Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 1999
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 1999

înregistrări găsite: 94
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.12.1999, 21.12.1999
-
2. 15.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 267/1999
Propunere legislativă privind sprijinirea și întrajutorarea sinistraților din zonele calamitate.
-
3. 15.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 476/1999
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome.
-
4. 15.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 495/1999
Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale.
-
5. 15.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 506/1999
Propunere legislativă privind împroprietărirea cu teren agricol a familiilor tinere, a familiilor fără pământ, a specialiștilor, a veteranilor de război și a revoluționarilor.
-
6. 15.12.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.12.1999
-
7. 14.12.1999 RAPORT asupra PL nr. 309/1998
Propunere legislativă de modificare a prevederilor Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării.
-
8. 14.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 458/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, din fondurile Facilității globale de mediu (FGM) pentru finanțarea Proiectului Managementul conservării biodiversității, în valoare de 5,5 milioane dolari SUA echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999.
-
9. 14.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 492/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.188/1999 privind transferul imobilului situat în București, Bulevardul Unirii nr. 37 -Magazinul Junior- din patrimoniul S.C. București S.A. în domeniul privat al statului.
-
10. 08.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 440/1999
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1994 privind funcționarea Poliției Române.
-
11. 08.12.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.12.1999
-
12. 06.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 135/1999
Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.69/1991 a administrației publice locale.
-
13. 06.12.1999 AVIZ asupra PL nr. 451/1999
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României și a Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.
-
14. 24.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 378/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.69/1991 privind administrația publică locală.
-
15. 24.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 80/1999
Propunere legislativă pentru completarea articolului 19 din Legea administrației locale nr.69/1991.
-
16. 24.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 166/1999
Propunere legislativă pentru declararea municipiului Târgu Mureș oraș martir al Revoluției din decembrie 1989.
-
17. 17.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 431/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandum-urile de finanțare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații, încheiată la București la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României.
-
18. 17.11.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.11.1999
-
19. 11.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 380/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice.
-
20. 11.11.1999 RAPORT asupra PL nr. 394/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe.
-
21. 10.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 255/1999
Propunere legislativă privind abrogarea Hotărârii de Guvern nr.391/1995.
-
22. 10.11.1999 AVIZ asupra PL nr. 382/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate.
-
23. 10.11.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.11.1999
-
24. 10.11.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.1999
-
25. 03.11.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.11.1999
-
26. 27.10.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.1999
-
27. 25.10.1999 RAPORT asupra PL nr. 94/1998
Propunere legislativă privind situația juridică a unor terenuri.
-
28. 20.10.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.10.1999
-
29. 20.10.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.1999
-
30. 13.10.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.10.1999
-
31. 07.10.1999 RAPORT asupra PL nr. 152/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1999 privind soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor și întârzierilor, a penalităților precum și a altor sume și măsuri.
-
32. 06.10.1999 AVIZ asupra PL nr. 76/1999
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea localurilor intime.
-
33. 06.10.1999 AVIZ asupra PL nr. 142/1999
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale.
-
34. 06.10.1999 AVIZ asupra PL nr. 292/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.
-
35. 06.10.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.1999
-
36. 06.10.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.1999
-
37. 04.10.1999 RAPORT asupra PL nr. 389/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere.
Buget
38. 30.09.1999 RAPORT asupra PL nr. 13/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național.
Cultură
39. 29.09.1999 AVIZ asupra PL nr. 52/1999
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului.
-
40. 29.09.1999 AVIZ asupra PL nr. 64/1999
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.
-
41. 29.09.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.1999
-
42. 23.09.1999 RAPORT asupra PL nr. 116/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe.
-
43. 22.09.1999 AVIZ asupra PL nr. 331/1999
Propunere legislativă pentru delimitarea suprafețelor cu pădure și vegetație forestieră care fac obiectul revendicărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.169/1998 și de întârziere a tăierilor de masă lemnoasă de pe aceste terenuri.
-
44. 22.09.1999 AVIZ asupra PL nr. 348/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/1999 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială.
-
45. 22.09.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.1999
-
46. 16.09.1999 RAPORT asupra PL nr. 269/1998
Proiectul Legii serviciilor publice de gospodărie comunală.
-
47. 15.09.1999 RAPORT asupra PL nr. 279/1999
Proiect de Lege pentru schimbarea denumirii satului Schela, component al comunei Trivalea-Moșteni, județul Teleorman în Deparați.
-
48. 15.09.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.09.1999
-
49. 13.09.1999 AVIZ asupra PL nr. 104/1999
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 alineatul 3 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale.
-
50. 13.09.1999 AVIZ asupra PL nr. 139/1999
Propunere legislativă privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural.
-
51. 13.09.1999 AVIZ asupra PL nr. 141/1999
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
-
52. 13.09.1999 AVIZ asupra PL nr. 162/1999
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor.
-
53. 13.09.1999 RAPORT asupra PL nr. 270/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/1999 pentru modificarea și completarea articolului 43 din legea administrației publice locale nr.69/1991.
-
54. 09.09.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.1999
-
55. 08.09.1999 AVIZ asupra PL nr. 221/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.80/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1992 privind frontiera de stat a României.
-
56. 30.06.1999 RAPORT asupra PL nr. 396/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III - a zone protejate.
-
57. 24.06.1999 AVIZ asupra PL nr. 235/1999
Proiect de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.
-
58. 23.06.1999 AVIZ asupra PL nr. 47/1999
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale anexei II/1 la Legea 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în secorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
-
59. 23.06.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.1999
-
60. 16.06.1999 AVIZ asupra PL nr. 232/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit, a unui imobil, care a aparținut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. - Sibiu.
-
61. 16.06.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.1999
-
62. 09.06.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.06.1999
-
63. 02.06.1999 AVIZ asupra PL nr. 190/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecția plantelor și carantină fitosanitară.
-
64. 02.06.1999 AVIZ asupra PL nr. 191/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.72/1999 pentru completarea articolului 25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.
-
65. 02.06.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.06.1999
-
66. 19.05.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.05.1999
-
67. 12.05.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.1999
-
68. 28.04.1999 AVIZ asupra PL nr. 62/1999
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.17 din 8 aprilie 1994 pentru prelungirea contractelor de închiriere privind unele suprafețe locative.
-
69. 28.04.1999 AVIZ asupra PL nr. 67/1999
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerilor locale.
-
70. 28.04.1999 AVIZ asupra PL nr. 70/1999
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată.
-
71. 28.04.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.04.1999
-
72. 21.04.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.04.1999
-
73. 14.04.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.04.1999
-
74. 08.04.1999 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 72/1998
Proiect de Lege privind Statutul funcționarilor publici.
Juridică
75. 08.04.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.04.1999
-
76. 06.04.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.04.1999
-
77. 31.03.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.03.1999
-
78. 24.03.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.03.1999
-
79. 17.03.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.03.1999
-
80. 15.03.1999 RAPORT asupra PL nr. 369/1998
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.
-
81. 10.03.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.1999
-
82. 03.03.1999 AVIZ asupra PL nr. 22/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris, la 19 ianuarie 1999.
-
83. 03.03.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.03.1999
-
84. 24.02.1999 RAPORT asupra PL nr. 296/1998
Proiect de Lege privind constituirea și funcționarea Consiliului Național pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă.
-
85. 24.02.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.02.1999
-
86. 24.02.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.02.1999
-
87. 18.02.1999 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.02.1999, 18.02.1999
-
88. 18.02.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.02.1999, 18.02.1999
-
89. 17.02.1999 AVIZ asupra PL nr. 442/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată.
-
90. 08.02.1999 AVIZ asupra PL nr. 440/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1998 pentru modificarea art.4 alin.(1) al Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.
-
91. 03.02.1999 RAPORT asupra PL nr. 452/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului.
-
92. 03.02.1999 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.02.1999
-
93. 22.01.1999 AVIZ asupra PL nr. 447/1998
Proiect de Lege privind bugetul de stat pe anul 1999.
Statut
94. 12.01.1999 RAPORT asupra PL nr. 375/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.69/1991 privind administrația publică locală.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 16 aprilie 2024, 4:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro