Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru sănătate și familie din anul 2014
Comisia:Comisia pentru sănătate și familie
Documente: din anul 2014

1..99 | 100..166      >>

înregistrări găsite: 166
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.12.2014, 11.12.2014
-
2. 23.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.12.2014
-
3. 19.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.12.2014
-
4. 18.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.12.2014, 10.12.2014, 11.12.2014
-
5. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
-
6. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
Muncă
7. 15.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 505/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
8. 10.12.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 459/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări de sănătate
Muncă
9. 08.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.2014, 04.12.2014
-
10. 04.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 77/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată
-
11. 04.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 411/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2013
-
12. 04.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 413/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
-
13. 04.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 432/2014
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Titlului VIII, Cap.6, al Legii Nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
14. 04.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2014, 04.12.2014
-
15. 04.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.11.2014, 27.11.2014
-
16. 02.12.2014 asupra PL nr. 435/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008
-
17. 02.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.11.2014, 26.11.2014, 27.11.2014
-
18. 24.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 781/2010
Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea studiilor postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină și medicină dentară
-
19. 24.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.11.2014, 20.11.2014
-
20. 24.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2014, 20.11.2014
-
21. 06.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.10.2014, 29.10.2014, 30.10.2014
-
22. 27.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 650/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
23. 27.10.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.10.2014, 22.10.2014, 23.10.2014
-
24. 27.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.2014, 23.10.2014
-
25. 27.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2014, 16.10.2014
-
26. 20.10.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.10.2014, 15.10.2014, 16.10.2014
-
27. 14.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 459/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări de sănătate
Muncă
28. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 462/2014
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014
-
29. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 486/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea art.6 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice
-
30. 02.10.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.10.2014, 02.10.2014
-
31. 02.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2014, 02.10.2014
-
32. 29.09.2014 asupra PL nr. 161/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
33. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 381/2014
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență
Buget
34. 25.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014
-
35. 25.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2014, 25.09.2014
-
36. 25.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2014, 25.09.2014
-
37. 24.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 435/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008
-
38. 24.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2014, 18.09.2014
-
39. 22.09.2014 asupra PL nr. 161/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
40. 18.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 397/2014
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare Profesională și Autorizarea Interpreților în Limbaj Mimico-gestual din România
-
41. 18.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 406/2014
Propunere legislativă pentru modificarea șI completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012
-
42. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 417/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale, semnat la Chișinău la 21 februarie 2014
Apărare
43. 18.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.2014, 18.09.2014
-
44. 16.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 358/2014
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013
Mediu
45. 16.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2014, 11.09.2014
-
46. 16.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2014, 04.09.2014
-
47. 16.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.08.2014, 28.08.2014
-
48. 11.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2014, 11.09.2014
-
49. 10.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 389/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și complearea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, prcum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului
-
50. 08.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 342/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
Muncă
51. 04.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 148/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
52. 04.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 260/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
53. 04.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2014, 04.09.2014
-
54. 02.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.08.2014, 28.08.2014
-
55. 01.09.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 29/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
56. 26.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 662/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
57. 26.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 344/2014
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 28 iulie -Ziua Națională a Ambulanței din România
-
58. 26.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2014, 25.06.2014, 26.06.2014
-
59. 26.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.06.2014, 25.06.2014, 26.06.2014
-
60. 25.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 146/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea TITLULUI XV-"Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice" al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
61. 20.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2014, 12.06.2014
-
62. 20.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.06.2014, 19.06.2014
-
63. 19.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 460/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar
-
64. 19.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 49/2014
Propunere legislativă privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum și în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru siguranța, securitatea și sănătatea terților
Transport
65. 19.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 161/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
66. 19.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.06.2014, 18.06.2014, 19.06.2014
-
67. 18.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2014, 12.06.2014
-
68. 16.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 48/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale
Muncă
69. 16.06.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 300/2013
Propunere legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie
-
70. 16.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 674/2013
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
71. 16.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 176/2014
Propunere legislativă privind funcționarea și desfășurarea activității științifice și tehnologice a I.N.C.D.M.I Cantacuzino
Buget
72. 16.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 201/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Muncă
73. 16.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 217/2014
Propunere legislativă privind acordarea de asistență tehnică și socială persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire
Muncă
74. 16.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 248/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
75. 16.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2014, 05.06.2014
-
76. 12.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2014, 04.06.2014, 05.06.2014
-
77. 29.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 636/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
-
78. 29.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 55/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea lit.e), alin.(1) a art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
79. 29.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 173/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
80. 29.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 245/2014
Propunere legislativă privind carnetul de sănătate al copilului
-
81. 29.05.2014 Raportul de activitate al Agentiei Nationale Anti-Doping pe anul 2013 Învățământ
82. 29.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.05.2014, 28.05.2014, 29.05.2014
-
83. 29.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2014, 29.05.2014
-
84. 26.05.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 358/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
85. 26.05.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 511/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
86. 21.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2014, 15.05.2014
-
87. 19.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.05.2014, 13.05.2014, 14.05.2014, 15.05.2014
-
88. 16.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2014, 08.05.2014
-
89. 13.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 244/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
90. 13.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 247/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
91. 13.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 261/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007
-
92. 12.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.05.2014, 06.05.2014, 07.05.2014, 08.05.2014
-
93. 08.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 62/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
94. 08.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 81/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
95. 30.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 412/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Muncă
96. 30.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2014, 24.04.2014
-
97. 24.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 649/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
98. 24.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2014, 24.04.2014
-
99. 24.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2014, 17.04.2014
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 22 februarie 2024, 7:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro