect de Lege privind protecția dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare
-
91. 08.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 322/2004
Proiect de Lege privind regimul armelor și munițiilor
-
92. 27.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 192/2004
Propunere legislativă - Legea meseriilor
-
93. 26.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 242/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.40 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
94. 26.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 278/2004
Proiect de Lege privind securitatea generală a produselor
-
95. 25.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 303/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice
-
96. 24.05.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.05.2004, 26.05.2004
-
97. 24.05.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2004, 19.05.2004
-
98. 21.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 279/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere
-
99. 18.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 451/2003
Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii concurenței nr.21/1996
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 26 februarie 2024, 16:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro