Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2016
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2016

1..99 | 100..153      >>

înregistrări găsite: 153
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.12.2016
-
2. 13.12.2016 RAPORT asupra PL nr. 311/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr.1.107/70 ale Consiliului
Transport
3. 23.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 279/2016
Propunere legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată
Juridică
Transport
4. 23.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2016, 22.11.2016
-
5. 22.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 496/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
-
6. 22.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 507/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
-
7. 22.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016
-
8. 22.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2016, 08.11.2016, 09.11.2016, 10.11.2016
-
9. 22.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2016, 15.11.2016
-
10. 21.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 508/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
11. 03.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 380/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 27 al Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
Administrație
12. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 109/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
13. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 504/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
14. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 572/2015
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
15. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 871/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
16. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 116/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
17. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 186/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
18. 31.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016
-
19. 27.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 567/2008
Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
-
20. 27.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 423/2016
Proiect de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi
Transport
21. 27.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 456/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractive, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
-
22. 26.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 457/2013
Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat
Juridică
23. 26.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 468/2016
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
24. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 467/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor comerciale
-
25. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 469/2016
Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară
-
26. 24.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.10.2016, 19.10.2016, 20.10.2016
-
27. 19.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 430/2016
Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare
-
28. 19.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 446/2016
Propunere legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet
-
29. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 431/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
30. 18.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 436/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale
-
31. 17.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 734/2011
Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenților de lapte matern
Sănătate
32. 17.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 391/2016
Proiect de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
-
33. 17.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 411/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
34. 17.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.10.2016, 12.10.2016, 13.10.2016
-
35. 13.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 374/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Transport
36. 12.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 465/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Juridică
37. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 399/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale
-
38. 10.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 674/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
Administrație
39. 10.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 272/2016
Proiect de Lege privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
Sănătate
Juridică
40. 10.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 357/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonața Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
-
41. 10.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2016, 04.10.2016, 05.10.2016, 06.10.2016
-
42. 06.10.2016 asupra PL nr. 226/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
43. 06.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 386/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
44. 04.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 344/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
45. 04.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 363/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
46. 04.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 368/2016
Proiect de Lege privind venitul minim de incluziune
-
47. 03.10.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 335/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Administrație
48. 03.10.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 851/2015
Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare
-
49. 30.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.09.2016, 21.09.2016, 22.09.2016
-
50. 30.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.09.2016, 28.09.2016, 29.09.2016
-
51. 30.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2016, 15.09.2016
-
52. 29.09.2016 asupra PL nr. 734/2011
Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenților de lapte matern
Sănătate
53. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 341/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
54. 20.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 308/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Canadei, semnat la București la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Canadei privind Cooperarea în Dezvoltarea și Folosirea Energiei Atomice în Scopuri Pașnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977
-
55. 20.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 315/2016
Propunere legislativă privind măsurile necesare implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria
Juridică
56. 20.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 324/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri
-
57. 13.09.2016 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 377/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
58. 13.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 152/2016
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Administrație
Juridică
59. 13.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2016, 07.09.2016, 08.09.2016
-
60. 08.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 271/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale
-
61. 07.09.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 377/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
62. 07.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 98/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Administrație
Juridică
63. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 270/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
-
64. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 291/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
65. 01.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.07.2016, 05.07.2016, 06.07.2016, 07.07.2016
-
66. 01.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.08.2016, 29.08.2016, 30.08.2016, 31.08.2016
-
67. 30.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 243/2016
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice și gazelor natural, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07/2012, cu modificările și completările ulterior
-
68. 29.06.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2016, 29.06.2016, 30.06.2016
-
69. 29.06.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2016, 22.06.2016, 23.06.2016
-
70. 27.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 226/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
71. 27.06.2016 AVIZ asupra PL nr. 262/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
72. 23.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 207/2016
Proiect de Lege privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
Mediu
73. 22.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 398/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Agricultură
Mediu
74. 21.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 254/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10 din 1995 privind calitatea în construcții
-
75. 21.06.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.06.2016, 09.06.2016
-
76. 21.06.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.06.2016, 16.06.2016
-
77. 21.06.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.05.2016
-
78. 14.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 131/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
79. 14.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 184/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică
Juridică
80. 08.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 115/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice
Administrație
81. 11.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 195/2016
Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic
-
82. 11.05.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2016
-
83. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 181/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 5 iunie 2015 și la Chișinău, la 21 iulie 2015
-
84. 10.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 200/2016
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
85. 27.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 159/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.5 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
-
86. 26.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 29/2015
Proiect de Lege privind incubatoarele de afaceri
Juridică
87. 26.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 17/2016
Proiect de Lege privind achizițiile sectoriale
Juridică
88. 26.04.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 18/2016
Proiect de Lege privind achizițiile publice
Juridică
89. 26.04.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 19/2016
Proiect de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
Juridică
90. 26.04.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 20/2016
Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Juridică
91. 26.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 157/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
-
92. 26.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 170/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
93. 26.04.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2016, 21.04.2016
-
94. 19.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 138/2016
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, semnat la București, la 20 martie 2013
-
95. 18.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 294/2014
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Formatorilor Auto din România
Muncă
Transport
96. 18.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 18/2016
Proiect de Lege privind achizițiile publice
Juridică
97. 18.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 19/2016
Proiect de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
-
98. 18.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 20/2016
Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
Juridică
99. 18.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 56/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
Administrație
Transport

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 22 mai 2024, 8:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro