Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru afaceri europene din anul 2015
Comisia:Comisia pentru afaceri europene
Documente: din anul 2015

1..99 | 100..103      >>

înregistrări găsite: 103
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
-
2. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
-
3. 10.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2015
-
4. 10.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.2015
-
5. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 824/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
-
6. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 825/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului
-
7. 08.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 829/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
-
8. 26.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 807/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare
-
9. 26.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.2015, 26.11.2015
-
10. 26.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.11.2015, 26.11.2015
-
11. 25.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.11.2015
-
12. 25.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.11.2015
-
13. 25.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.11.2015
-
14. 25.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.11.2015
-
15. 25.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2015
-
16. 24.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 810/2015
Proiect de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național
-
17. 18.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2015, 05.11.2015
-
18. 18.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.2015, 12.11.2015
-
19. 18.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.11.2015, 05.11.2015
-
20. 18.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.11.2015, 12.11.2015
-
21. 16.11.2015 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Aura Carmen Raducu, candidat la functia de ministru al fondurilor europene -
22. 10.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 715/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
23. 10.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 735/2015
Propunere legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii-repausul săptămânal
-
24. 10.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 761/2015
Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
-
25. 05.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2015, 29.10.2015
-
26. 05.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.2015, 29.10.2015
-
27. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 686/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
-
28. 27.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 687/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
-
29. 27.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2015
-
30. 27.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.10.2015
-
31. 27.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.10.2015
-
32. 27.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2015
-
33. 22.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.2015
-
34. 22.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2015
-
35. 22.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.10.2015
-
36. 22.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.10.2015
-
37. 22.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.10.2015
-
38. 22.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.10.2015
-
39. 13.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2015, 08.10.2015
-
40. 13.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2015, 08.10.2015
-
41. 07.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2015
-
42. 07.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2015
-
43. 07.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2015
-
44. 07.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.09.2015
-
45. 07.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.2015
-
46. 07.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.10.2015
-
47. 06.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 595/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
-
48. 05.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 75/2015
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
Buget
49. 29.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2015, 24.09.2015
-
50. 29.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.09.2015, 24.09.2015
-
51. 22.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2015, 17.09.2015
-
52. 22.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2015, 17.09.2015
-
53. 17.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 564/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
-
54. 17.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2015, 10.09.2015
-
55. 17.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2015, 05.06.2015
-
56. 17.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.06.2015, 11.06.2015
-
57. 17.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2015, 18.06.2015
-
58. 17.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.06.2015, 25.06.2015
-
59. 17.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.06.2015
-
60. 16.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 549/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole
-
61. 10.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2015, 03.09.2015
-
62. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 546/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
63. 07.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.07.2015
-
64. 16.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 439/2015
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr.924/2009
-
65. 11.05.2015 Politică externă
66. 06.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 367/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
67. 06.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.03.2015, 26.03.2015
-
68. 06.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.03.2015
-
69. 06.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2015
-
70. 31.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 268/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
-
71. 31.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 285/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
-
72. 31.03.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2015
-
73. 26.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 251/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
74. 26.03.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.03.2015, 19.03.2015
-
75. 18.03.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.03.2015
-
76. 18.03.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2015, 12.03.2015
-
77. 18.03.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.02.2015, 26.02.2015
-
78. 18.03.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.03.2015
-
79. 17.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 204/2015
Propunere legislativă privind solicitarea, constituirea și administrarea garanțiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum și pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative
-
80. 17.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 210/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora
-
81. 17.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 229/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului
-
82. 12.03.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.03.2015
-
83. 10.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 72/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2014 privind modificarea art.VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
-
84. 10.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 73/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991
-
85. 10.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 93/2015
Proiect de Lege privind administratorii de fonduri de investiții alternative
-
86. 10.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 97/2015
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
-
87. 10.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 123/2015
Proiect de Lege pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative și a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
88. 10.03.2015 AVIZ asupra PL nr. 142/2015
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
89. 24.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 51/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
-
90. 24.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 59/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România
-
91. 20.02.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.02.2015
-
92. 19.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 27/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
-
93. 19.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 28/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
94. 19.02.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.02.2015
-
95. 19.02.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2015
-
96. 18.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 50/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
-
97. 18.02.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.02.2015, 05.02.2015
-
98. 04.02.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.02.2015
-
99. 03.02.2015 AVIZ asupra PL nr. 569/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 30 mai 2024, 16:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro