Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru învățământ din anul 2023
Comisia:Comisia pentru învățământ
Documente: din anul 2023

1..99 | 100..199 | 200..247      >>

înregistrări găsite: 247
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 28.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 809/2023
Propunere legislativă privind Statutul autonomiei culturale a comunității maghiare din România
-
2. 28.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 810/2023
Propunere legislativă „LEGE CADRU privind autonomia culturală a comunităților naționale"
-
3. 28.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.12.2023
-
4. 21.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 715/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației
Buget
5. 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2023, 12.12.2023, 13.12.2023, 14.12.2023
-
6. 21.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.12.2023, 19.12.2023, 21.12.2023
-
7. 21.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.12.2023, 19.12.2023, 21.12.2023
-
8. 21.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.12.2023, 13.12.2023, 14.12.2023, 14.12.2023
-
9. 20.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 420/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-­dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Agricultură
Stiinta
10. 20.12.2023 asupra PL nr. 504/2023
Proiect de Lege privind transmiterea bunurilor imobile - teren cu construcțiile aferente din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara, județul Timiș și transmiterea unui bun imobil -teren din domeniul privat al statului în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara
-
11. 19.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 504/2023
Proiect de Lege privind transmiterea bunurilor imobile - teren cu construcțiile aferente din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara, județul Timiș și transmiterea unui bun imobil -teren din domeniul privat al statului în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara
Agricultură
Administrație
Juridică
12. 19.12.2023 asupra PL nr. 504/2023
Proiect de Lege privind transmiterea bunurilor imobile - teren cu construcțiile aferente din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara, județul Timiș și transmiterea unui bun imobil -teren din domeniul privat al statului în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara
-
13. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
Tehnologia informației
Stiinta
14. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
-
15. 14.12.2023 asupra PL nr. 96/2023
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
-
16. 14.12.2023 asupra PL nr. 715/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației
-
17. 14.12.2023 asupra PL nr. 729/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile și pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației
-
18. 13.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 560/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
19. 13.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 574/2023
Propunere legislativă privind modificarea și completarea alineatelor (2) și (5) ale art.198 din Legea nr.199 din 5 iulie 2023 a învățământului superior
-
20. 13.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 703/2023
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de băuturi energizante de către populație
-
21. 13.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 736/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății
-
22. 12.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.11.2023, 28.11.2023, 29.11.2023
-
23. 12.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.11.2023, 28.11.2023, 29.11.2023
-
24. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 501/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile
Buget
25. 29.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 515/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, precum și pentru modificarea și completarea altui act normativ
Administrație
26. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 711/2023
Propunere legislativă „Fără tutun lângă copii” pentru modificarea și completarea LEGII nr.349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
27. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 718/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
-
28. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 726/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist
-
29. 28.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 655/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului
Sport
30. 23.11.2023 RAPORT COMUN asupra Raportului privind starea învațamantului superior din România 2021-2022 (R3/2023) -
31. 23.11.2023 RAPORT COMUN asupra Raportului privind starea învațamantului preuniversitar din România 2021-2022 (R4/2023) -
32. 22.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.11.2023, 07.11.2023, 08.11.2023, 09.11.2023
-
33. 22.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2023, 14.11.2023, 05.11.2023, 16.11.2023
-
34. 22.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 16.11.2023
-
35. 22.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.11.2023, 07.11.2023, 08.11.2023, 09.11.2023
-
36. 17.11.2023 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Schimbarile demografice din Europa: un set de instrumente pentru acțiune COM (2023) 577 -
37. 15.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 569/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.34 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
38. 14.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 269/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 -31 august 2021
Muncă
39. 14.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 706/2023
Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun
-
40. 14.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 708/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.299 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
41. 09.11.2023 asupra PL nr. 569/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.34 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
42. 09.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 627/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
43. 09.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 651/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului
-
44. 09.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 652/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2023 pentru modificarea Legii nr.152/2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor
-
45. 08.11.2023 asupra PL nr. 398/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
46. 08.11.2023 asupra PL nr. 411/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
47. 08.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 569/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18 din 29 august 2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
Sănătate
48. 08.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 487/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
49. 08.11.2023 asupra PL nr. 556/2023
Proiect de Lege privind unele măsuri ca urmare a Deciziei Curții Constituționale a României nr.16/2023
-
50. 08.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 600/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii, semnat la București, la 18 august 2023
-
51. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2023, 31.10.2023, 01.10.2023, 02.10.2023
-
52. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2023, 17.10.2023, 18.10.2023, 19.10.2023
-
53. 07.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2023, 24.10.2023, 25.10.2023, 26.10.2023
-
54. 07.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.10.2023, 31.10.2023, 01.10.2023, 02.10.2023
-
55. 07.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.10.2023, 17.10.2023, 18.10.2023, 19.10.2023
-
56. 07.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.10.2023, 24.10.2023, 25.10.2023, 26.10.2023
-
57. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 595/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii tinerilor nr.350/2006
-
58. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 630/2023
Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 iulie ca ”Ziua Mărcii Poștale Românești”
-
59. 25.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 142/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
Buget
60. 25.10.2023 asupra PL nr. 450/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(9) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
61. 25.10.2023 asupra PL nr. 269/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 -31 august 2021
-
62. 25.10.2023 asupra PL nr. 569/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18 din 29 august 2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
63. 25.10.2023 asupra PL nr. 158/2023
Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri privind finanțarea cercetării științifice universitare
-
64. 24.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 33/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011
Transport
65. 24.10.2023 asupra PL nr. 306/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Apărare
Constitutionalitate
66. 19.10.2023 asupra PL nr. 515/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, precum și pentru modificarea și completarea altui act normativ
-
67. - 19.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2023, 21.09.2023
-
68. 18.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 464/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat
-
69. 12.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.10.2023, 04.10.2023, 05.10.2023
-
70. 12.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2023, 04.10.2023, 05.10.2023
-
71. 12.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2023, 26.09.2023, 27.09.2023, 28.09.2023
-
72. 12.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.09.2023, 26.09.2023, 27.09.2023, 28.09.2023
-
73. 10.10.2023 asupra PL nr. 386/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
74. 10.10.2023 asupra PL nr. 142/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
75. 10.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 687/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Buget
76. 05.10.2023 asupra PL nr. 655/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului
-
77. 05.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 449/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România
-
78. 05.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 545/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii muntelui 197/2018, cu modificările și completările ulterioare
-
79. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 291/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
Sport
80. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 287/2022
Proiect de Lege privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
Muncă
81. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 450/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.70 din Legea educației naționale nr.1/2011
Tehnologia informației
82. 28.09.2023 asupra PL nr. 617/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
83. 28.09.2023 asupra PL nr. 33/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
84. 27.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 566/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
-
85. 27.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 632/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
86. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 495/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru completarea anexei la Ordonanță Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată
-
87. 27.09.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2023, 19.09.2023, 20.09.2023, 21.09.2023
-
88. 27.09.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2023, 19.09.2023, 20.09.2023, 21.09.2023
-
89. 26.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 607/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.269 din Legea educației naționale nr.1/2011
Muncă
90. 26.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 114/2023
Proiect de Lege privind completarea art.6 din Legea nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii și a art.14 din Legea educației naționale nr.1/2011
Muncă
91. 26.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 481/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
92. 25.09.2023 asupra PL nr. 538/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
93. 25.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 693/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea din Legea educației naționale nr.1/2011
-
94. 25.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 722/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii educației naționale 1/2011
-
95. 22.09.2023 asupra PL nr. 687/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
96. 22.09.2023 asupra PL nr. 450/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.70 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
97. 21.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 606/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
-
98. 21.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 769/2022
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
99. 21.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 117/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea educației naționale nr.1/2011
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 3 martie 2024, 12:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro