Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2002
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2002

1..99 | 100..150      >>

înregistrări găsite: 150
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 661/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare.
-
2. 12.12.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.12.2002, 11.12.2002, 12.12.2002
-
3. 11.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 106/2002
Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer.
-
4. 11.12.2002 AVIZ asupra PL nr. 615/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare.
-
5. 11.12.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.12.2002, 11.12.2002
-
6. 05.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 343/2002
Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind acordarea tichetelor de masă, nr.142/1998.
-
7. 05.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 346/2002
Propunere legislativă privind acordarea unui ajutor social mamelor care nasc și cresc trei sau mai mulți copii.
-
8. 05.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 356/2002
Propunere legislativă pentru modificarea art.37 alin.(1) al Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, în vederea punerii acestuia în concordanță cu celelalte prevederi legale în vigoare.
-
9. 05.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 417/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.37 al Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată.
-
10. 05.12.2002 RAPORT asupra PL nr. 573/2002
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social.
-
11. 05.12.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2002, 04.12.2002, 05.12.2002
-
12. 05.12.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.2002, 04.12.2002, 05.12.2002
-
13. 28.11.2002 RAPORT asupra PL nr. 546/2002
Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi bănești personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României.
-
14. 28.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 553/2002
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România.
-
15. 28.11.2002 AVIZ asupra PL nr. 582/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative.
-
16. 27.11.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.11.2002, 27.11.2002
-
17. 27.11.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.11.2002, 27.11.2002
-
18. 15.11.2002 RAPORT asupra PL nr. 494/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
-
19. 14.11.2002 RAPORT asupra PL nr. 510/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
-
20. 14.11.2002 RAPORT asupra PL nr. 551/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2002.
-
21. 14.11.2002 RAPORT asupra PL nr. 562/2002
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.
-
22. 31.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 220/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.74/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind statutul personalului vamal.
-
23. 31.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 294/2002
Propunere legislativă privind regimul juridic al așezămintelor private de tip familial pentru copii aflați în dificultate.
-
24. 31.10.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.10.2002, 29.10.2002, 30.10.2002, 31.10.2002
-
25. 31.10.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.10.2002, 29.10.2002, 30.10.2002, 31.10.2002
-
26. 24.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 524/2002
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003.
Statut
27. 24.10.2002 AVIZ asupra PL nr. 525/2002
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003.
Statut
28. 24.10.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.2002, 22.10.2002, 23.10.2002, 24.10.2002
-
29. 24.10.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.10.2002, 22.10.2002, 23.10.2002, 24.10.2002
-
30. 09.10.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.10.2002, 09.10.2002
-
31. 09.10.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.10.2002, 09.10.2002
-
32. 04.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 285/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.
-
33. 04.10.2002 RAPORT asupra PL nr. 286/2002
Propunere legislativă privind compensațiile acordate cetățenilor români persecutați din motive politice de regimurile de dictatură din perioada 6 septembrie 1940-22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate, distruse, confiscate sau naționalizate.
-
34. 26.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 305/2002
Propunere legislativă privind ajutorarea familiilor aflate în situația de sărăcie extremă, precum și a celor cu mai mult de patru copii minori ale căror venituri nu depășesc salariul minim pe economie, prin reducerea costurilor către regiile autonome și societățile comerciale prestatoare de servicii comunitare.
-
35. 26.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 460/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001.
-
36. 26.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 461/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2002 pentru modificarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.
-
37. 26.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.2002, 25.09.2002, 26.09.2002
-
38. 26.09.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.09.2002, 25.09.2002, 26.09.2002
-
39. 25.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 310/2002
Propunere legislativă privind asigurarea încadrării în muncă a persoanelor cu handicap.
-
40. 19.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 407/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
-
41. 18.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 202/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit
-
42. 18.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2002
-
43. 18.09.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2002
-
44. 11.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 199/2002
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.7/2001 privind impozitul pe venit.
-
45. 11.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 391/2002
Proiect de Lege privind auditul public intern.
-
46. 11.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 399/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi.
-
47. 11.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 400/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic.
-
48. 11.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 408/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați.
-
49. 11.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 412/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța.
-
50. 11.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.09.2002, 11.09.2002
-
51. 11.09.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.09.2002, 11.09.2002
-
52. 11.09.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.09.2002, 11.09.2002
-
53. 10.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 365/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ.
-
54. 05.09.2002 RAPORT asupra PL nr. 185/2002
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
-
55. 04.09.2002 AVIZ asupra PL nr. 371/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.
-
56. 04.09.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2002, 04.09.2002
-
57. 04.09.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.09.2002, 04.09.2002
-
58. 11.07.2002 RAPORT asupra PL nr. 292/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2002 pentru modificarea art.3 din Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
-
59. 11.07.2002 AVIZ asupra PL nr. 345/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească.
-
60. 11.07.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.07.2002, 09.07.2002, 10.07.2002, 11.07.2002
-
61. 11.07.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.07.2002, 09.07.2002, 10.07.2002, 11.07.2002
-
62. 10.07.2002 RAPORT asupra PL nr. 126/2002
Propunere legislativă privind încurajarea tinerilor întreprinzători, prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț.
-
63. 10.07.2002 RAPORT asupra PL nr. 252/2002
Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.3 din Legea nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială.
-
64. 10.07.2002 RAPORT asupra PL nr. 297/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Turcia, în domeniul securității sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999.
-
65. 14.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 14/2002
Propunere legislativă privind sistemul național de pensii.
-
66. 14.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 279/2002
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între România și Regatul Țărilor de Jos pentru exportul prestațiilor de securitate socială, semnat la București, la 13 noiembrie 2001.
-
67. 14.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 282/2002
Proiect de Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor.
-
68. 11.06.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2002
-
69. 11.06.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2002
-
70. 07.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 20/2002
Propunere legislativă pentru abrogarea O.U. nr.85 din 14.06.2001 și O.U. nr. 166 din 17.12.2001 și menținerea prevederilor art.48, 79 și 80 din Legea nr. 164/2001, așa cum au fost adoptate de Parlamentul României.
-
71. 07.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 77/2002
Propunere legislativă privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.
-
72. 07.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 248/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare.
-
73. 07.06.2002 AVIZ asupra PL nr. 250/2002
Proiect de Lege privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.
-
74. 05.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 738/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.
-
75. 05.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 739/2001
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.
-
76. 05.06.2002 RAPORT asupra PL nr. 740/2001
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.
-
77. 05.06.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2002, 05.06.2002
-
78. 05.06.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.2002, 05.06.2002
-
79. 31.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 701/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate.
-
80. 31.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 240/2002
Proiectul Legii audiovizualului.
-
81. 31.05.2002 AVIZ asupra PL nr. 240/2002
Proiectul Legii audiovizualului.
-
82. 30.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 72/2002
Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
-
83. 30.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 219/2002
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei pentru reglementarea și organizarea circulației forței de muncă între cele două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002.
-
84. 28.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.2002
-
85. 28.05.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.05.2002
-
86. 20.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 229/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective.
-
87. 20.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 238/2002
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.183/2000 privind revizuirea Convenției (revizuită) asupra protecției maternității, din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 15 iunie 2000.
-
88. 16.05.2002 RAPORT asupra PL nr. 581/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
-
89. 15.05.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.2002, 15.05.2002
-
90. 15.05.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.05.2002, 15.05.2002
-
91. 24.04.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2002
-
92. 24.04.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2002
-
93. 22.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 197/1998
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugarești.
-
94. 20.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 140/2002
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii.
-
95. 19.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 175/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare.
-
96. 19.04.2002 RAPORT asupra PL nr. 177/2002
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare.
-
97. 17.04.2002 AVIZ asupra PL nr. 190/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
-
98. 17.04.2002 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2002
-
99. 17.04.2002 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.04.2002
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 2 martie 2024, 7:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro