Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru industrii și servicii din anul 2023
Comisia:Comisia pentru industrii și servicii
Documente: din anul 2023

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..346      >>

înregistrări găsite: 346
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 06.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 441/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2023 privind unele măsuri în domeniul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
Tehnologia informației
2. 05.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 539/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.(364) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Administrație
3. 05.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 540/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2023 pentru modificarea art.41 alin.(11) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții
Transport
4. 05.12.2023 Raportului anual privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2021. Buget
5. 05.12.2023 Raportului anual privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2022. Buget
6. 04.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.11.2023
-
7. 04.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2023
-
8. 04.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2023
-
9. 04.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2023
-
10. 29.11.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 148/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare
Buget
11. 29.11.2023 asupra PL nr. 191/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
-
12. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 239/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
Administrație
13. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 350/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar
Economică
Agricultură
14. 29.11.2023 asupra PL nr. 372/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
15. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 437/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Economică
Buget
Administrație
16. 29.11.2023 asupra PL nr. 455/2023
Propunere legislativă pentru completarea art.45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
17. 29.11.2023 asupra PL nr. 561/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2023 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.663/2009 și (CE) nr.715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a Regulamentului (UE) 2022/2299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de stabilire a normelor de punere în aplicare în ceea ce privește structura, formatul, detaliile tehnice și procedurile pentru rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima
-
18. 28.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 63/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
Mediu
19. 28.11.2023 asupra PL nr. 363/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2023 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei
-
20. 28.11.2023 asupra PL nr. 539/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.(364) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
-
21. 27.11.2023 asupra PL nr. 132/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
22. 27.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 269/2023
Proiect de Lege privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
Juridică
23. 27.11.2023 asupra PL nr. 274/2023
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(10) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 -31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
24. 27.11.2023 asupra PL nr. 288/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
25. 22.11.2023 asupra PL nr. 468/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizițiilor publice
-
26. 22.11.2023 asupra PL nr. 108/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.192/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 -31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
27. 22.11.2023 asupra PL nr. 198/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicată în Monitorul Oficial nr.891 din 16 septembrie 2021
-
28. 22.11.2023 asupra PL nr. 215/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
29. 22.11.2023 asupra PL nr. 526/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții
-
30. 22.11.2023 asupra PL nr. 628/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
31. 22.11.2023 asupra PL nr. 629/2023
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
-
32. 22.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 674/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic ”Valea Jiului” - S.A. pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan
Economică
Buget
33. 22.11.2023 asupra PL nr. 674/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2023 privind acordarea unui ajutor de stat Complexului Energetic ”Valea Jiului” - S.A. pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan
-
34. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 118/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
Buget
Juridică
Transport
35. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 489/2022
Proiect de Lege pentru completarea articolului 33 al Legii Apelor nr.107/1996
Mediu
36. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 599/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
Transport
37. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 786/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri
Tehnologia informației
Turism
38. 21.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 493/2023
Proiect de Lege privind reglementarea utilizării unor alimente noi autorizate în prepararea/producerea produselor alimentare, precum și a etichetării și comercializării acestor produse pe teritoriul României
Agricultură
39. 15.11.2023 asupra PL nr. 105/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr.92/2007
-
40. 15.11.2023 asupra PL nr. 67/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
-
41. 15.11.2023 asupra PL nr. 205/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
42. 15.11.2023 asupra PL nr. 211/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
43. 15.11.2023 asupra PL nr. 399/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
44. 15.11.2023 asupra PL nr. 648/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2023 privind prorogarea unor termene în domeniul urbanismului și al construcțiilor
-
45. 14.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 605/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
Economică
46. 09.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 417/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ
Buget
Administrație
47. 08.11.2023 asupra PL nr. 156/2019
Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
48. 08.11.2023 asupra PL nr. 403/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19
-
49. 08.11.2023 asupra PL nr. 269/2023
Proiect de Lege privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
-
50. 08.11.2023 asupra PL nr. 370/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.451 alin.(2) din Legea minelor nr.85/2003
-
51. 08.11.2023 asupra PL nr. 372/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
52. 08.11.2023 asupra PL nr. 493/2023
Proiect de Lege privind reglementarea utilizării unor alimente noi autorizate în prepararea/producerea produselor alimentare, precum și a etichetării și comercializării acestor produse pe teritoriul României
-
53. 08.11.2023 asupra PL nr. 562/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
-
54. 08.11.2023 asupra PL nr. 605/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
55. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2023
-
56. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2023
-
57. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2023
-
58. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2023, 12.10.2023
-
59. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2023, 05.10.2023
-
60. 06.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 115/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, precum și pentru modificarea art.28 alin.(21) lit.b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
Administrație
61. 01.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 73/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și a altor acte normative
Economică
Juridică
62. 01.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 439/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România
Juridică
Apărare
Transport
63. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 500/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor
-
64. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 525/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor
-
65. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 553/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2023 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T), precum și pentru prorogarea unui termen
-
66. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 554/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2023 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026
-
67. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 555/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare
-
68. 24.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 50/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
Economică
69. 23.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 502/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.128 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale aprobată prin Legea 214/2020
Administrație
70. 23.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 412/2022
Propunere legislativă "Solidaritate cu Ucraina pentru interzicerea importului și achizițiilor intracomunitare de petrol, gaze naturale, cărbune și combustibil nuclear provenind din Federația Rusă pe durata agresiunii neprovocate împotriva Ucrainei"
Economică
Buget
71. 23.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 580/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice*) - republicată
Juridică
Apărare
Transport
72. 18.10.2023 asupra PL nr. 118/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
-
73. 17.10.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 195/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local
Transport
74. 17.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 560/2017
Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice
Administrație
Transport
75. 17.10.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 460/2019
Proiect de Lege privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori
Agricultură
76. 17.10.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 59/2021
Proiect de Lege privind identificarea distinctă și promovarea produselor agricole și alimentare de natură a indica originea geografică, locală, națională sau regională, istorică sau tradițională, pe teritoriul României
Agricultură
77. 17.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 203/2022
Propunere legislativă pentru reducerea costurilor facturate la energia electrică și gaze naturale
Muncă
78. 17.10.2023 asupra PL nr. 782/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
-
79. 17.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 489/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Buget
Mediu
80. 16.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 389/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat
Juridică
81. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 100/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
Apărare
Transport
82. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 15/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.42 alin.(61) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, precum și pentru modificarea art.31 alin.(17) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Administrație
83. 10.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 553/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
-
84. 10.10.2023 asupra PL nr. 88/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
85. 10.10.2023 asupra PL nr. 489/2022
Proiect de Lege pentru completarea articolului 33 al Legii Apelor nr.107/1996
-
86. 10.10.2023 asupra PL nr. 583/2022
Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului entităților din industria energetică
-
87. 10.10.2023 asupra PL nr. 50/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
88. 10.10.2023 asupra PL nr. 73/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și a altor acte normative
-
89. 09.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2023, 28.09.2023
-
90. 09.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2023, 21.09.2023
-
91. 05.10.2023 asupra PL nr. 115/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, precum și pentru modificarea art.28 alin.(21) lit.b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
-
92. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 140/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020
Buget
Juridică
93. 04.10.2023 asupra PL nr. 439/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România
-
94. 04.10.2023 asupra PL nr. 489/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
95. 27.09.2023 asupra PL nr. 112/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Transport
Constitutionalitate
96. 27.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 761/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.151/2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice
Economică
Transport
97. 27.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 41/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
Buget
Muncă
98. 26.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 549/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Economică
99. 26.09.2023 asupra PL nr. 13/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 7 decembrie 2023, 19:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro