Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din anul 2018
Comisia:Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..156      >>

înregistrări găsite: 156
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 530/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuințele
Administrație
Juridică
2. 18.12.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 560/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
3. 17.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 560/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
4. 17.12.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.12.2018, 13.12.2018
-
5. 17.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2018, 13.12.2018
-
6. 17.12.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.11.2018, 22.11.2018
-
7. 12.12.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.12.2018, 06.12.2018
-
8. 12.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.12.2018, 06.12.2018
-
9. 11.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 132/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
Juridică
10. 11.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 235/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
11. 11.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 691/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
Buget
12. 07.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 825/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului
Juridică
13. 05.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 708/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
14. 04.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 561/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
Muncă
15. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 670/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006
Agricultură
16. 29.11.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.11.2018, 29.11.2018
-
17. 29.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.11.2018, 29.11.2018
-
18. 27.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 565/2018
Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
Industrii
19. 22.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2018, 22.11.2018
-
20. 22.11.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.11.2018, 15.11.2018
-
21. 22.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2018, 15.11.2018
-
22. 21.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 695/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni
-
23. 20.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 126/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
24. 13.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 562/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Industrii
25. 13.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 570/2018
Proiect de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Industrii
26. 13.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 676/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
27. 07.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 531/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
Industrii
28. 07.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 613/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
-
29. 07.11.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.10.2018, 04.10.2018
-
30. 07.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2018, 04.09.2018
-
31. 07.11.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.10.2018, 31.10.2018
-
32. 07.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2018, 31.10.2018
-
33. 05.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 485/2018
Proiect de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
-
34. 05.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 502/2018
Proiect de Lege privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici
-
35. 05.11.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.10.2018, 25.10.2018
-
36. 05.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2018, 25.10.2018
-
37. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 587/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2018 pentru completarea din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
38. 25.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 411/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenția privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro
-
39. 24.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 529/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
40. 24.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 546/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
41. 24.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.10.2018, 18.10.2018
-
42. 24.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2018, 18.10.2018
-
43. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 520/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
44. 18.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.10.2018, 11.10.2018
-
45. 18.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2018, 11.10.2018
-
46. 17.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.09.2018, 26.09.2018
-
47. 17.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2018, 26.09.2018
-
48. 16.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 499/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
-
49. 09.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 371/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
Transport
50. 09.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 385/2018
Propunere legislativă privind susținerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani și acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziția de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternativ/ecologice
Transport
51. 03.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 402/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996
Juridică
52. 02.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 451/2018
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanță de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
-
53. 01.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2018, 20.09.2018
-
54. 01.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2018, 20.09.2018
-
55. 01.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2018, 13.09.2018
-
56. 01.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2018, 13.09.2018
-
57. 01.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.09.2018, 06.09.2018
-
58. 01.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2018, 06.09.2018
-
59. 26.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 524/2017
Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale
Agricultură
60. 18.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 425/2015
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată
Industrii
61. 18.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 210/2016
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată
Industrii
62. 12.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 377/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Buget
63. 10.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 322/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Agricultură
Juridică
64. 09.07.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2018, 28.06.2018
-
65. 09.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2018, 28.06.2018
-
66. 09.07.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 21.06.2018
-
67. 09.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 21.06.2018
-
68. 04.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 282/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
Administrație
69. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 235/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
70. 27.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 391/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
-
71. 26.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 516/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.62 și modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic
Agricultură
Juridică
72. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 80/2018
Proiect de Lege privind Legea muntelui
Agricultură
73. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 125/2018
Proiect de Lege privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
Agricultură
Administrație
74. 20.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 14.06.2018
-
75. 20.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 14.06.2018
-
76. 19.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 198/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
Industrii
77. 19.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 32/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
78. 18.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 165/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Agricultură
79. 15.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 10.05.2018
-
80. 15.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 10.05.2018
-
81. 13.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2018, 24.05.2018
-
82. 13.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2018, 24.05.2018
-
83. 13.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2018, 12.04.2018
-
84. 13.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2018, 12.04.2018
-
85. 13.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 07.06.2018
-
86. 13.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 07.06.2018
-
87. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 281/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
-
88. 12.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 334/2018
Proiect de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
-
89. 07.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 327/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
90. 06.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 211/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
Agricultură
91. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 273/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
92. 04.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 26.04.2018
-
93. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 154/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
94. 23.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2018, 17.05.2018
-
95. 23.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.05.2018, 17.05.2018
-
96. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 218/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
97. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 224/2018
Propunere legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării
-
98. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 256/2018
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
99. 16.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 283/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 27 februarie 2024, 16:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro