Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2023
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2023

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..330      >>

înregistrări găsite: 330
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 574/2023
Propunere legislativă privind modificarea și completarea alineatelor (2) și (5) ale art.198 din Legea nr.199 din 5 iulie 2023 a învățământului superior
-
2. 05.12.2023 asupra PL nr. 685/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
3. 05.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 735/2023
Proiect de Lege pentru aderarea la Convenția nr.190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la cea de-a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 21 iunie 2019
-
4. 05.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 736/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății
-
5. 05.12.2023 COM (2023) 577 - Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Schimbarile demografice din Europa: un set de instrumente pentru actiune -
6. 28.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 689/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
Buget
7. 28.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2023, 31.10.2023, 01.11.2023, 02.11.2023
-
8. 23.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 671/2023
Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri cu privire la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război
-
9. 23.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 698/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2023 pentru modificarea art.1 alin.(11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
-
10. 23.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 715/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației
-
11. 23.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 725/2023
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.43 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
12. 22.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 666/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.95/2005 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a altui act normativ
Sănătate
13. 22.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 726/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist
Sănătate
14. 20.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 39/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.164/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
15. 20.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 707/2023
Proiect de Lege privind ordinul de protecție
-
16. 20.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 727/2023
Proiect de Lege privind sistemul public de pensii
-
17. 15.11.2023 asupra PL nr. 726/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist
-
18. 14.11.2023 asupra PL nr. 226/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7-Transformarea digitală din Planul național de redresare și reziliență, precum și alte categorii de măsuri
-
19. 14.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 269/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 -31 august 2021
Învățământ
20. 14.11.2023 asupra PL nr. 666/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.95/2005 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a altui act normativ
-
21. 14.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 393/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
Turism
22. 14.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2023, 17.10.2023, 18.10.2023, 19.10.2023
-
23. 14.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2023, 24.10.2023, 25.10.2023, 26.10.2023
-
24. 13.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 676/2023
Proiect de Lege pentru organizarea și funcționarea Institutului pentru Sprijinirea Integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană
-
25. 09.11.2023 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 413/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
-
26. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 602/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
27. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 610/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
28. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 612/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
29. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 634/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.942 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
30. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 642/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2023 pentru modificarea art.942 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului
-
31. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 647/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2023 privind unele măsuri bugetare
-
32. 08.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 660/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
33. 06.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 624/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii, semnat la București, la 23 martie 2023
-
34. 31.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 123/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
35. 31.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 107/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
Juridică
36. 31.10.2023 asupra PL nr. 415/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
37. 31.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 521/2023
Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
38. 31.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 569/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.34 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
39. 31.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 572/2023
Propunere legislativă pentru desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România și pentru abrogarea Legii nr.31/2007, cu modificările și completările ulterioare
-
40. 31.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 573/2023
Propunere legislativă pentru reducerea poverii fiscale asupra PFA-urilor, Întreprinderilor Individuale și Întreprinderilor Familiale prin modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
41. 31.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 579/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2023 privind unele măsuri bugetare
-
42. 31.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 589/2023
Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Colegiului Geodezilor din România
-
43. 31.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2023, 10.10.2023, 11.10.2023, 12.10.2023
-
44. 30.10.2023 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Pachetul de masuri de ajutorare a IMM-urilor – COM (2023) 535 -
45. 26.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2023, 04.10.2023, 05.10.2023
-
46. 24.10.2023 asupra PL nr. 107/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
47. 24.10.2023 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 309/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist
Cultură
Juridică
48. 24.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 436/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.367/2022 privind dialogul social și a Legii nr.53/2003 - Codul muncii
Juridică
49. 18.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 154/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Mediu
50. 18.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 157/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.65, alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Mediu
51. 17.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 203/2022
Propunere legislativă pentru reducerea costurilor facturate la energia electrică și gaze naturale
Industrii
52. 17.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 376/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.22 din Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
Sănătate
53. 16.10.2023 asupra PL nr. 244/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Buget
Constitutionalitate
54. - 16.10.2023 asupra PL nr. 244/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Buget
Constitutionalitate
55. 16.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 475/2023
Propunere legislativă privind desființarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
-
56. 12.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 118/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(7) și art.31 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
57. 12.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 543/2023
Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgență nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
-
58. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 412/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2021 pentru modificarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect
Buget
59. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 232/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului
Buget
60. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 287/2022
Proiect de Lege privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
Învățământ
61. 04.10.2023 asupra PL nr. 118/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(7) și art.31 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
62. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 134/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Mediu
63. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 396/2023
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263 din 16.12.2010, privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare
-
64. 04.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 501/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile
-
65. 04.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 508/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum și pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
-
66. 04.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 513/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
67. 04.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2023, 06.09.2023, 07.09.2023
-
68. 04.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2023, 13.09.2023, 14.09.2023
-
69. 04.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2023, 19.09.2023, 20.09.2023, 21.09.2023
-
70. 04.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2023, 26.09.2023, 27.09.2023, 28.09.2023
-
71. 04.10.2023 RECOMANDAREA CONSILIULUI privind un cadru european pentru atragerea si pastrarea in Europa a talentelor din domeniul cercetarii, inovarii si antreprenoriatului – COM (2023) 436 -
72. 27.09.2023 asupra PL nr. 275/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim
-
73. 27.09.2023 asupra PL nr. 487/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
74. 27.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 41/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
Buget
Industrii
75. 27.09.2023 asupra PL nr. 106/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.190/2022 pentru completarea anexei nr.51 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
76. 26.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 490/2020
Proiect de Lege privind planul special de gestiune a resurselor umane
Administrație
77. 26.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 298/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
78. 26.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 607/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.269 din Legea educației naționale nr.1/2011
Învățământ
79. 26.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 114/2023
Proiect de Lege privind completarea art.6 din Legea nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii și a art.14 din Legea educației naționale nr.1/2011
Învățământ
80. 26.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 294/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
Apărare
81. 26.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 309/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist
Cultură
Juridică
82. 26.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 325/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
83. 26.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 463/2023
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat
-
84. 22.09.2023 asupra PL nr. 134/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
85. 21.09.2023 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind o abordare cuprinzatoare cu privire la sanatatea mintala – COM (2023) 298 -
86. 20.09.2023 asupra PL nr. 607/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.269 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
87. 20.09.2023 asupra PL nr. 114/2023
Proiect de Lege privind completarea art.6 din Legea nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii și a art.14 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
88. 20.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 427/2023
Proiect de Lege privind accesul cu prioritate pentru femei însărcinate sau persoane însoțite de copii cu vârsta până la 5 ani
-
89. 19.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 432/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
-
90. 19.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 435/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2023 privind înființarea Oficiului de Film și Investiții Culturale, precum și pentru stabilirea unor măsuri instituționale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România
-
91. 19.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 444/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
92. 19.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 460/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2023 privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către alte ministere și instituții cu rețele sanitare proprii așa cum sunt reglementate la art.4 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
93. 19.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 461/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
-
94. 19.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 467/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
-
95. 19.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 469/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
-
96. 19.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 481/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
97. 18.09.2023 asupra PL nr. 393/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
-
98. 14.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 325/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
Sănătate
99. 13.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 69/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
Juridică

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 6 decembrie 2023, 16:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro