Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2013
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2013

1..99 | 100..199 | 200..229      >>

înregistrări găsite: 229
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 483/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
Tehnologia informației
2. 17.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 466/2013
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.99/29.08.2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată
-
3. 17.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 505/2013
Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale
-
4. 17.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 519/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
5. 17.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 537/2013
Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenția de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, adoptat la 1 noiembrie 2002
Juridică
6. 17.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 563/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
7. 17.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 564/2013
Propunere legislativă privind clarificarea Statutului Pieței RASDAQ și al Pieței Valorilor Mobiliare Necotate
-
8. 16.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 383/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2013 privind declanșarea procedurii insolvenței la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin
Juridică
9. 16.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 457/2013
Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat
Juridică
10. 16.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 572/2013
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări
Juridică
11. 16.12.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.12.2013, 10.12.2013, 11.12.2013, 12.12.2013
-
12. 12.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 502/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2013 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie
Economică
13. 11.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 227/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
14. 11.12.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 449/2013
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
15. 10.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 457/2013
Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat
Juridică
16. 10.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 573/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
Administrație
17. 09.12.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 253/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
Administrație
18. 09.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 496/2013
Proiect de Lege privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
-
19. 03.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 406/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2013 privind completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
20. 28.11.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 821/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
21. 28.11.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 117/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
22. 28.11.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 225/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice
-
23. 28.11.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 468/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
24. 28.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 419/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
-
25. 28.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 449/2013
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
26. 28.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 451/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
27. 28.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2013, 21.11.2013
-
28. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 424/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor creanțe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company
-
29. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
-
30. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
Economică
31. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
Economică
32. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
Economică
33. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
Economică
34. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
Economică
35. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
Economică
36. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
Economică
37. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
Economică
38. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
Economică
39. 21.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.11.2013, 13.11.2013, 13.11.2013
-
40. 20.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 328/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare
Buget
41. 19.11.2013 asupra PL nr. 166/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
42. 13.11.2013 asupra PL nr. 821/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
43. 13.11.2013 asupra PL nr. 117/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
44. 13.11.2013 asupra PL nr. 225/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice
-
45. 13.11.2013 asupra PL nr. 468/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
46. 13.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 434/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
47. 13.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 442/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
-
48. 11.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 403/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice
-
49. 11.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.11.2013, 06.11.2013, 07.11.2013
-
50. 06.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 253/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
Administrație
51. 06.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 415/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
-
52. 04.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.10.2013, 30.10.2013, 31.10.2013
-
53. 31.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 329/2013
Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea infrastructurilor de afaceri
Administrație
54. 30.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 385/2013
Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate
-
55. 30.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 386/2013
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri cu suprafața totală de 5050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sișești " -Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A. a obiectivului de investiție "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj " -"Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă "
-
56. 30.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 387/2013
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sișești " -Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor-Palas, județul Constanța, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța "
-
57. 28.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2013, 23.10.2013, 24.10.2013
-
58. 24.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 310/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Administrație
59. 23.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 276/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Națională "Nuclearelectrica"-S.A. prin alocații de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011
Juridică
60. 23.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 372/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen
-
61. 22.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 469/2010
Proiect de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure, cu venituri reduse și care utilizează gaze naturale, păcură sau alți combustibili lichizi pentru încălzirea locuinței
Muncă
62. 21.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.10.2013, 16.10.2013, 17.10.2013
-
63. 17.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 364/2010
Proiect de Lege privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor ce oferă spre consum produse obținute exclusiv prin mijloace proprii
Agricultură
64. 15.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 355/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
-
65. 14.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 307/2013
Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea petrolului nr.238/2004
-
66. 14.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 312/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului Național de Transport Gaze din România cu Sistemul de transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcția Iași (România) - Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chișinău, la 11 iunie 2013
-
67. 14.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 314/2013
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012
-
68. 14.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.10.2013, 09.10.2013, 09.10.2013
-
69. 08.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 17/2010
Propunere legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere
-
70. 08.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 388/2011
Proiect de Lege privind promovarea producerii și utilizării biocarburanților și a altor carburanți regenerabili pentru transport
-
71. 08.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 274/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare partială a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin și înființarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
-
72. 08.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 284/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Buget
73. 08.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 341/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
-
74. 07.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2013, 02.10.2013, 03.10.2013
-
75. 02.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 133/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilități publice
-
76. 02.10.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 166/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
77. 02.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 167/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
78. 02.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 354/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
79. 02.10.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 718/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România și de Ordonanța Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
80. 02.10.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 104/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
-
81. 02.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 166/2013
Propunere legislativă privind redevența gazelor
Juridică
82. 02.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 289/2013
Propunere legislativă privind pescuitul și acvacultura
-
83. 30.09.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.2013, 25.09.2013, 25.09.2013
-
84. 26.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 340/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
85. 26.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 363/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată
-
86. 26.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 431/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, republicată
-
87. 26.09.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 715/2010
Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcțiilor din România
-
88. 26.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 287/2013
Proiect de Lege privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoșterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate
-
89. 25.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 895/2007
Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București și rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziționarea de acțiuni ale Societății Naționale a Petrolului Petrom S.A. nr. 5/2004 încheiat de Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător, și OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător
-
90. 25.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 220/2008
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM"-S.A. București
-
91. 25.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 384/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
-
92. 25.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 330/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
-
93. 25.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 404/2012
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
94. 25.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 405/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
95. 25.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 278/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.238 din 7 iunie 2004 a petrolului
-
96. 25.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 286/2013
Propunere legislativă privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizaților de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate
-
97. 23.09.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2013, 19.09.2013
-
98. 19.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 184/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Buget
99. 18.09.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.09.2013, 11.09.2013, 12.09.2013
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 15 aprilie 2024, 5:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro