Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2023
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2023

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..498      >>

înregistrări găsite: 498
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 728/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2023 pentru completarea secțiunii a 6-a din capitolul IV al anexei nr. IV la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
2. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 729/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile și pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației
-
3. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 730/2023
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
4. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 733/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2019 privind activitatea consulară
-
5. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 734/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.94, alin.(2,) lit.a) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
6. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 735/2023
Proiect de Lege pentru aderarea la Convenția nr.190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la cea de-a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 21 iunie 2019
-
7. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 736/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății
-
8. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 738/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, pentru modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, precum și pentru completarea art.91 alin.(3) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
9. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 739/2023
Propunere legislativă pentru creșterea siguranței rutiere, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
10. 21.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 574/2023
Propunere legislativă privind modificarea și completarea alineatelor (2) și (5) ale art.198 din Legea nr.199 din 5 iulie 2023 a învățământului superior
-
11. 21.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 575/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.198/2023 a învățământului preuniversitar și a Legii nr.199/2023 a învățământului superior
-
12. 21.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 576/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului superior nr.199 din 4 iulie 2023
-
13. 21.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 577/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului superior nr.199 din 4 iulie 2023
-
14. 20.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 727/2023
Proiect de Lege privind sistemul public de pensii
-
15. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 560/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
16. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 698/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2023 pentru modificarea art.1 alin.(11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
-
17. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 700/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009
-
18. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 701/2023
Proiect de Lege privind utilizarea și prestarea serviciilor de încredere
-
19. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 702/2023
Proiect de Lege privind utilizarea anumitor semne distinctive voluntare pe produsele alimentare de origine autohtonă
-
20. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 703/2023
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de băuturi energizante de către populație
-
21. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 704/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.38 din Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
-
22. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 706/2023
Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun
-
23. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 707/2023
Proiect de Lege privind ordinul de protecție
-
24. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 708/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.299 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
25. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 711/2023
Propunere legislativă „Fără tutun lângă copii” pentru modificarea și completarea LEGII nr.349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
26. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 712/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență
-
27. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 713/2023
Propunere legislativă privind completarea Legii - cadru nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
28. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 715/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației
-
29. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 718/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
-
30. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 720/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
31. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 721/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
32. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 723/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.95 din Ordonanța de urgență nr.50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori și a art.135 alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.52 din 14 septembrie 2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
33. 15.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 726/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist
-
34. 14.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 449/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România
Buget
35. 13.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 531/2023
Proiect de Lege privind instituirea premiului național „Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru merite deosebite în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură
Juridică
Politică externă
36. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 549/2023
Propunere legislativă privind completarea Legii 504/2002 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.534 din 22 iulie 2002
-
37. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 550/2023
Propunere legislativă pentru completarea art.2 și pentru modificarea și completarea art.14 din Legea nr.554/2004 contenciosului administrativ
-
38. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 551/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 contenciosului administrativ
-
39. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 675/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
40. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 676/2023
Proiect de Lege pentru organizarea și funcționarea Institutului pentru Sprijinirea Integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
-
41. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 679/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, a Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic și a Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
42. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 683/2023
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
43. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 685/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
44. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 686/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii Poliției Locale nr.155 din 12 iulie 2010
-
45. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 687/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
46. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 688/2023
Proiect de Lege privind stimularea creșterii natalității, sprijinirea copilului și familiilor în România
-
47. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 689/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
48. 07.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.10.2023
-
49. 07.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.10.2023
-
50. 07.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2023
-
51. 07.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.10.2023
-
52. 07.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.10.2023
-
53. 07.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.10.2023
-
54. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2023
-
55. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2023
-
56. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2023
-
57. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2023
-
58. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2023
-
59. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2023
-
60. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 603/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum și pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
-
61. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 605/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
62. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 609/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și pentru completarea și modificarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială
-
63. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 610/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
64. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 611/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României
-
65. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 612/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
66. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 614/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, a Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
67. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 615/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
68. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 616/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral
-
69. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 617/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul electoral
-
70. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 620/2023
Propunere legislativă pentru creșterea salariilor cadrelor didactice
-
71. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 621/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
72. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 622/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
73. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 626/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
74. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 634/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.942 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
75. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 637/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
76. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 642/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2023 pentru modificarea art.942 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului
-
77. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 645/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
78. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 650/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
79. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 652/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2023 pentru modificarea Legii nr.152/2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor
-
80. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 658/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
81. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 660/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
82. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 663/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 10 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
83. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 522/2023
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 204 alin.(2) lit.j) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.555 din 05 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare
-
84. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 579/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2023 privind unele măsuri bugetare
-
85. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 581/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
86. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 588/2023
Proiect de Lege pentru creșterea plafonului de garantare de 500.000 de lei în cazul despăgubirilor acordate în accidente soldate cu vătămări corporale grave, atunci când despăgubirea este plătită de Fondul de Garantare a Asiguraților
-
87. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 589/2023
Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Colegiului Geodezilor din România
-
88. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 590/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.45 din Ordonanța Guvernului nr.26 din 2000 cu privire la asociații și fundații
-
89. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 592/2023
Propunere legislativă privind efectuarea unor cursuri de prim ajutor de către salariați, precum și drepturile și obligațiile angajatorilor și, respectiv, ale statului în raport cu aceștia
-
90. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 593/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind alocația de stat pentru copii nr.61/1993
-
91. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 594/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
92. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 595/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii tinerilor nr.350/2006
-
93. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 596/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, republicată
-
94. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 597/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
95. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 599/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
96. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 601/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
97. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 606/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.1026 alin.(1) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
98. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 607/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
99. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 618/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 6 decembrie 2023, 17:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro