Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2015
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2015

1..99 | 100..199 | 200..214      >>

înregistrări găsite: 214
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 225/2014
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
2. 15.12.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 233/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere în rețeaua de drumuri naționale din România
Transport
3. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 314/2014
Propunere legislativă privind completarea Art.118 al Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
4. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 31/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
5. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 296/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
6. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 419/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
7. 15.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 741/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Muncă
8. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
Economică
9. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
Economică
10. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
Economică
11. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
Economică
12. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
Economică
13. 10.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 856/2015
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Republica Croația, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles și de către România , la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles
-
14. 09.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 824/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
-
15. 09.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 834/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
16. 09.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 841/2015
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.83/2015 pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
17. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 835/2015
Propunere legislativă privind interzicerea exportului de lemn
-
18. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 839/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
-
19. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 844/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
20. 04.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.2015, 25.11.2015, 26.11.2015
-
21. 03.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 807/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare
-
22. 25.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 626/2015
Proiect de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică
Juridică
23. 25.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 727/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2015 pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internationale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum și pentru completarea anexei 1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte
-
24. 25.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 777/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
-
25. 25.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 807/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare
Transport
26. 25.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2015, 17.11.2015, 19.11.2015
-
27. 23.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 797/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimenatare
-
28. 23.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 798/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
29. 19.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 739/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de actioner al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată
-
30. 19.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 801/2015
Proiect de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding)
-
31. 19.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 803/2015
Propunere legislativă privind revenirea la denumirea oficială de "țigani " a persoanelor intitulate "de etnie romă "
-
32. 19.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 804/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care funcționează farmaciile și cum se vând medicamentele
-
33. 17.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.2015, 12.11.2015
-
34. 16.11.2015 Aviz comun consultativ, cu privire la audierea domnului Constantin Grigore Borc, candidat la functia de Ministru al Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri Economică
35. 16.11.2015 Aviz comun consultativ, cu privire la audierea domnului Victor Vlad Grigorescu, candidat la functia de ministru al energiei Economică
36. 12.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 537/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
Transport
37. 11.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 744/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
38. 10.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 640/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
-
39. 10.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 769/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
40. 10.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 772/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
-
41. 10.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2015, 05.11.2015
-
42. 05.11.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 165/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
-
43. 03.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2015, 29.10.2015
-
44. 29.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 677/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006
-
45. 28.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 709/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a cladirilor
-
46. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 639/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societății "Complexul Energetic Hunedoara " - S.A.
-
47. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 642/2015
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
48. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 643/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranță rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări
-
49. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 659/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele măsuri de corelare legislativă
-
50. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 668/2015
Proiect de Lege privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă
-
51. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 672/2015
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri măsuri suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, precum și a produselor lactate
-
52. 27.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2015, 22.10.2015
-
53. 21.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 566/2015
Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor provenite din ambalaje
Mediu
54. 21.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 592/2015
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Competitivitate
-
55. 21.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 647/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
-
56. 20.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 192/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
Transport
57. 20.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.2015, 14.10.2015, 15.10.2015
-
58. 15.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 335/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Administrație
59. 14.10.2015 asupra PL nr. 463/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
Juridică
60. 14.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 628/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
-
61. 14.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 629/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile international interguvernamentale la care România este parte
-
62. 13.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2015, 08.10.2015
-
63. 08.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 734/2011
Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenților de lapte matern
Sănătate
64. 08.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 273/2014
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
65. 08.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 237/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
-
66. 06.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 322/2015
Propunere legislativă pentru stimularea formării profesionale pe lângă întreprinderile private
Muncă
67. 06.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 583/2015
Propunere legislativă pentru înființarea Colegiului Bijutierilor din România
-
68. 06.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2015, 01.10.2015
-
69. 30.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 398/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Agricultură
Mediu
70. 29.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2015, 24.09.2015
-
71. 23.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 377/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
72. 23.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 458/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacantă
Muncă
73. 23.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 509/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
-
74. 23.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 511/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele
-
75. 23.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 566/2015
Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor provenite din ambalaje
Mediu
76. 22.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 580/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
-
77. 22.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.09.2015, 16.09.2015, 17.09.2015
-
78. 16.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 469/2013
Propunere legislativă privind interzicerea explorării și exploatării prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide și anularea licențelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă
Economică
79. 16.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 448/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
80. 16.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 493/2015
Propunere legislativă pentru modificarea reglementărilor Legii nr.94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță
Muncă
81. 16.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 522/2015
Proiect de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
-
82. 16.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 538/2015
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Côte d'Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și Satele sale Membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008, și la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009
-
83. 14.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2015, 10.09.2015
-
84. 09.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 536/2015
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte, și "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaoundé, la 15 ianuarie 2009, și la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009
-
85. 09.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 564/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
-
86. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 520/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
87. 08.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2015, 03.09.2015
-
88. 03.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.2015, 25.08.2015, 26.08.2015, 27.08.2015
-
89. 02.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 510/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
-
90. 02.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 517/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
91. 06.07.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2015, 02.07.2015, 03.07.2015, 06.07.2015
-
92. 01.07.2015 RAPORT asupra PL nr. 526/2013
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
Mediu
93. 30.06.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 134/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
Mediu
94. 30.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2015, 25.06.2015
-
95. 30.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2015
-
96. 29.06.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 237/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
-
97. 24.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 250/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale
Juridică
98. 24.06.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 578/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
Transport
99. 24.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 134/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
Mediu

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 20 aprilie 2024, 0:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro