Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2022
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..342      >>

înregistrări găsite: 342
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.12.2022 asupra PL nr. 199/2022
Proiect de Lege pentru anularea unor obligații fiscale
Buget
2. 19.12.2022 asupra PL nr. 60/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Constitutionalitate
3. 14.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2022, 22.11.2022, 23.11.2022, 24.11.2022
-
4. 13.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 648/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
-
5. 13.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 688/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 - Legea Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
Învățământ
6. 13.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 731/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.145/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
7. 13.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 741/2022
Propunere legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de criza energetică
-
8. 12.12.2022 asupra PL nr. 632/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată
-
9. 12.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 592/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii
-
10. 12.12.2022 asupra PL nr. 590/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de răspîndirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
11. 12.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 464/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României
Administrație
12. 12.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 550/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2022 penttru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcțiilor publice prin transfer la cerere, precum și pentru completarea art.3641 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
13. 12.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 727/2022
Propunere legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
Învățământ
14. 12.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 756/2022
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023
Drepturile omului
Egalitatea de șanse
Sport
15. 12.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 757/2022
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
-
16. 12.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.11.2022, 16.11.2022, 17.11.2022
-
17. 09.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 517/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
Învățământ
18. 08.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 707/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.134/2022 privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece
-
19. 08.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 715/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.140/2022 privind licența industrială unică
-
20. 08.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 722/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii educației naționale 1/2011
-
21. 08.12.2022 asupra PL nr. 727/2022
Propunere legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
-
22. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 50/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administrației penitenciare
Administrație
Juridică
23. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 113/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.38 alin.(1) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și pentru modifîcarea art.4 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
Juridică
24. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 475/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
25. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 651/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.127/2022 privind înființarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii
Juridică
26. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 718/2022
Proiect de Lege privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Sănătate
27. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 730/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.143/2022 pentru modificarea art.17 din Ordonanța Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Apărare
28. 07.12.2022 Comunicarea Comuna catre Parlamentul European si Consiliu - Planul de actiune pentru tineret in cadrul actiunii externe a UE pentru perioada 2022 – 2027; Promovarea participarii si a capacitarii semnificative a tinerilor in actiunea externa a UE pentru dezvoltare durabila, egalitate si pace – JOIN (2022) 53 -
29. 06.12.2022 asupra PL nr. 475/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
30. 06.12.2022 asupra PL nr. 718/2022
Proiect de Lege privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
31. 06.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2022, 01.11.2022, 02.11.2022, 03.11.2022
-
32. 06.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2022, 08.11.2022, 09.11.2022, 10.11.2022
-
33. 24.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 706/2022
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
34. 23.11.2022 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 715/2018
Propunere legislativă privind dialogul social
-
35. 23.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 304/2022
Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecția statului român
Juridică
Apărare
36. - 23.11.2022 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 526/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
37. 23.11.2022 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 526/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
38. 23.11.2022 asupra PL nr. 540/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, precum și pentru completarea art.671 din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
-
39. 23.11.2022 asupra PL nr. 651/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.127/2022 privind înființarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii
-
40. 23.11.2022 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind depunerea de eforturi pentru un viitor fara azbest: o abordare europeana a riscurilor pe care azbestul le prezinta pentru sanatate – COM (2022) 488 -
41. 22.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 529/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică
Administrație
Tehnologia informației
42. 17.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 346/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor
Juridică
Apărare
43. 17.11.2022 Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/148/CE privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de munca – COM (2022) 489 -
44. 16.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 590/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
45. 16.11.2022 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 415/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice
-
46. 16.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 112/2022
Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
47. 16.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 526/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
48. 16.11.2022 asupra PL nr. 562/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.485 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
49. 16.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 628/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale
Buget
50. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 686/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar și pentru modificarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
51. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 687/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
52. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 693/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea din Legea educației naționale nr.1/2011
-
53. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 694/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(1) și art.32 lit.i) din Ordonanța Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
-
54. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 696/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
-
55. 16.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 698/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
56. 15.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 679/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
57. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 615/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
-
58. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 624/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
-
59. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 626/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare
-
60. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 632/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
61. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 635/2022
Proiect de Lege privind acordarea voucherelor pentru control oftalmologic și achiziționare ochelari de vedere pentru elevi
-
62. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 646/2022
Propunere legislativă privind măsurile necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore
-
63. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 664/2022
Propunere legislativă pentru modificarea OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar
-
64. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 667/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art.224 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, republicată
-
65. 10.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 676/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.469 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
66. 09.11.2022 asupra PL nr. 304/2022
Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecția statului român
-
67. 09.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 360/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției
Juridică
68. 09.11.2022 asupra PL nr. 529/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică
-
69. 09.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.2022, 22.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022
-
70. 09.11.2022 Propunere de Recomandare a Consiliului privind consolidarea prevenirii prin depistare timpurie: O noua abordare a UE privind screeningul pentru depistarea cancerului, care o inlocuieste pe cea din Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului – COM (2022) 474 -
71. 08.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 548/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic
Economică
Industrii
72. 01.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2022, 18.10.2022, 19.10.2022, 20.10.2022
-
73. 01.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022, 06.10.2022
-
74. 01.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2022, 11.10.2022, 12.10.2022, 13.10.2022
-
75. 01.11.2022 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Puterea parteneriatelor comerciale: impreuna pentru o crestere economica verde si justa – COM (2022) 409 -
76. 01.11.2022 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - o noua agenda europeana de inovare – COM (2022) 332 -
77. 28.10.2022 asupra PL nr. 302/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
78. 28.10.2022 asupra PL nr. 441/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată
-
79. 28.10.2022 asupra PL nr. 590/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
80. 26.10.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 302/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Buget
Agricultură
81. 19.10.2022 asupra PL nr. 428/2018
Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Constitutionalitate
82. 19.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 362/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
83. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 572/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
84. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 575/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
85. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 581/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la condiții de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu risc de excluziune socială reprezentate de familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a clădirilor
-
86. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 584/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
87. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 586/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiții de trai și activități agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială
-
88. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 589/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine
-
89. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 600/2022
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
90. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 603/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
-
91. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 606/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
-
92. 18.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 368/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
Turism
93. 18.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 53/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
Turism
94. 18.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 566/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
-
95. 13.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 546/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
96. 12.10.2022 asupra PL nr. 400/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
97. 11.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 497/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
98. 11.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 499/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
99. 11.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 505/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2022 pentru modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 12 aprilie 2024, 23:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro