Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2005
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2005

1..99 | 100..171      >>

înregistrări găsite: 171
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 603/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
2. 19.12.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.12.2005, 08.12.2005
-
3. 17.12.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.12.2005, 14.12.2005
-
4. 15.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 559/2005
Propunere legislativă privind eliminarea impozitului pe pensii
-
5. 15.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 582/2005
Propunere legislativă privind protecția persoanelor vârstnice
-
6. 15.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 583/2005
Propunere legislativă privind salarizarea personalului din domeniul învățământului, cercetării, sănătății și funcționarilor publici
-
7. 15.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 584/2005
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
8. 15.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 586/2005
Propunere legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii pensionari
-
9. 15.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 587/2005
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.49/1999 și a Legii nr.88/2004 privind pensiile I.O.V.R.
-
10. 15.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 591/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice
-
11. 15.12.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.12.2005, 14.12.2005
-
12. 14.12.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.12.2005, 08.12.2005
-
13. 13.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 585/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat
-
14. 13.12.2005 RAPORT asupra PL nr. 588/2005
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
15. 07.12.2005 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 374/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
-
16. 05.12.2005 AVIZ asupra PL nr. 609/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
17. 15.11.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.11.2005, 10.11.2005
-
18. 15.11.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.11.2005, 10.11.2005
-
19. 14.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 475/2005
Propunere legislativă privind modificarea articolului 15 din Legea 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
Apărare
20. 10.11.2005 AVIZ asupra PL nr. 508/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură
-
21. 09.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 494/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
22. 09.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 494/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
23. 08.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 438/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
-
24. 08.11.2005 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 468/2005
Propunere legislativă pentru modificarea art.1, 2, 3 și 4 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
25. 08.11.2005 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 471/2005
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
26. 08.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 475/2005
Propunere legislativă privind modificarea articolului 15 din Legea 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
Apărare
27. 08.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 487/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă
-
28. 08.11.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.11.2005, 02.11.2005
-
29. 08.11.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.11.2005, 02.11.2005
-
30. 03.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 224/2005
Proiect de Lege privind instituirea indemnizației compensatorii pentru membrii cu statut de pensionari ai uniunilor de creatori, legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din România
-
31. 03.11.2005 AVIZ asupra PL nr. 449/2005
Propunere legislativă privind instituția administratorului local
-
32. 02.11.2005 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 374/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
-
33. 02.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 462/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale pentru Persoanele cu Handicap
-
34. 01.11.2005 AVIZ asupra PL nr. 392/2005
Propunere legislativă privind modificarea art.10, alin.(1) literele a) și b) din Legea nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
-
35. 01.11.2005 AVIZ asupra PL nr. 427/2005
Propunere legislativă pentru completarea Legii statutului personalului didactic nr.128/1997 cu un nou alineat (3) la art.141
-
36. 01.11.2005 AVIZ asupra PL nr. 428/2005
Propunere legislativă pentru completarea Legii statutului personalului didactic nr.128/1997 cu un nou alineat (2) la art.128
-
37. 01.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 463/2005
Propunere legislativă pentru completarea articolului 160 din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
38. 01.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 464/2005
Propunere legislativă privind indexarea tuturor pensiilor cu indicele de creștere a prețurilor astfel încât să fie acoperită 100% creșterea prețurilor în perioada 2005-2008 începând cu luna următoare celei în care au crescut prețurile
-
39. 01.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 468/2005
Propunere legislativă pentru modificarea art.1, 2, 3 și 4 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
40. 01.11.2005 AVIZ asupra PL nr. 470/2005
Proiect de Lege privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
41. 01.11.2005 RAPORT asupra PL nr. 471/2005
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
42. 01.11.2005 AVIZ asupra PL nr. 497/2005
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006
-
43. 01.11.2005 AVIZ asupra PL nr. 498/2005
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
Statut
44. 31.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 465/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(3) al articolului 53 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată și completată prin OUG nr.93/2004 și aprobată prin Legea nr.583/2004
Sănătate
45. 18.10.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.2005
-
46. 18.10.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.10.2005
-
47. 14.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 401/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
48. 14.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 418/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
-
49. 14.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 450/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
-
50. 14.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 452/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
-
51. 13.10.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2005, 07.10.2005
-
52. 13.10.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2005, 07.10.2005
-
53. 10.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 397/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere
-
54. 10.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 400/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
-
55. 10.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 402/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere
-
56. 10.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 405/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003
-
57. 10.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 446/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
-
58. 04.10.2005 RAPORT asupra PL nr. 374/2005
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
-
59. 04.10.2005 AVIZ asupra PL nr. 406/2005
Proiectul Legii "Legea calului"
-
60. 23.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 370/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
Buget
61. 23.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 386/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
62. 21.09.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2005
-
63. 21.09.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2005
-
64. 16.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 297/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997, privind Statutul Personalului Didactic
-
65. 16.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 317/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse care utilizeză pentru încălzirea locuinței gaze naturale
-
66. 13.09.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.09.2005, 07.09.2005
-
67. 13.09.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2005, 07.09.2005
-
68. 12.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 278/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului
Învățământ
69. 08.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 274/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
-
70. 08.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 284/2005
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații
-
71. 08.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 291/2005
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale, semnată la București, la 18 noiembrie 2004
-
72. 08.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 293/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicarea a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale
-
73. 08.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 322/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea art.81din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
74. 08.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 334/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală
-
75. 08.09.2005 RAPORT asupra PL nr. 344/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
-
76. 08.09.2005 AVIZ asupra PL nr. 359/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
-
77. 30.07.2005 RAPORT asupra PL nr. 228/2005
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
78. 25.07.2005 AVIZ asupra PL nr. 304/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
79. 20.07.2005 AVIZ asupra PL nr. 287/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare
-
80. 07.07.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.06.2005
-
81. 07.07.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2005
-
82. 04.07.2005 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 169/2005
Proiect de Lege privind ucenicia la locul de muncă
-
83. 04.07.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.06.2005, 30.06.2005
-
84. 04.07.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2005, 30.06.2005
-
85. 30.06.2005 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 253/2002
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la mișcarea antifascistă din România.
-
86. 30.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 227/2005
Propunere legislativă privind instituirea pensiei minime pe economie
-
87. 30.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 233/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
-
88. 29.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 226/2005
Propunere legislativă privind protecția socială a femeilor casnice
Egalitatea de șanse
89. 23.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 205/2005
Propunere legislativă privind organizarea oficiilor locale de specialitate
-
90. 22.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 244/2005
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2005 pentru modificarea art.84 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
91. 22.06.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2005, 16.06.2005
-
92. 22.06.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2005, 16.06.2005
-
93. 15.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 160/2005
Propunere legislativă pentru înființarea Oficiului Român pentru Supravegherea Achizițiilor Publice
-
94. 08.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 173/2005
Proiect de Lege privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere
-
95. 08.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 173/2005
Proiect de Lege privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere
-
96. 08.06.2005 AVIZ asupra PL nr. 202/2005
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
-
97. 07.06.2005 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.05.2005
-
98. 07.06.2005 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.05.2005
-
99. 06.06.2005 RAPORT asupra PL nr. 169/2005
Proiect de Lege privind ucenicia la locul de muncă
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 25 februarie 2024, 13:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro