Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru sănătate și familie din anul 2024
Comisia:Comisia pentru sănătate și familie
Documente: din anul 2024

înregistrări găsite: 73
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.05.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2024, 04.04.2024
-
2. 23.05.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.03.2024, 21.03.2024
-
3. 23.05.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.02.2024, 21.02.2024
-
4. 22.05.2024 asupra PL nr. 164/2024
Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
5. 21.05.2024 RAPORT asupra PL nr. 268/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
6. 21.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 271/2024
Propunere legislativă privind acordarea unor facilități fiscale sub forma unor reduceri/scutiri de la plata impozitelor pentru familiile care au in intreținere mai mult de trei copii, precum și pentru cele care adoptă copii
-
7. 21.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 283/2024
Propunere legislativă privind implementarea Programului de acordare gratuită a rației zilnice de hrană pentru copiii din unitățile de învățământ preuniversitar publice precum creșe și grădinițe
-
8. 21.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 284/2024
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.104/2018 privind implementarea Programului guvernamental „gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar”
-
9. 21.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 288/2024
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.77 din Legea nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
10. 21.05.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2024, 04.04.2024
-
11. 21.05.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.03.2024, 28.03.2024
-
12. 16.05.2024 asupra PL nr. 703/2023
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de băuturi energizante de către populație
-
13. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 252/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
14. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 253/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2024 pentru modificarea art.1 alin.(10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
-
15. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 260/2024
Propunere legislativă pentru protejarea sănătății persoanelor care își desfășoară activitatea în mod independent, precum și modificarea Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
16. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 263/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a art.LIX din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
-
17. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 265/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuți, pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și prorogarea unui termen
-
18. 14.05.2024 asupra PL nr. 746/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2023 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități
-
19. 13.05.2024 RAPORT asupra PL nr. 112/2023
Propunere legislativă privind comercializarea sării și a sării iodate
Industrii
Agricultură
20. 13.05.2024 RAPORT asupra PL nr. 794/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul prevenirii și combaterii traficului si consumului ilicit de droguri și alte substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive
Juridică
Apărare
21. 30.04.2024 PROIECT DE OPINIE asupra Propunerii de DIRECTIVA A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploat?rii sexuale a copiilor ?i a materialelor care con?in abuzuri sexuale asupra copiilor si de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (reformare) – COM(2024) 60 -
22. 23.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 202/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
Muncă
23. 23.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 787/2023
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 octombrie ca Ziua națională de comemorare a copiilor decedați în timpul sarcinii, la naștere sau până la împlinirea vârstei de 18 ani, intitulată «Ziua Părinților de Îngeri»
-
24. 23.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 819/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România
Muncă
25. 23.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 200/2024
Proiect de Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr. I și II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Apărare
26. 17.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.2024, 21.03.2024
-
27. 16.04.2024 asupra PL nr. 794/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul prevenirii și combaterii traficului si consumului ilicit de droguri și alte substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive
-
28. 16.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 215/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
29. 16.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 222/2024
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.6 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
30. 16.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 229/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2024 pentru modificarea art.351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
-
31. 16.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 232/2024
Propunere legislativă pentru abrogarea lit.i) a alin.(1) al art.155 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
32. 09.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 358/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(4) din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
Agricultură
33. 04.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 206/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea „Legii nr.504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului”
-
34. 04.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 212/2024
Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au trăit experiența caselor de copii din România în perioada 1947-1997
-
35. 03.04.2024 asupra PL nr. 706/2023
Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun
-
36. 27.03.2024 asupra PL nr. 112/2023
Propunere legislativă privind comercializarea sării și a sării iodate
-
37. 27.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 55/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului superior nr.199/2023
-
38. 27.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 163/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
39. 27.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 165/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
-
40. 26.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 617/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Muncă
41. 26.03.2024 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 376/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.22 din Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
Muncă
42. 26.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 24/2024
Propunere legislativă privind implementarea Programului național de suport pentru pacienți - „Stop abuzurilor în spitale - Legea Alexandra”
-
43. 21.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 109/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
-
44. 21.03.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2024, 22.02.2024
-
45. 20.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 760/2023
Propunere legislativă privind modificarea art.I pct.17 din Legea nr.217/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr.504/2002
-
46. 19.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 88/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2024 pentru modificarea art.55 din Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002
-
47. 11.03.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.02.2024, 15.02.2024
-
48. 11.03.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.02.2024, 15.02.2024
-
49. 06.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 63/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.123/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
-
50. 06.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 67/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.128/2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ și alte sectoare de activitate bugetară
-
51. 06.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 74/2024
Propunere legislativă privind accesibilitatea locurilor de parcare pentru pensionari
-
52. 06.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 92/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
53. 06.03.2024 AVIZ asupra PL nr. 94/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvermului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și modificarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
-
54. 04.03.2024 RAPORT asupra PL nr. 738/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, pentru modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, precum și pentru completarea art.91 alin.(3) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Juridică
Apărare
55. 28.02.2024 AVIZ asupra PL nr. 33/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
-
56. 27.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 833/2023
Propunere legislativă privind trecerea Agenției Naționale Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Ministerului Sănătății
Administrație
Apărare
57. 26.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 765/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun
Industrii
Juridică
58. 22.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 96/2023
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
Învățământ
Juridică
59. 21.02.2024 asupra PL nr. 703/2023
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de băuturi energizante de către populație
-
60. 21.02.2024 asupra PL nr. 765/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun
-
61. 20.02.2024 RAPORT asupra PL nr. 6/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.102/2023 pentru completarea art.21 din Legea nr.156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
Muncă
62. 20.02.2024 AVIZ asupra PL nr. 8/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale, precum și pentru completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
-
63. 20.02.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.02.2024, 08.02.2024
-
64. 16.02.2024 asupra PL nr. 96/2023
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
-
65. 16.02.2024 asupra PL nr. 792/2023
Propunere legislativă pentru implementarea programului „Alexandru Pesamosca"
-
66. 16.02.2024 asupra PL nr. 819/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România
-
67. 16.02.2024 asupra PL nr. 833/2023
Propunere legislativă privind trecerea Agenției Naționale Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Ministerului Sănătății
-
68. 14.02.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.02.2024, 08.02.2024
-
69. 06.02.2024 AVIZ asupra PL nr. 791/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.154, litera e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
70. 06.02.2024 AVIZ asupra PL nr. 795/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
71. 06.02.2024 AVIZ asupra PL nr. 796/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.16 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
72. 06.02.2024 AVIZ asupra PL nr. 811/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2023 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
73. 06.02.2024 AVIZ asupra PL nr. 827/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 24 mai 2024, 16:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro