Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2021
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..199 | 200..230      >>

înregistrări găsite: 230
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.12.2021, 21.12.2021
-
2. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 611/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022
Economică
3. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 611/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022
Economică
4. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 611/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022
Turism
5. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 611/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022
Economică
6. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 611/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022
Economică
7. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 611/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022
Economică
8. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 611/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022
Economică
9. 21.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.12.2021, 15.12.2021, 16.12.2021
-
10. 21.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.12.2021, 08.12.2021, 09.12.2021
-
11. 20.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 66/2020
Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
Transport
12. 15.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 549/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
Economică
13. 14.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 53/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
14. 14.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 64/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
15. 14.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 152/2021
Proiect de Lege pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
16. 14.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 359/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Administrație
Muncă
17. 14.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 574/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
18. 14.12.2021 RAPORTUL COMUN cu privire la candidatul ce urmeaza a fi numit în Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei. -
19. 13.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.11.2021, 24.11.2021
-
20. 10.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 623/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2020 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp și 100kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare "ELECTRIC UP"
Buget
21. 09.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 24/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2020 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
-
22. 02.12.2021 asupra PL nr. 664/2019
Proiect de Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive
Buget
Juridică
Constitutionalitate
23. 25.11.2021 asupra PL nr. 326/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
Juridică
Constitutionalitate
24. 25.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.11.2021
Juridică
Constitutionalitate
25. 24.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 541/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
26. 24.11.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Florin Marian Spataru, candidat la functia de ministru al economiei Economică
27. 24.11.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Constantin Daniel Cadariu, candidat la functia de ministru al antreprenoriatului și turismului Economică
28. 24.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2021, 17.11.2021, 18.11.2021
-
29. 24.11.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Virgil-Daniel Popescu, candidat la funcția de ministru al energiei Economică
30. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 498/2021
Proiect de Lege pentru modifcarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
31. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 509/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
-
32. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 510/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
-
33. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 542/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2
-
34. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 551/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
35. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 553/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății "Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A.
-
36. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 557/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii
-
37. 23.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 564/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
-
38. 22.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 17/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică
-
39. 22.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 428/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
40. 17.11.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 33/2019
Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
Transport
41. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 475/2019
Proiect de Lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice
-
42. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 30/2020
Proiect de Lege privind măsuri de punere în aplicare a cerințelor specificate a fi implementate la nivel național de Regulamentului UE nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă si de de abrogare a Directivei 1999/93/CE
-
43. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 617/2020
Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal
-
44. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 73/2021
Proiect de Lege privind unele măsuri de îmbunătățire a implicării angajaților în procesele decizionale la nivelul angajatorilor
-
45. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 184/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic
-
46. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 346/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 și a Regulamentului (CE) nr.1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului
-
47. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 361/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
48. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 447/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
49. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 456/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.456 alin.(2) din Legea 227 din 2015 privind Codul fiscal
-
50. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 464/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
51. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 465/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
52. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 486/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății
-
53. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 488/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor
-
54. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 495/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
55. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 496/2021
Proiect de Lege privind gestionarea deșeurilor de medicamente provenite de la populație, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu
-
56. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 497/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
-
57. 16.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2021, 10.11.2021, 11.11.2021
-
58. 16.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2021, 04.11.2021
-
59. 16.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2021, 27.10.2021, 28.10.2021
-
60. 15.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 390/2008
Propunere legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
-
61. 15.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 212/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
-
62. 15.11.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 239/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
Transport
63. 15.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 417/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor
-
64. 15.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 433/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
Economică
65. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 366/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu modificările și completările ulterioare
-
66. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 384/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2021 pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor de investiții din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții
-
67. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 418/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
-
68. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 429/2021
Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
69. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 430/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
-
70. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 432/2021
Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent în educație timpurie, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
71. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 434/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
-
72. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 446/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
73. 08.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 516/2020
Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie
Sănătate
74. 02.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 610/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
Transport
75. 02.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 206/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
Juridică
Apărare
Transport
76. 02.11.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 444/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Buget
Administrație
77. 27.10.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 115/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Transport
78. 27.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 444/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Buget
Administrație
79. 27.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 513/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
Muncă
80. 26.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.10.2021, 21.10.2021
-
81. 19.10.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Claudiu Iulius Gavril Nasui, candidat la funcția de ministru al economiei, antreprenoriatului si turismului Economică
82. 19.10.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Cristina Pruna, candidat la funcția de ministru al energiei Economică
83. 19.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2021, 07.10.2021
-
84. 19.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2021, 13.10.2021, 14.10.2021
-
85. 14.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 319/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
Buget
86. 13.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 602/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
-
87. 13.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 133/2020
Proiect de Lege pentru plafonarea prețului medicamentelor și a alimentelor de strictă necesitate
-
88. 13.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 534/2020
Proiect de Lege privind înființarea Programului „Inovare și Producție pentru Criza Coronavirus”
-
89. 13.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 330/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
-
90. 29.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 236/2021
Propunere legislativă privind anularea unor obligații accesorii
-
91. 29.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.09.2021, 23.09.2021
-
92. 29.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2021, 30.09.2021
-
93. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 43/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
94. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 72/2021
Proiect de Lege privind participarea salariaților la profit, precum și pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal
-
95. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 154/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
96. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 165/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăților
-
97. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 302/2021
Propunere legislativă pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
98. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 304/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
-
99. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 321/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 20 iulie 2024, 0:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro