Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2015
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2015

1..99 | 100..189      >>

înregistrări găsite: 189
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 842/2015
Proiect de Lege privind combaterea risipei alimentare
-
2. 22.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 851/2015
Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare
-
3. 22.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 868/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
4. 22.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.12.2015
-
5. 22.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.12.2015
-
6. 17.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.12.2015, 10.12.2015
-
7. 17.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2015
-
8. 17.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.12.2015, 10.12.2015
-
9. 17.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.12.2015
-
10. 16.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 276/2015
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
11. 16.12.2015 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 546/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
12. 16.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 676/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
13. 16.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 678/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Învățământ
14. 14.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 660/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
-
15. 14.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 662/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora
-
16. 14.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 784/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România
-
17. 14.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 794/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
18. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 825/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului
-
19. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
-
20. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
-
21. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
-
22. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 744/2010
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Juridică
23. 10.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 414/2015
Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
Juridică
24. 09.12.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 749/2010
Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii
Juridică
25. 09.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 552/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Mediu
26. 09.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 553/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Juridică
27. 09.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 557/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Juridică
28. 09.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 705/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic al României
Mediu
29. 09.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.2015, 25.11.2015, 26.11.2015
-
30. 09.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2015
-
31. 09.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.2015
-
32. 09.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.11.2015, 25.11.2015, 26.11.2015
-
33. 08.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 362/2013
Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
34. 03.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 471/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
Mediu
35. 03.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2015, 17.11.2015, 19.11.2015
-
36. 03.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.11.2015, 17.11.2015, 19.11.2015
-
37. 25.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 666/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 -Codul Silvic
Juridică
38. 25.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 202/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Mediu
39. 24.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 360/2015
Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România
Juridică
Mediu
40. 18.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 605/2015
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 -Codul silvic
Mediu
41. 18.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2015, 05.11.2015
-
42. 18.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.2015, 12.11.2015
-
43. 18.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.11.2015, 05.11.2015
-
44. 18.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.11.2015, 12.11.2015
-
45. 16.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 461/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Mediu
46. 16.11.2015 Aviz comun consultativ, cu privire la audierea domnului Achim Irimescu, candidat la functia de ministru al agriculturii si dezvoltarii rurale -
47. 10.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 546/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
48. 10.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 571/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
49. 06.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2015, 29.10.2015
-
50. 06.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.2015, 29.10.2015
-
51. 05.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 61/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Mediu
52. 02.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2015, 22.10.2015
-
53. 02.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.10.2015, 22.10.2015
-
54. 22.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 288/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr. 383/2013
Buget
55. 21.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 607/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei
-
56. 21.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 618/2015
Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport International Brașov-Ghimbav"
Juridică
57. 21.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 661/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
-
58. 21.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.2015, 14.10.2015, 15.10.2015
-
59. 21.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.10.2015, 14.10.2015, 15.10.2015
-
60. 20.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 655/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare
-
61. 13.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 171/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr.383/2013
-
62. 13.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 279/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea apiculturii nr.383/2014
-
63. 13.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 413/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013
Buget
64. 13.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 418/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013
Buget
65. 13.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 459/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr.383/2013
-
66. 13.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2015, 08.10.2015
-
67. 13.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2015, 08.10.2015
-
68. 07.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2015, 01.10.2015
-
69. 07.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.2015, 01.10.2015
-
70. 06.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 405/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
71. 06.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 549/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole
-
72. 06.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 575/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea contabilității nr.82/1991
-
73. 05.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 573/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
74. 30.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 398/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Industrii
Mediu
75. 29.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 518/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008 -Codul silvic
Mediu
76. 29.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2015, 24.09.2015
-
77. 29.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.09.2015, 24.09.2015
-
78. 24.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2015, 17.09.2015
-
79. 24.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2015, 17.09.2015
-
80. 17.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2015, 10.09.2015
-
81. 17.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2015, 10.09.2015
-
82. 10.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2015, 03.09.2015
-
83. 10.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2015, 03.09.2015
-
84. 03.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.2015, 25.08.2015, 26.08.2015, 27.08.2015
-
85. 03.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.08.2015, 25.08.2015, 26.08.2015, 27.08.2015
-
86. 01.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 428/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranța națională a României nr.51 din 29 iulie 1991
-
87. 01.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 460/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.62 alin.(23) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
88. 01.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 513/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării "
-
89. 01.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 515/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.III din Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Deltei Dunării "
-
90. 01.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 519/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
91. 01.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 524/2015
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 194 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
92. 01.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.07.2015, 07.07.2015, 08.07.2015, 09.07.2015
-
93. 01.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.07.2015, 07.07.2015, 08.07.2015, 09.07.2015
-
94. 07.07.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2015
-
95. 07.07.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.06.2015
-
96. 01.07.2015 RAPORT asupra PL nr. 243/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Mediu
97. 30.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2015, 25.06.2015
-
98. 30.06.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.06.2015, 25.06.2015
-
99. 25.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2015, 18.06.2015
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 23 iunie 2024, 15:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro