Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru afaceri europene din anul 2014
Comisia:Comisia pentru afaceri europene
Documente: din anul 2014

înregistrări găsite: 64
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 506/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
2. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 530/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
-
3. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 535/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea și compleatrea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
4. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
-
5. 03.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.11.2014, 27.11.2014
-
6. 26.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2014, 20.11.2014
-
7. 19.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.10.2014, 30.10.2014
-
8. 28.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 468/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2014 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
-
9. 28.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 469/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2014 privind modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începînd cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
10. 20.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 413/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
-
11. 01.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2014
-
12. 01.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.2014, 25.09.2014
-
13. 24.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 369/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaza Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
-
14. 24.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 396/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2014 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din parte Uniunii Europene
-
15. 17.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.2014
-
16. 25.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.06.2014, 19.06.2014
-
17. 25.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2014, 12.06.2014
-
18. 10.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2014
-
19. 10.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2014, 05.06.2014
-
20. 14.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2014, 08.05.2014
-
21. 14.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2014, 24.04.2014
-
22. 13.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 240/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2014 pentru completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
23. 13.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 241/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2014 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
24. 10.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.04.2014, 09.04.2014, 10.04.2014
-
25. 09.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.04.2014
-
26. 09.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2014, 03.04.2014
-
27. 03.04.2014 Opinie CAE privind Comunicarea: Un cadru pentru politica privind clima si energia in perioada 2020-2030, COM(2014) 15 -
28. 03.04.2014 Opinie CAE privind Comunicarea: Programul Aer curat pentru Europa, COM(2013) 918,919,920 -
29. 03.04.2014 Opinie CAE privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice si Monetare, COM(2013) 690 -
30. 03.04.2014 Opinie CAE privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme si a unei proceduri uniforme de rezolutie a institutiilor de credit si a anumitor intreprinderi de investitii in cadrul unui mecanism unic de rezolutie si al unui fond unic de rezolutie bancara si de modificare a Regulamentului (UE) 1093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului, COM(2013) 520 -
31. 03.04.2014 Opinie CAE asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operatiunile de plata pe baza de card, COM(2013) 550 -
32. 03.04.2014 Opinie CAE asupra Analizei anuale a cresterii pentru 2014, COM(2013) 800 -
33. 03.04.2014 Opinie CAE asupra Comunicarii Strategia de extindere si principalele provocari pentru perioada 2013-2014, COM(2013) 700 -
34. 02.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 132/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
-
35. 02.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.03.2014, 27.03.2014
-
36. 26.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.2014, 20.03.2014
-
37. 26.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.2014, 13.03.2014
-
38. 17.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2014, 06.03.2014
-
39. 17.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.03.2014
-
40. 11.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 88/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
41. 11.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 96/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar
-
42. 11.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 97/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
-
43. 10.03.2014 HOTARARE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei - Analiza anuala a cresterii pentru 2014, COM(2013) 800 -
44. 10.03.2014 HOTARARE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Strategia de extindere si principalele provocari pentru perioada 2013 - 2014, COM(2013) 700 -
45. 05.03.2014 AVIZ asupra PL nr. 83/2014
Proiect de Lege privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
-
46. 05.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2014, 27.02.2014
-
47. 27.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.02.2014, 20.02.2014
-
48. 25.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 40/2014
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic
-
49. 25.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 47/2014
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sezonul zootehnic
-
50. 24.02.2014 Hotarare privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operatiunile de plata pe baza de card - COM(2013) 550 -
51. 18.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.02.2014, 13.02.2014
-
52. 18.02.2014 HOTARARE privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice si Monetare COM (2013) 690 -
53. 18.02.2014 HOTARARE privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unor norme uniforme si a unei proceduri uniforme de rezolutie a institutiilor de credit si a anumitor întreprinderi de investitii în cadrul unui mecanism unic de rezolutie si al unui fond unic de rezolutie bancara si de modificare a Regulamentului (UE) 1093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului COM (2013) 520 -
54. 13.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.02.2014, 06.02.2014
-
55. 11.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 577/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.86 din Legea audiovizualului nr.504/2002
-
56. 11.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 659/2013
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Intern între reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 24 iunie 2013
-
57. 11.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 2/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Guvernul României și Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice din București și statutul juridic al acestuia, semnat la București , la 15 octombrie 2013
-
58. 11.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 5/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012
-
59. 11.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 6/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007
-
60. 11.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 7/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Sale Membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2012
-
61. 11.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 8/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012
-
62. 11.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 9/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Sale Membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh, la 11 iulie 2012
-
63. 11.02.2014 AVIZ asupra PL nr. 10/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator, la 30 aprilie 2013
-
64. 05.02.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.02.2014
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 21 februarie 2024, 19:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro