Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2023
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2023

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..627      >>

înregistrări găsite: 627
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 25.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 554/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2023 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026
-
101. 24.10.2023 asupra PL nr. 389/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România și a Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
102. 24.10.2023 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 309/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist
Muncă
Cultură
103. 24.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 311/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
104. 24.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 375/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2023 privind modificarea art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
-
105. 24.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 380/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
106. 24.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 426/2023
Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 2 al articolului 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.110/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
107. 24.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 436/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.367/2022 privind dialogul social și a Legii nr.53/2003 - Codul muncii
Muncă
108. 24.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 459/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2023 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național
-
109. 24.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 474/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
Afaceri europene
110. 24.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 563/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2023 pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice
-
111. 23.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 580/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice*) - republicată
Industrii
Apărare
Transport
112. 23.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2023
-
113. 20.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 350/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar
-
114. 18.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 157/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.65, alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
115. 18.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 365/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
116. 18.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 420/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-­dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
117. 18.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 423/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
118. 18.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 558/2023
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
-
119. 18.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2023
-
120. 17.10.2023 asupra PL nr. 309/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist
-
121. 16.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 389/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat
Industrii
122. 12.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 82/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
123. 12.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 89/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Administrație
124. 12.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 356/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
125. 12.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 415/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
126. 12.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.10.2023
-
127. 12.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2023
-
128. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 310/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990
Economică
129. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 100/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
130. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 586/2019
Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos
Administrație
Mediu
131. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 443/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
Mediu
132. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 103/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2022 privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul național de redresare și reziliență în domeniul investițiilor publice și analizelor de cheltuieli
-
133. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 108/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.192/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 -31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
134. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 195/2023
Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Muzeului Național de Artă Contemporană al României, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
135. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 212/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2023 privind modificarea și completarea Legii nr.207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România
-
136. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 275/2023
Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
137. 11.10.2023 asupra PL nr. 332/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
138. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 382/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
-
139. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 392/2023
Propunere legislativă privind restituirea contribuțiilor de asigurări sociale în cazul nevalorificării plății acestora datorită neîndeplinirii vocației la plata pensiei
-
140. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 490/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale
-
141. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 502/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.23 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
142. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 528/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art. 378 alin.(1) lit.c) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
143. 10.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 378/2019
Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic la distanță
Tehnologia informației
144. 10.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 521/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
Apărare
145. 10.10.2023 asupra PL nr. 400/2021
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
Buget
Constitutionalitate
146. 10.10.2023 asupra PL nr. 88/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
147. 10.10.2023 asupra PL nr. 580/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice*) - republicată
-
148. 10.10.2023 asupra PL nr. 107/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
149. 10.10.2023 asupra PL nr. 175/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate
-
150. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 264/2023
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii
-
151. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 266/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
152. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 281/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2023 pentru modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
153. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 308/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
-
154. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 322/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
155. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 348/2023
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 469 din Legea 227/2015 - Codul Fiscal
-
156. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 360/2023
Propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova
-
157. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 376/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.22 din Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
-
158. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 396/2023
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263 din 16.12.2010, privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare
-
159. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 443/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
160. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 449/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România
-
161. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 472/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic
-
162. 09.10.2023 asupra PL nr. 67/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
163. 05.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2023
-
164. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 140/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020
Buget
Industrii
165. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 60/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Administrație
166. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 286/2023
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al articolului 54 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.553 din 24 iulie 2015
Administrație
167. 28.09.2023 asupra PL nr. 309/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist
-
168. 28.09.2023 asupra PL nr. 372/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
169. 28.09.2023 asupra PL nr. 436/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.367/2022 privind dialogul social și a Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
170. 27.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 758/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică
-
171. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 333/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată
-
172. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 349/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
-
173. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 464/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat
-
174. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 476/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.54/2023 pentru completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
175. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 480/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
176. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 481/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
177. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 483/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la New Delhi, la 28 martie 2023
-
178. 26.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 309/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist
Muncă
Cultură
179. 25.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 97/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
180. 25.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 150/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
181. 25.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 263/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.224 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea art.154 alin.(1) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
182. 25.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 270/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
183. 25.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 287/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
184. 25.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 294/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
-
185. 25.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 302/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
-
186. 25.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 321/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.23/2020 privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri pentru protejarea acestora
Administrație
Cultură
187. 25.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 413/2023
Proiect de Lege pentru aderarea Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Francofonă a Consiliilor Judiciare (RFCMJ) și pentru aprobarea plății anuale la acestea, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
188. 22.09.2023 asupra PL nr. 433/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968, republicată, privind organizarea administrativă a teritoriului României
-
189. 22.09.2023 Punct de vedere asupra plângerii prealabile a domnului Daniel Iov?nescu cu privire la Hot?rârea nr. 9/13.06.2023 privind revocarea din funcția de adjunct al Avocatului Poporului în domeniul prevenirii torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante -
190. 21.09.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2023
-
191. 21.09.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2023
-
192. 21.09.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2023
-
193. 20.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 444/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
194. 20.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 497/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Administrație
195. 14.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 507/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
196. 13.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 69/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
Muncă
197. 13.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 522/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
Buget
198. 13.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 117/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
199. 13.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 217/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Legea educației naționale nr.1/2011
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 7 decembrie 2023, 22:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro