Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2003
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2003

1..99 | 100..199 | 200..221      >>

înregistrări găsite: 221
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 11.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 721/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
-
2. 03.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 676/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2003 privind protecția socială a salariaților disponibilizați prin concedieri colective din sectorul sanitar în cadrul procesului de restructurare și reorganizare
-
3. 03.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 714/2003
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
-
4. 03.12.2003 AVIZ asupra PL nr. 717/2003
Proiect de Lege pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
-
5. 03.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 718/2003
Proiect de Lege privind modificarea unor dispoziții ale Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
6. 03.12.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2003
-
7. 03.12.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.2003
-
8. 26.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 185/2003
Propunere legislativă privind modificarea art.19(1) lit.(a) din Legea nr.519/2002 prin care s-a aprobat OUG nr.102/1999, modificată și completată cu OUG nr.40/2000 pentru protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
-
9. 26.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 261/2003
Propunere legislativă privind instituțiile publice de spectacole și concerte
-
10. 26.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 514/2003
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.493/2002
-
11. 26.11.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.11.2003, 26.11.2003
-
12. 25.11.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.11.2003, 26.11.2003
-
13. 20.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 225/2003
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
-
14. 20.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 329/2003
Propunere legislativă privind clasificarea societăților naționale și a regiilor și pentru stabilirea nivelurilor maxime de salarizare a conducătorilor acestora
-
15. 20.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 334/2003
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
16. 20.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 680/2003
Proiect de Lege privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
-
17. 19.11.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.11.2003, 19.11.2003
-
18. 19.11.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.11.2003, 19.11.2003
-
19. 13.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 419/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
20. 13.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 690/2003
Proiect de Lege pentru modificare Legii nr.53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
21. 13.11.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.11.2003, 12.11.2003
-
22. 13.11.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.11.2003, 12.11.2003
-
23. 12.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 372/2003
Propunere legislativă privind asigurările private de sănătate
-
24. 12.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 635/2003
Proiect de Lege privind Codul de conduită a funcționarilor publici
-
25. 12.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 684/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
-
26. 12.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 695/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
-
27. 06.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 669/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
-
28. 06.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 672/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere penru familia monoparentală
-
29. 06.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 674/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
-
30. 06.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 677/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2003 privind preluarea activității jurisdicționale și a personalului instanțelor Curții de Conturi de către instanțele judecătorești
-
31. 06.11.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.11.2003, 05.11.2003
-
32. 06.11.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.11.2003, 05.11.2003
-
33. 30.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 639/2003
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2004
Statut
34. 30.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 640/2003
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
Statut
35. 30.10.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.10.2003
-
36. 30.10.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.10.2003
-
37. 23.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 250/2003
Propunere legislativă privind modificarea art.180 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
38. 23.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 595/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului
-
39. 23.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 604/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
-
40. 23.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 626/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
41. 23.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 630/2003
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr.63/1997, semnat la București la 30 iunie 2003
-
42. 23.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 632/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
43. 23.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 633/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al României și a art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea , reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
-
44. 22.10.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.2003, 22.10.2003
-
45. 22.10.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.10.2003, 22.10.2003
-
46. 08.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 255/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2001 aprobată prin Legea nr.338/2002
-
47. 07.10.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.10.2003
-
48. 07.10.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.10.2003
-
49. 02.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 497/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene precum și ale primarilor și viceprimarilor
-
50. 02.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 577/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2003 privind modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
-
51. 02.10.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.09.2003, 01.10.2003
-
52. 02.10.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.09.2003, 01.10.2003
-
53. 01.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 249/2003
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.25 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
54. 25.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 118/2003
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.81 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
55. 25.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 120/2003
Propunere legislativă privind statutul personalului feroviar
-
56. 25.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 121/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1.07.1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
57. 25.09.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2003, 24.09.2003, 25.09.2003
-
58. 25.09.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2003, 24.09.2003, 25.09.2003
-
59. 24.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 554/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
60. 24.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 561/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Române
-
61. 18.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 216/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
62. 18.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 286/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pentru modificarea art.II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2003
-
63. 18.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 388/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
64. 18.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 464/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2003 pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
65. 18.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 536/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
66. 17.09.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2003, 17.09.2003
-
67. 17.09.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2003, 17.09.2003
-
68. 12.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 489/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale
-
69. 11.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 11/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.198 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
70. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 490/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2003 pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
71. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 495/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
-
72. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 496/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvenului nr.78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
-
73. 10.09.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2003, 10.09.2003
-
74. 10.09.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2003, 10.09.2003
-
75. 05.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 359/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
-
76. 04.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 123/2003
Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de informatician
-
77. 04.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 214/2003
Propunere legislativă privind reinserția socială a cetățenilor români de etnie romă
-
78. 04.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 258/2003
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
79. 04.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 392/2003
Proiectul Legii asigurărilor private de sănătate
-
80. 03.09.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2003, 03.09.2003
-
81. 03.09.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2003, 03.09.2003
-
82. 27.08.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.08.2003, 27.08.2003
-
83. 27.08.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.08.2003, 27.08.2003
-
84. 26.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 460/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor
-
85. 17.06.2003 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.06.2003
-
86. 17.06.2003 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.06.2003
-
87. 12.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 597/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii.
-
88. 12.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 643/2002
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.
-
89. 12.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 648/2002
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.189/2 nov. 2000 privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, și publicată în Monitorul Oficial nr.553/8 nov. 2000.
-
90. 12.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 670/2002
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.
-
91. 12.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 48/2003
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.20 din Codul Muncii
-
92. 12.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 122/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii
-
93. 12.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 127/2003
Propunere legislativă pentru completarea art.72(2) din Codul Muncii
-
94. 12.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 135/2003
Propunere legislativă pentru completarea art.74(1) cu lit.e din Codul Muncii
-
95. 12.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 137/2003
Propunere legislativă pentru modificarea art.80(3) din Codul Muncii
-
96. 12.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 218/2003
Propunere legislativă pentru completarea art.50 lit.e din Codul Muncii
-
97. 12.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 224/2003
Propunere legislativă pentru modificarea Legii-Codul Muncii nr.53/2002
-
98. 12.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 265/2003
Propunere legislativă privind modificarea Codului Muncii
-
99. 12.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 371/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 iulie 2024, 12:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro