Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2007
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2007

1..99 | 100..199 | 200..208      >>

înregistrări găsite: 208
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 710/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
-
2. 17.12.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.12.2007, 11.12.2007, 12.12.2007, 13.12.2007
-
3. 13.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 644/2007
Proiect de Lege privind emiterea, acordarea și utilizarea de vouchere pentru stimularea utilizării tehnologiei informației
Tehnologia informației
4. 12.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 789/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind Transportul Aerian între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Statele Unite ale Americii pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și Washington la 30 aprilie 2007
-
5. 12.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 791/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind Dezvoltarea Autostrăzilor Maritime în zona Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), semnat la Belgrad, la 19 aprilie 2007
-
6. 12.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 792/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere pentru dezvoltarea coordonată a Automagistralei Inelare a Mării Negre adoptat la Belgrad, la 19 aprilie 2007
-
7. 12.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 852/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului prin schimb de Note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 și, respectiv la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la București la 1 septembrie 1994
-
8. 11.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 678/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
-
9. 10.12.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2007, 04.12.2007, 06.12.2007
-
10. 08.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 778/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
11. 08.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 782/2007
Proiect de Lege pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare
-
12. 08.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 790/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului , Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, pe de o parte și Republica Bulgaria și România, pe de altă parte privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a Acordului între România și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles, la 25 iulie 2007
-
13. 05.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 740/2007
Proiect de Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor
-
14. 05.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 777/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
-
15. 28.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 438/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
-
16. 19.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 671/2007
Proiect de Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial
-
17. 19.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.11.2007, 13.11.2007, 14.11.2007, 15.11.2007
-
18. 14.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 674/2007
Proiect de Lege privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
-
19. 14.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 722/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
-
20. 13.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.11.2007, 07.11.2007, 08.11.2007
-
21. 08.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 649/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
22. 08.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 650/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
23. 07.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 388/2006
Propunere legislativă privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale
-
24. 07.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 481/2007
Propunere legislativă privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvenului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
Administrație
25. 07.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 689/2007
Proiect de Lege privind măsuri de garantare a siguranței aprovizionării cu gaze naturale
-
26. 07.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 714/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale
-
27. 06.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 518/2007
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 246 bis din 20/04/2006
Juridică
28. 06.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 598/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
29. 06.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2007, 31.10.2007, 01.11.2007
-
30. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 695/2007
Legea bugetului de stat pe anul 2008
Economică
31. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 695/2007
Legea bugetului de stat pe anul 2008
-
32. 30.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 642/2007
Proiect de Lege privind modelele de utilitate
-
33. 29.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2007, 24.10.2007, 25.10.2007
-
34. 24.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 636/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
35. 24.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 694/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
36. 23.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 646/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
-
37. 22.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2007, 17.10.2007, 18.10.2007
-
38. 17.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 658/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
-
39. 16.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 575/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003
-
40. 16.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 653/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
41. 16.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 654/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
42. 16.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 660/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind Implementarea în Comun și Comercializarea Internațională a Emisiilor în baza Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006
-
43. 15.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 50/2005
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A.Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
-
44. 15.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2007, 10.10.2007, 10.10.2007
-
45. 11.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 567/2007
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
46. 10.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 643/2007
Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
-
47. 08.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2007
-
48. 01.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 906/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
-
49. 01.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 594/2007
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat și semnat la Geneva la 30 septembrie 1957
-
50. 01.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 605/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006, în cadrul Conferinței diplomatice pentru adoptarea unui Tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13 - 31 martie 2006)
-
51. 29.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 553/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
-
52. 27.09.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2007, 26.09.2007
-
53. 24.09.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2007, 20.09.2007
-
54. 20.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 431/2007
Proiect de Lege privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale Rețelei rutiere transeuropene
-
55. 20.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 560/2007
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
-
56. 19.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 434/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale
-
57. 19.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 438/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007
-
58. 19.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 519/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin Aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
-
59. 19.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 523/2007
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral între Comunitatea Europeană și Statele Sale Membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei Zone Europene Comune de Aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006
-
60. 19.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 524/2007
Proiect de Lege privind aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS), adoptat la Londra, la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988
-
61. 19.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 525/2007
Proiect de Lege privind declararea neaplicării "Regulilor uniforme privind Contractul de Utilizare a Infrastructurii în Traficul Internațional Feroviar (CUI)", a "Regulilor uniforme privind Validarea Normelor Tehnice și Adoptarea Prescripțiilor Tehnice Uniforme aplicabile Materialului Feroviar destinat utilizării în Trafic Internațional (APTU)" și a "Regulilor uniforme privind Admiterea Tehnică a Materialului Feroviar utilizat în Trafic Internațional (ATMF)", cuprinse în Apendicele E, F și respectiv G la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF)
-
62. 19.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 527/2007
Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la Acordul Internațional al Cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000, la Londra, prin Rezoluția nr.393 a Consiliului Internațional al Cafelei
-
63. 17.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 461/2007
Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
64. 17.09.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2007, 12.09.2007, 13.09.2007
-
65. 11.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 296/2007
Propunere legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu
-
66. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 522/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de Finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., semnat la București, la data de 22 decembrie 2006 pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor naționale etapa a VI-a
-
67. 11.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 537/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav
-
68. 11.09.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2007, 05.09.2007, 06.09.2007
-
69. 06.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 442/2007
Propunere legislativă de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII " Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal
-
70. 05.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 512/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare
-
71. 02.07.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.06.2007, 27.06.2007
-
72. 29.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 513/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
73. 28.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 906/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
-
74. 28.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 461/2007
Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
75. 25.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2007, 21.06.2007
-
76. 22.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 199/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare
-
77. 22.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 712/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
78. 22.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 716/2006
Proiect de Lege privind transportul în regim de taxi
-
79. 22.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 717/2006
Propunere legislativă privind autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi
-
80. 22.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 69/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
81. 22.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 293/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
82. 20.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 98/2007
Propunere legislativă privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie
-
83. 20.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 267/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
-
84. 20.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 283/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor
-
85. 20.06.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 357/2007
Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale
-
86. 20.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 430/2007
Proiect de Lege privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă
-
87. 18.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2007, 13.06.2007, 14.06.2007
-
88. 14.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 971/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
-
89. 14.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 320/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
-
90. 12.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 216/2007
Proiect de Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
91. 12.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 318/2007
Proiect de Lege pentru anularea unor obligații de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele C.N. "ROMARM" S.A. aferente perioadei 1991-2003
Apărare
92. 12.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 318/2007
Proiect de Lege pentru anularea unor obligații de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele C.N. "ROMARM" S.A. aferente perioadei 1991-2003
Apărare
93. 12.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 379/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare
-
94. 11.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2007, 05.06.2007, 06.06.2007
-
95. 07.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 44/2007
Proiect de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
Juridică
96. 07.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 339/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare
Juridică
97. 06.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 906/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
-
98. 06.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 282/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.325 din 14 iulie 2006 privind serviciului public de alimentare cu energie termică
-
99. 06.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 383/2007
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 26 mai 2024, 2:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro