Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2016
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2016

1..99 | 100..126      >>

înregistrări găsite: 126
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.12.2016
-
2. 15.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 110/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.154 / 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice
Juridică
Tehnologia informației
3. 07.11.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 386/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
Juridică
4. 03.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 380/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 27 al Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
Industrii
5. 02.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 419/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Juridică
6. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 264/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
7. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 265/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
8. 31.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 65/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice
Cultură
9. 31.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 310/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Juridică
10. 31.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 367/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
11. 31.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 419/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Juridică
12. 31.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 466/2016
Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918"
Cultură
13. 26.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 386/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
Juridică
14. 26.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 170/2016
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Juridică
15. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 157/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
Juridică
Apărare
16. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 262/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Juridică
Transport
17. 17.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 151/2016
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Juridică
18. 17.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 267/2016
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei
Cultură
19. 12.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 197/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul și instituția prefectului
-
20. 12.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 390/2016
Proiect de Lege privind ceremoniile oficiale
-
21. 10.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 674/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
Industrii
22. 05.10.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 579/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții
Juridică
23. 05.10.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 625/2015
Propunere legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice de inters local sau județean
-
24. 05.10.2016 asupra PL nr. 772/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
-
25. 05.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 117/2016
Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio " situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect 1
-
26. 03.10.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 335/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Industrii
27. 03.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 321/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
Mediu
28. 28.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 63/2016
Propunere legislativă pentru proclamarea zilei de 1 septembrie ca Ziua comunităților defavorizate afectate de sărăcie
Muncă
29. 28.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 145/2016
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj
Transport
30. 28.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 251/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Muncă
31. 27.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 318/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
Juridică
32. 27.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 260/2016
Propunere legislativă prevede că aleșii locali, primarii, președinții de consilii județene și consilierii comunali, orășenești, municipali și județeni nu vor putea ocupa aceste funcții mai mult de două mandate succesive
Juridică
33. 26.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 63/2016
Propunere legislativă pentru proclamarea zilei de 1 septembrie ca Ziua comunităților defavorizate afectate de sărăcie
Muncă
34. 26.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 251/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Muncă
35. 22.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 242/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
36. 21.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 166/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010 a poliției locale, republicată
Juridică
Apărare
37. 14.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 97/2016
Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român"
Cultură
38. 13.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 152/2016
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Industrii
Juridică
39. 08.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 125/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.500 din 2002 privind finanțele publice
Buget
40. 08.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 202/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice
Buget
41. 08.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 271/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale
-
42. 07.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 98/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Industrii
Juridică
43. 12.07.2016 RAPORT asupra PL nr. 174/2016
Propunere legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preșcolarilor și școlarilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat
Sănătate
Învățământ
44. 06.07.2016 RAPORT asupra PL nr. 852/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
Juridică
45. 21.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 135/2016
Propunere legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare sociale pentru elevii-cazuri sociale
Muncă
46. 21.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 206/2016
Proiect de Lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice
Juridică
Tehnologia informației
47. 15.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 38/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare
-
48. 15.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 44/2013
Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 -Legea poliției locale
Muncă
49. 15.06.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 709/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a cladirilor
-
50. 15.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 768/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
Mediu
51. 15.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 150/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
Juridică
Mediu
52. 15.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 173/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
Sănătate
53. 14.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 556/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Muncă
54. 08.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 115/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice
Industrii
55. 08.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 139/2016
Propunere legislativă privind înființarea instituției Avocatul Copilului
Juridică
56. 27.05.2016 RAPORT asupra PL nr. 58/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară
Buget
57. 18.05.2016 RAPORT asupra PL nr. 7/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Juridică
58. 18.05.2016 RAPORT asupra PL nr. 62/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010
Juridică
59. 18.05.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 78/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
-
60. 17.05.2016 RAPORT asupra PL nr. 59/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
Juridică
61. 17.05.2016 RAPORT asupra PL nr. 93/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
Juridică
62. 27.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 844/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
63. 27.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 24/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.54, alin.1, lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
64. 27.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 30/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului
Juridică
65. 27.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 52/2016
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
66. 27.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 78/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
-
67. 27.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 107/2016
Proiect de Lege privind instituirea Zilei funcționarului public
-
68. 27.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 113/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarului public
-
69. 27.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 114/2016
Propunere legislativă privind instituirea Zilei Funcționarului Public
-
70. 21.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 27/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Muncă
71. 18.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 47/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
Apărare
72. 18.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 56/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
Industrii
Transport
73. 13.04.2016 asupra PL nr. 492/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
74. 13.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 709/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a cladirilor
-
75. 13.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 25/2016
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritorilui national - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
-
76. 13.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 28/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(3) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
Juridică
77. 11.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 48/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
78. 06.04.2016 asupra PL nr. 542/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
79. 22.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 11/2016
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în Sănătate
Sănătate
Juridică
80. 17.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 25/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative și pentru aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
Buget
Juridică
81. 16.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 364/2015
Propunere legislativă privind completarea unor prevederi ale Legii admnistrației publice locale nr.215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului
Juridică
82. 16.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 579/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții
Juridică
83. 16.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 16/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.33 alin.1, lit.g și a art.34, alin.2 din Legea nr.241/2006, republicată în 2013 cu modificările și completările ulterioare
Industrii
84. 11.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 885/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004, privind statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
85. 09.03.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 297/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
-
86. 09.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 761/2015
Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
Industrii
Mediu
87. 09.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 39/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
88. 08.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 12/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001, pentru modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr.393/2004 și Legii 554/2004, precum și pentru completarea Legii 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuții ale prefecților privind validarea și invalidarea mandatelor de consilieri, precum și privind transmiterea unui punct de vedere în considerarea legalității actului administrativ
Juridică
89. 02.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 641/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
-
90. 02.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 99/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
Agricultură
91. 02.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 867/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 -Codul silvic
Agricultură
Mediu
92. 01.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 140/2015
Propunere legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic
Juridică
93. 24.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 556/2014
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Juridică
94. 24.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 863/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
95. 24.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 882/2015
Propunere legislativă privind schimbarea reședinței comunei Traian Vuia
-
96. 24.02.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.02.2016, 04.02.2016
-
97. 24.02.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.01.2016, 28.01.2016
-
98. 24.02.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2016, 18.02.2016
-
99. 24.02.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.02.2016, 11.02.2016
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 23 februarie 2024, 14:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro