Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2004
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2004

1..99 | 100..152      >>

înregistrări găsite: 152
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 28.12.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.12.2004
-
2. 02.12.2004 RAPORT asupra PL nr. 721/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind Institutul Forestier European adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003
-
3. 18.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 617/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura
-
4. 18.11.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2004
-
5. 16.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 705/2004
Proiect de Lege privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar
-
6. 16.11.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.11.2004
-
7. 15.11.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2004
-
8. 10.11.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.11.2004
-
9. 08.11.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.11.2004, 03.11.2004, 04.11.2004, 05.11.2004
-
10. 05.11.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.11.2004, 03.11.2004, 04.11.2004, 05.11.2004
-
11. 04.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 631/2004
Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
-
12. 04.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 632/2004
Proiect de Lege pentru modificarea art.III din Legea nr.90/2004 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
13. 04.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 641/2004
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.150/2003 a creditului agricol pentru producție
-
14. 02.11.2004 AVIZ asupra PL nr. 629/2004
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005
-
15. 29.10.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2004, 27.10.2004, 28.10.2004
-
16. 28.10.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.10.2004, 27.10.2004, 28.10.2004
-
17. 27.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 608/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole Gheorghe Ionescu-Șișești
Învățământ
18. 21.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 543/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora
-
19. 21.10.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.10.2004, 20.10.2004
-
20. 21.10.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2004, 22.06.2004
-
21. 21.10.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.10.2004, 20.10.2004
-
22. 19.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 609/2004
Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
23. 18.10.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.10.2004, 06.10.2004, 07.10.2004
-
24. 18.10.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.10.2004, 06.10.2004, 07.10.2004
-
25. 15.10.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2004, 13.10.2004
-
26. 15.10.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2004, 13.10.2004
-
27. 14.10.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.10.2004, 13.10.2004
-
28. 13.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 308/2004
Propunere legislativă pentru facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole
-
29. 12.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 582/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere
-
30. 12.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 586/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică și lup, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005
-
31. 11.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 556/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare
-
32. 11.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 557/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată
-
33. 06.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 579/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
-
34. 04.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 546/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole
-
35. 30.09.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2004, 29.09.2004
-
36. 30.09.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.09.2004, 29.09.2004
-
37. 29.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 528/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul privat al statului și în administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. Mediaș
-
38. 29.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 547/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
-
39. 29.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 553/2004
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
-
40. 28.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 567/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
41. 23.09.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.09.2004, 22.09.2004, 23.09.2004
-
42. 23.09.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.09.2004, 22.09.2004, 23.09.2004
-
43. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 454/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
-
44. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 498/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
-
45. 22.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 511/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr.356/2001
-
46. 16.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 515/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șisești
-
47. 16.09.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2004, 15.09.2004, 16.09.2004
-
48. 16.09.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.09.2004, 15.09.2004, 16.09.2004
-
49. 15.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 436/2004
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.22/1996 (Codul Silvic), publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.93 din 08/05/1996
-
50. 14.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 513/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentelor
-
51. 09.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 336/2004
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003
-
52. 09.09.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2004, 09.09.2004
-
53. 09.09.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2004, 09.09.2004
-
54. 08.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 407/2003
Propunere legislativă privind stimularea constituirii și sprijinirea activității formelor asociative de exploatare și gospodărire agricole, zootehnice și silvice
-
55. 02.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 437/2004
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.44/1 iulie 1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
56. 02.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 463/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare acționând în calitate de Agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București, la 26 mai 2004
-
57. 02.09.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2004
-
58. 02.09.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2004
-
59. 19.08.2004 RAPORT asupra PL nr. 313/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/2001
-
60. 19.08.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.08.2004, 17.08.2004, 18.08.2004, 19.08.2004
-
61. 18.08.2004 RAPORT asupra PL nr. 399/2004
Proiect de Lege privind trecerea unor construcții și a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA și vânzarea acestora de către Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA
-
62. 18.08.2004 AVIZ asupra PL nr. 422/2004
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
-
63. 18.08.2004 AVIZ asupra PL nr. 423/2004
Propunere legislativă privind comasarea terenurilor agricole
-
64. 30.06.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2004
-
65. 30.06.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.06.2004
-
66. 29.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 407/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 20 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
67. 24.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 389/2004
Proiectul Legii muntelui
-
68. 24.06.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2004, 22.06.2004, 23.06.2004
-
69. 24.06.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.06.2004, 22.06.2004, 23.06.2004
-
70. 21.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 356/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
-
71. 17.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 195/2004
Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
72. 16.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 329/2001
Propunere legislativă privind Cooperativele Agricole.
-
73. 16.06.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2004, 16.06.2004
-
74. 16.06.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2004, 16.06.2004
-
75. 15.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 355/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România"
-
76. 15.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 365/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
77. 09.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 319/2004
Proiect de Lege privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole
-
78. 09.06.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.06.2004
-
79. 09.06.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.06.2004
-
80. 26.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 188/2004
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
-
81. 26.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 271/2004
Propunere legislativă privind finanțarea de la bugetul de stat a acțiunilor sanitare veterinare publice de interes național
-
82. 26.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 605/2004
Proiect de Lege privind înființarea Institutului Revoluției române din decembrie 1989
-
83. 26.05.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.05.2004
-
84. 26.05.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.05.2004
-
85. 21.05.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2004, 19.05.2004
-
86. 21.05.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.05.2004, 19.05.2004
-
87. 12.05.2004 AVIZ asupra PL nr. 280/2004
Propunere legislativă privind trecerea unor imobile concesionate din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului și vânzarea acestora
-
88. 12.05.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2004, 12.05.2004
-
89. 12.05.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.05.2004, 12.05.2004
-
90. 11.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 193/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26 din 24 aprilie 1996 - Codul silvic
-
91. 06.05.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2004, 05.05.2004, 06.05.2004
-
92. 06.05.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2004, 05.05.2004, 06.05.2004
-
93. 05.05.2004 RAPORT asupra PL nr. 251/2004
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 cu modificările și completările ulterioare - Legea nr.400/2002
-
94. 29.04.2004 RAPORT asupra PL nr. 166/2004
Proiect de Lege privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie
-
95. 29.04.2004 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 170/2004
Proiect de Lege privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii
-
96. 29.04.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2004, 28.04.2004, 29.04.2004
-
97. 29.04.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.04.2004, 28.04.2004, 29.04.2004
-
98. 21.04.2004 RAPORT asupra PL nr. 165/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
-
99. 21.04.2004 AVIZ asupra PL nr. 201/2004
Proiect de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 iulie 2024, 13:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro