Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2005
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2005

1..99 | 100..163      >>

înregistrări găsite: 163
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 602/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenței aviare
Sănătate
2. 22.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 658/2005
Propunere legislativă privind rezolvarea situației terenurilor cu destinații speciale
-
3. 20.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 524/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
-
4. 20.12.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.12.2005, 14.12.2005
-
5. 19.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 556/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
-
6. 19.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 601/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
-
7. 19.12.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.12.2005, 14.12.2005
-
8. 15.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 577/2005
Propunere legislativă pentru extinderea rețelei piețelor de gros
-
9. 15.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 578/2005
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
-
10. 12.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 579/2005
Propunere legislativă privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară
-
11. 12.12.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.12.2005, 07.12.2005, 08.12.2005
-
12. 09.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 594/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, care modifică Acordul Anual de Finanțare 2004, semnat la Bruxelles și, respectiv la București la 7 iulie 2005
-
13. 09.12.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.12.2005, 07.12.2005, 08.12.2005
-
14. 06.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 553/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994
-
15. 06.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 600/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în siguranță a acumulărilor cu folosință piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile C și D
-
16. 30.11.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.11.2005
-
17. 30.11.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.11.2005
-
18. 28.11.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.11.2005
-
19. 24.11.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.11.2005
-
20. 23.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 323/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
-
21. 23.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 512/2005
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2005 privind modificarea art.33 alin.(1) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
22. 23.11.2005 AVIZ asupra PL nr. 522/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană
-
23. 21.11.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.11.2005, 09.11.2005, 10.11.2005
-
24. 14.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 127/2005
Propunere legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare
-
25. 10.11.2005 AVIZ asupra PL nr. 507/2005
Proiect de Lege pentru exceptarea de la plata taxei din fondul pentru ocuparea definitivă de terenuri din fondul forestier național, din proprietatea comunei Gălăuțaș, județul Harghita
-
26. 10.11.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.11.2005, 09.11.2005, 10.11.2005
-
27. 09.11.2005 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 272/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003
-
28. 09.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 273/2005
Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.26/1996 - Codul Silvic
-
29. 08.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 271/2005
Proiect de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
30. 08.11.2005 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 358/2005
Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991
-
31. 08.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 466/2005
Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată
-
32. 08.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 467/2005
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
33. 08.11.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2005, 01.11.2005, 02.11.2005, 03.11.2005
-
34. 07.11.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.10.2005, 01.11.2005, 02.11.2005, 03.11.2005
-
35. 01.11.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.10.2005, 26.10.2005, 27.10.2005, 28.10.2005
-
36. 31.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 497/2005
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006
-
37. 31.10.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.10.2005, 26.10.2005, 27.10.2005, 28.10.2005
-
38. 25.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 459/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
-
39. 25.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 461/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2005 privind accelerarea absorbției fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinanțare cu activele achiziționate în cadrul proiectelor SAPARD
-
40. 25.10.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.10.2005
-
41. 17.10.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.2005
-
42. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 422/2005
Proiect de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
-
43. 13.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 422/2005
Proiect de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
-
44. 13.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 443/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
-
45. 13.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 456/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care dețin și/sau exploatează plantații viticole cu soiuri nobile
-
46. 11.10.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2005, 06.10.2005, 07.10.2005
-
47. 10.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 358/2005
Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991
-
48. 10.10.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.10.2005, 06.10.2005, 07.10.2005
-
49. 07.10.2005 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 343/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înființarea culturilor în toamna anului 2005
-
50. 07.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 444/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare
-
51. 06.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 434/2005
Proiect de Lege privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine
-
52. 06.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 437/2005
Proiect de Lege privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
-
53. 04.10.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2005, 30.09.2005
-
54. 03.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 404/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2005 pentru modificarea art. 6 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă
-
55. 03.10.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.2005, 30.09.2005
-
56. 27.09.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2005
-
57. 26.09.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2005
-
58. 23.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 248/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
-
59. 23.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 275/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
60. 23.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 340/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
-
61. 23.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 371/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
-
62. 23.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 372/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
-
63. 23.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 385/2005
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea arendării nr.16/1994
-
64. 20.09.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2005
-
65. 19.09.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2005
-
66. 19.09.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2005
-
67. 19.09.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2005
-
68. 16.09.2005 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 323/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
-
69. 14.09.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2005, 07.09.2005
-
70. 12.09.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.09.2005, 07.09.2005
-
71. 08.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 308/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
-
72. 08.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 343/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înființarea culturilor în toamna anului 2005
-
73. 08.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 346/2005
Proiect de Lege privind ratificarea Deciziei nr.3/2005 a Consiliului de Asociere România-Uniunea Europeană privind îmbunătățirea regimului comerțului cu produse agricole transformate prevăzute în Protocolul nr.3 la Acordul European
-
74. 08.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 356/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanțare 2004 între România și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 12 mai 2005
-
75. 01.09.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.08.2005, 30.08.2005, 31.08.2005
-
76. 31.08.2005 RAPORT asupra PL nr. 323/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
-
77. 31.08.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.08.2005, 30.08.2005, 31.08.2005
-
78. 30.08.2005 RAPORT asupra PL nr. 312/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2005 pentru modificarea art.10 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată
-
79. 30.08.2005 AVIZ asupra PL nr. 338/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2005 pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
-
80. 21.07.2005 RAPORT asupra PL nr. 272/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003
-
81. 21.07.2005 RAPORT asupra PL nr. 272/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003
-
82. 21.07.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.07.2005, 20.07.2005, 21.07.2005
-
83. 21.07.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.07.2005, 20.07.2005, 21.07.2005
-
84. 07.07.2005 RAPORT asupra PL nr. 269/2005
Proiect de Lege pentru completarea articolului 1 din Legea nr.570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier național și din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în județele Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Olt, Tulcea și Teleorman
-
85. 07.07.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.07.2005, 05.07.2005, 06.07.2005, 07.07.2005
-
86. 07.07.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.07.2005, 05.07.2005, 06.07.2005, 07.07.2005
-
87. 30.06.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.06.2005, 30.06.2005
-
88. 30.06.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2005, 30.06.2005
-
89. 28.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 257/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare
-
90. 23.06.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2005
-
91. 22.06.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.06.2005
-
92. 21.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 230/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Comisia Comunităților Europene care modifică Acordurile Anuale de Finanțare 2000, 2001, 2002, 2003 și Acordul Multi-anual de Finanțare, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 24 decembrie 2004
-
93. 21.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 236/2005
Proiect de Lege privind stimularea investițiilor în agricultură
-
94. 21.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 240/2005
Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului Adițional la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 4 mai 2005
-
95. 16.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 221/2005
Proiect de Lege privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
-
96. 16.06.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2005, 16.06.2005
-
97. 16.06.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2005, 16.06.2005
-
98. 14.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 206/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Învățământ
99. 13.06.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2005, 08.06.2005, 09.06.2005
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 aprilie 2024, 8:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro