Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din anul 2017
Comisia:Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Documente: din anul 2017

1..99 | 100..126      >>

înregistrări găsite: 126
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 27.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 407/2017
Proiect de Lege privind combaterea ambroziei
Agricultură
2. 15.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.11.2017, 29.11.2017
-
3. 15.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.11.2017, 29.11.2017
-
4. 15.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.11.2017, 23.11.2017
-
5. 15.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2017, 23.11.2017
-
6. 15.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.11.2017, 16.11.2017
-
7. 15.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2017, 16.11.2017
-
8. 15.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.11.2017, 09.11.2017
-
9. 15.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2017, 09.11.2017
-
10. 14.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 402/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale
Administrație
11. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 567/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018
-
12. 06.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 490/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în adminstrarea Consiliului Județean Tulcea
Juridică
13. 06.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 515/2017
Propunere legislativă privind trecerea suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău
-
14. 06.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 526/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău
-
15. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 835/2015
Propunere legislativă privind interzicerea exportului de lemn
Agricultură
16. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 324/2017
Propunere legislativă privind protejarea suprafețelor forestiere din România
Agricultură
Juridică
17. 29.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 483/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
18. 28.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 199/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
19. 28.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 429/2017
Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
20. 28.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 449/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
-
21. 28.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 467/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliției locale nr.155/2010
-
22. 23.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 195/2016
Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic
Administrație
Transport
23. 23.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 273/2017
Proiect de Lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină
Transport
24. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 341/2017
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii
Industrii
25. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 277/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
Administrație
26. 15.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 423/2017
Proiectul Legii prevenirii
-
27. 15.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 426/2017
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea
-
28. 08.11.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 172/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art.26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
29. 08.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 394/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
30. 02.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 370/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
31. 02.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 372/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
32. 02.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2017, 19.10.2017
-
33. 02.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.10.2017, 26.10.2017
-
34. 02.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.10.2017, 19.10.2017
-
35. 26.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2017, 26.10.2017
-
36. 25.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 370/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
37. 25.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 342/2017
Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
38. 25.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.10.2017, 12.10.2017
-
39. 25.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.10.2017, 12.10.2017
-
40. 25.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2017, 05.10.2017
-
41. 25.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2017, 05.10.2017
-
42. 18.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 302/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
43. 18.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 308/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică
-
44. 18.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 311/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
-
45. 18.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 321/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
-
46. 16.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 231/2017
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
-
47. 13.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 312/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
-
48. 13.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 314/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
49. 13.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 315/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
50. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 160/2013
Proiect de Lege privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crișan și Maliuc, județul Tulcea și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Juridică
51. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 400/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
52. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 424/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, precum și pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
53. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 290/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
54. 12.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 28.09.2017
-
55. 12.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 21.09.2017
-
56. 12.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2017, 15.09.2017
-
57. 12.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 07.09.2017
-
58. 12.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 28.09.2017
-
59. 12.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 21.09.2017
-
60. 12.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.09.2017, 15.09.2017
-
61. 12.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 07.09.2017
-
62. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 769/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Administrație
63. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 106/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
Juridică
64. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 224/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Administrație
65. 26.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 139/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor natural protejate
-
66. 26.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 171/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
Buget
67. 12.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 231/2017
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
-
68. 11.09.2017 AVIZ asupra PL nr. 241/2017
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române " în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale sau consiliilor județene ale acestora
-
69. 03.07.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2017, 08.06.2017
-
70. 03.07.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2017, 08.06.2017
-
71. 03.07.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2017, 25.05.2017
-
72. 03.07.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2017, 25.05.2017
-
73. 03.07.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2017, 10.05.2017
-
74. 03.07.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2017, 10.05.2017
-
75. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea doamnei Doina Adriana Pana, candidat la functia de ministru al apelor si padurilor -
76. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea doamnei Gratiela Leocadia Gavrilescu, candidat la functia de ministru al mediului -
77. 21.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 208/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
78. 20.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 837/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
Juridică
79. 20.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 103/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
Juridică
80. 16.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 172/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art.26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
81. 12.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 538/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
82. 12.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 113/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
83. 31.05.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 270/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Agricultură
Muncă
84. 25.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 455/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Agricultură
Juridică
85. 25.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 485/2016
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
86. 16.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.04.2017, 27.04.2017
-
87. 16.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.04.2017, 27.04.2017
-
88. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 134/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
89. 08.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.05.2017, 04.05.2017
-
90. 08.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2017, 04.05.2017
-
91. 20.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2017, 13.04.2017
-
92. 20.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2017, 13.04.2017
-
93. 20.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.04.2017, 06.04.2017
-
94. 20.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2017, 06.04.2017
-
95. 20.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.03.2017, 30.03.2017
-
96. 20.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2017, 30.03.2017
-
97. 20.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.03.2017, 23.03.2017
-
98. 20.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2017, 23.03.2017
-
99. 05.04.2017 AVIZ asupra PL nr. 165/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 2 martie 2024, 18:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro