Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din anul 2015
Comisia:Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Documente: din anul 2015

1..99 | 100..150      >>

înregistrări găsite: 150
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 28.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.12.2015, 17.12.2015
-
2. 28.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.12.2015, 17.12.2015
-
3. 14.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.12.2015, 14.12.2015
-
4. 14.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2015, 14.12.2015
-
5. 11.12.2015 AVIZ asupra PL nr. 876/2015
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
-
6. 10.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.12.2015, 10.12.2015
-
7. 10.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.12.2015, 10.12.2015
-
8. 09.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 552/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
9. 09.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 705/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic al României
Agricultură
10. 09.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.2015, 05.12.2015
-
11. 09.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2015, 05.12.2015
-
12. 03.12.2015 RAPORT asupra PL nr. 471/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
Juridică
13. 03.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.11.2015, 26.11.2015
-
14. 03.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.2015, 26.11.2015
-
15. 03.12.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.12.2015, 19.12.2015
-
16. 03.12.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.12.2015, 19.12.2015
-
17. 25.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 202/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
18. 24.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 360/2015
Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România
Agricultură
Juridică
19. 19.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.11.2015, 12.11.2015
-
20. 19.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.2015, 12.11.2015
-
21. 18.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 605/2015
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 -Codul silvic
Agricultură
22. 16.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 461/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
23. 16.11.2015 Aviz comun consultativ, cu privire la audierea doamnei Cristiana Pasca Palmer, candidat la functia de ministru al mediului, apelor si padurilor -
24. 05.11.2015 RAPORT asupra PL nr. 61/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Agricultură
25. 04.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 677/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006
-
26. 04.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 715/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
27. 03.11.2015 AVIZ asupra PL nr. 717/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
-
28. 02.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2015, 29.10.2015
-
29. 02.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.2015, 29.10.2015
-
30. 02.11.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.10.2015, 22.10.2015
-
31. 02.11.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2015, 22.10.2015
-
32. 29.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 463/2015
Proiect de Lege privind achizițiile publice verzi
Juridică
33. 28.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 251/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit
Juridică
34. 28.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 668/2015
Proiect de Lege privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă
-
35. 28.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 684/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2015 privind modificarea art.XV alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare
-
36. 28.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 687/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
-
37. 22.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 515/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.III din Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Deltei Dunării "
-
38. 22.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 660/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
-
39. 22.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2015, 08.10.2015
-
40. 22.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2015, 08.10.2015
-
41. 21.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 513/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării "
Juridică
42. 21.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 566/2015
Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor provenite din ambalaje
Industrii
43. 21.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 647/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
-
44. 15.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 628/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
-
45. 15.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 630/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
-
46. 15.10.2015 AVIZ asupra PL nr. 640/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
-
47. 13.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 607/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei
-
48. 13.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.2015
-
49. 13.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.09.2015, 24.09.2015
-
50. 13.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2015, 24.09.2015
-
51. 13.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2015, 17.09.2015
-
52. 13.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2015, 17.09.2015
-
53. 08.10.2015 RAPORT asupra PL nr. 590/2015
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărlor climatice, semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2015
-
54. 01.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2015, 10.09.2015
-
55. 01.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2015, 10.09.2015
-
56. 01.10.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2015, 03.09.2015
-
57. 01.10.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2015, 03.09.2015
-
58. 30.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 398/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Industrii
Agricultură
59. 29.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 518/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008 -Codul silvic
Agricultură
60. 24.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2015, 24.09.2015
-
61. 23.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 537/2015
Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
-
62. 23.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 540/2015
Proiect de Lege pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părților, la Cavtat din 01-04 iunie 2004
-
63. 23.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 566/2015
Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor provenite din ambalaje
Industrii
64. 17.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.2015, 27.08.2015
-
65. 17.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.08.2015, 27.08.2015
-
66. 17.09.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.07.2015, 09.07.2015
-
67. 17.09.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.07.2015, 09.07.2015
-
68. 02.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 546/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
69. 02.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 564/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
-
70. 07.07.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.06.2015
-
71. 07.07.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2015
-
72. 06.07.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.06.2015, 25.06.2015
-
73. 06.07.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2015, 25.06.2015
-
74. 06.07.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2015, 18.06.2015
-
75. 06.07.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2015, 18.06.2015
-
76. 01.07.2015 RAPORT asupra PL nr. 198/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
-
77. 01.07.2015 RAPORT asupra PL nr. 526/2013
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
Industrii
78. 01.07.2015 RAPORT asupra PL nr. 243/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
79. 30.06.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 134/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
Industrii
80. 30.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 428/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranța națională a României nr.51 din 29 iulie 1991
-
81. 24.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 134/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
Industrii
82. 24.06.2015 AVIZ asupra PL nr. 452/2015
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
-
83. 24.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 478/2015
Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz
Industrii
84. 22.06.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.06.2015, 11.06.2015
-
85. 22.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.2015, 11.06.2015
-
86. 22.06.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2015, 04.06.2015
-
87. 22.06.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2015, 04.06.2015
-
88. 10.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 411/2015
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisiuni de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Buget
89. 09.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 242/2015
Propunere legislativă privind metodele de extracție a hidrocarburilor neconvenționale pe teritoriul României
Industrii
90. 04.06.2015 asupra PL nr. 28/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
91. 29.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.05.2015, 21.05.2015
-
92. 28.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.05.2015, 28.05.2015
-
93. 28.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.05.2015, 28.05.2015
-
94. 27.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 280/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Agricultură
95. 26.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 280/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Agricultură
96. 26.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 404/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
-
97. 26.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 415/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.62 din Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
-
98. 25.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.05.2015, 14.05.2015
-
99. 25.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2015, 14.05.2015
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 26 mai 2024, 3:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro