Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2018
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..199 | 200..219      >>

înregistrări găsite: 219
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.12.2018, 19.12.2018
-
2. 13.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2018, 12.12.2018, 13.12.2018
-
3. 12.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 722/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
4. 06.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.12.2018, 05.12.2018, 06.12.2018
-
5. 05.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 37/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
6. 05.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 421/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
7. 04.12.2018 asupra PL nr. 567/2008
Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
-
8. 04.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 505/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
Juridică
Apărare
9. 03.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 569/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Agricultură
10. 29.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.11.2018, 29.11.2018
-
11. 28.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 655/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor
Administrație
12. 28.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 705/2018
Propunere legislativă pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului
-
13. 27.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 539/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
Juridică
14. 27.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 565/2018
Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
Mediu
15. 27.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 708/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
16. 22.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2018, 21.11.2018, 22.11.2018
-
17. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 328/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
Administrație
Transport
18. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 537/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Administrație
19. 20.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 108/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice
Juridică
20. 20.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 160/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
Juridică
21. 15.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 418/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică
Buget
22. 15.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2018, 15.11.2018
-
23. 14.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 607/2018
Propunere legislativă privind comercializarea produselor alimentare care conțin o proporție mai mică de 95% de origine animală
Agricultură
24. 13.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 562/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Mediu
25. 13.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 570/2018
Proiect de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Mediu
26. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 674/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
27. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 681/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
28. 08.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.11.2018, 07.11.2018, 08.11.2018
-
29. 07.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 295/2018
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Juridică
30. 07.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 531/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
Mediu
31. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 520/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
32. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 639/2018
Proiect de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligații
-
33. 01.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2018, 31.10.2018, 01.11.2018
-
34. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 380/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
Transport
35. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 381/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
Transport
36. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 507/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
-
37. 31.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 549/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență
-
38. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 575/2018
Proiect de Lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
39. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 578/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
40. 29.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Juridică
41. 25.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2018, 24.10.2018, 25.10.2018
-
42. 24.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Buget
Administrație
43. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 517/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
-
44. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 521/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
45. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 529/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
46. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 541/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
47. 22.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 395/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Apărare
48. 18.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2018, 17.10.2018, 18.10.2018
-
49. 17.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 476/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2018 privind prorogarea termenului reglementat la alin.(4) al art.II din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
-
50. 17.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 496/2018
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
-
51. 17.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 499/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
-
52. 11.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2018, 10.10.2018, 11.10.2018
-
53. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 480/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului
-
54. 09.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 485/2018
Proiect de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
-
55. 04.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.10.2018, 03.10.2018, 04.10.2018
-
56. 03.10.2018 asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Buget
Administrație
57. 03.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 473/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene
-
58. 02.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 474/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE"
-
59. 27.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2018, 26.09.2018, 27.09.2018
-
60. 20.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2018, 19.09.2018, 20.09.2018
-
61. 18.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 601/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
62. 18.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 425/2015
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată
Mediu
63. 18.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 210/2016
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată
Mediu
64. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 453/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru prorogarea unor termene
-
65. 18.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 455/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor
-
66. 13.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2018, 13.09.2018
-
67. 12.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 409/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008
-
68. 12.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 417/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
-
69. 06.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018
-
70. 04.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 385/2018
Propunere legislativă privind susținerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani și acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziția de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternativ/ecologice
-
71. 30.08.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.08.2018, 28.08.2018, 29.08.2018, 30.08.2018
-
72. 10.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 567/2008
Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
-
73. 10.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.07.2018, 10.07.2018
-
74. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Buget
Administrație
75. 09.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 407/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului"
Buget
76. 05.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.07.2018, 03.07.2018, 04.07.2018, 05.07.2018
-
77. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 213/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora
-
78. 27.06.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 509/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
79. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 573/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Agricultură
80. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 112/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
81. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 221/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
82. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 223/2018
Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
83. 27.06.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 244/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Administrație
84. 27.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 376/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2018 pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
-
85. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 318/2018
Proiect de Lege pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
-
86. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 359/2018
Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României
-
87. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 364/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
88. 19.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 198/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
Mediu
89. 18.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 115/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
90. 14.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018
-
91. 13.06.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 110/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
92. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 338/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
93. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 341/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
94. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 24/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Economică
Juridică
95. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 128/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
Buget
96. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 331/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017
-
97. 07.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018
-
98. 06.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 236/2018
Proiect de Lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative
-
99. 06.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 283/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 29 noiembrie 2023, 11:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro