Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2002
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2002

înregistrări găsite: 46
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 31.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 333/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura.
Agricultură
2. 16.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 410/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate.
-
3. 16.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 466/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor turn abandonate pe șantierele de construcții.
-
4. 10.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 322/2002
Proiect de Lege privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării.
Juridică
5. 03.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 436/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0102, semnat la București la 4 decembrie 2001.
-
6. 23.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 373/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale.
Industrii
7. 26.08.2002 RAPORT asupra PL nr. 171/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei Crizbav, județul Brașov.
-
8. 02.07.2002 RAPORT asupra PL nr. 331/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind Protecția Mediului la Tratatul asupra Antarticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991.
-
9. 26.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 178/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.
-
10. 19.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 104/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei ȘIMIȘNA, județul Sălaj.
-
11. 17.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 216/2002
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.105/1996 privind evidența populației.
-
12. 17.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 255/2002
Proiect de Lege privind înființarea comunei Comănești, județul Suceava.
-
13. 30.05.2002 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 257/2001
Propunere legislativă privind înființarea comunei STROEȘTI, județul ARGEȘ.
-
14. 29.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 223/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării.
-
15. 16.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 333/2001
Proiect de Lege privind Statutul aleșilor locali.
Juridică
16. 16.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 16/2002
Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, destinate sediilor partidelor politice.
-
17. 16.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 75/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului nr.54 din Legea administrației publice locale nr.215 din 23 aprilie 2001.
-
18. 16.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 217/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene a Peisajului, adoptată la Florența, la 20 octombrie 2000.
-
19. 16.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 234/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comună între România și Olanda, semnat la Haga, la 23 noiembrie 1999.
-
20. 09.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 176/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2002 pentru modificarea Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală.
-
21. 08.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 8/2002
Propunere legislativă privind declararea comunei Băbeni, județul Vâlcea, oraș.
-
22. 08.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 69/2002
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii privind vânzarea spațiilor comerciale, proprietatea privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene, sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.
-
23. 08.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 214/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
24. 24.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 10/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj.
-
25. 24.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 53/2002
Propunere legislativă privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj.
-
26. 17.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 101/2002
Proiect de Lege privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.
-
27. 17.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 135/2002
Proiect de Lege privind înființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava.
-
28. 17.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 136/2002
Proiect de Lege privind înființarea comunei Ciocănești, județul Suceava.
-
29. 26.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 658/2001
Propunere legislativă privind dreptul consiliilor locale de a vinde tinerilor terenuri din domeniul privat al statului.
-
30. 25.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 603/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.
-
31. 21.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 124/2002
Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenția de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora.
-
32. 20.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 602/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor.
-
33. 20.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 634/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.
Apărare
34. 19.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 634/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.
Apărare
35. 13.03.2002 RAPORT asupra PL nr. 670/2001
Propunere legislativă privind declararea Orașului Cugir - Oraș Martir al Revoluției din decembrie 1989
-
36. 28.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 618/2001
Propunere legislativă cu privire la localurile de alimentație publică.
-
37. 28.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 40/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale.
-
38. 27.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 559/2001
Propunere legislativă privind înființarea comunei Vulcana Pandele, județul Dâmbovița.
-
39. 25.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 734/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
-
40. 18.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 42/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
-
41. 18.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 46/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale.
-
42. 14.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 29/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2002 pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
-
43. 13.02.2002 RAPORT asupra PL nr. 711/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României.
-
44. 28.01.2002 RAPORT asupra PL nr. 547/2001
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală.
-
45. 21.01.2002 RAPORT asupra PL nr. 509/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea
-
46. 16.01.2002 RAPORT asupra PL nr. 367/2001
Propunere legislativă privind înființarea comunei Șieu, județul Maramureș.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 30 mai 2024, 20:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro