Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2015
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2015

<<      1..99 | 100..199 | 200..274      >>

înregistrări găsite: 274
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 29.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 543/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice
-
101. 29.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 554/2015
Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
-
102. 23.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 100/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
-
103. 23.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 349/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin O.G.nr.6/2014
Juridică
104. 23.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 429/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
105. 23.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 492/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
106. 22.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 474/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
-
107. 22.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 509/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
-
108. 17.09.2015 RAPORT asupra PL nr. 426/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Juridică
109. 16.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 559/2015
Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă
-
110. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 368/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii
-
111. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 405/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
112. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 427/2015
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Creației Populare Românești
-
113. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 462/2015
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân
-
114. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 464/2015
Proiect de Lege privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului
-
115. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 503/2015
Propunere legislativă privind asociațiile de elevi
-
116. 08.09.2015 AVIZ asupra PL nr. 516/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
117. 30.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 348/2013
Proiect de Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie -Ziua Bucovinei
Cultură
118. 30.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 430/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și pentru modificarea art.39 alin. (72) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
-
119. 24.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 356/2015
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
120. 19.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 32/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
121. 19.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 551/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
122. 19.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 172/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
123. 19.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 196/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
124. 17.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 773/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Industrii
125. 09.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 497/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2014 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov
Industrii
Transport
126. 03.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 273/2015
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric
Cultură
127. 03.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 370/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.69 a Legii administrației publice locale nr.215/2001
Juridică
128. 02.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 520/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici
Juridică
129. 02.06.2015 RAPORT asupra PL nr. 364/2015
Propunere legislativă privind completarea unor prevederi ale Legii admnistrației publice locale nr.215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului
Juridică
130. 28.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 94/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Industrii
131. 28.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 407/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale
-
132. 27.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 192/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
Apărare
133. 21.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 41/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
134. 14.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 122/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului
Juridică
135. 14.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 296/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
Juridică
136. 14.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 159/2015
Propunere legislativă privind declararea satului Bicaciu, judetul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste
-
137. 14.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 185/2015
Proiect de Lege privind declararea satelor Tărcaia și Grădinari, județul Bihor, localități-martir
-
138. 14.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 238/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005
Juridică
139. 14.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 275/2015
Legea Tăcerii
-
140. 14.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 285/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială
Juridică
141. 14.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 296/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice
Juridică
142. 14.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 311/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Orodonanței de urgență a Guvernului nr.87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridica a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Juridică
143. 14.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 345/2015
Propunere legislativă pentru completarea Art.7 din Legea nr.60 din 1991(republicată)
-
144. 14.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.02.2015, 05.02.2015
-
145. 14.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.01.2015, 29.01.2015
-
146. 14.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.03.2015, 19.03.2015
-
147. 14.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.03.2015, 12.03.2015
-
148. 14.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.05.2015, 07.05.2015
-
149. 14.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.04.2015, 30.04.2015
-
150. 14.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.04.2015, 23.04.2015
-
151. 14.05.2015 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2015, 16.04.2015
-
152. 12.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 255/2015
Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și al altor acte normative
-
153. 12.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 260/2015
Propunere legislativă privind intabularea patrimonială aparținând unităților administrative-teritoriale, autorităților și instituțiilor publice
-
154. 12.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 261/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
155. 12.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 272/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2004 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
-
156. 12.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 278/2015
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
157. 12.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 287/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
158. 12.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 289/2015
Propunere legislativă pentru interpretarea art. 175 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcționarilor publici, în înțelesul Codului penal, a parlamentarilor și a Președintelui României
-
159. 12.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 292/2015
Propunere legislativă privind stabilirea redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor
-
160. 12.05.2015 AVIZ asupra PL nr. 347/2015
Proiect de Lege privind medicina școlară
-
161. 11.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 408/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării
Sănătate
162. 11.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 102/2015
Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcțiilor reprezentative pentru România
Cultură
163. 11.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 208/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Muncă
164. 11.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2015, 07.05.2015
-
165. 07.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 114/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români
-
166. 07.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 125/2015
Proiect de Lege privind completarea Legii poliției locale nr.155/2010
Apărare
167. 07.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 175/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției civile și al situațiilor de urgență
Apărare
168. 05.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 565/2014
Propunere legislativă pentru înființarea Zonei Libere Sculeni și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Sculeni "
Economică
169. 04.05.2015 RAPORT asupra PL nr. 249/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea poliției locale nr. 155/2010
Apărare
170. 04.05.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.04.2015, 30.04.2015
-
171. 30.04.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 23/2014
Propunere legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor
Apărare
172. 30.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 386/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
Juridică
173. 30.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 470/2014
Proiect de Lege privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare și folosire a steagurilor unităților administrative-teritoriale
Juridică
174. 30.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 95/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
175. 28.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 449/2014
Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată
Industrii
176. 28.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 501/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
Muncă
177. 28.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 518/2014
Propunere legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune și orașe a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Muncă
178. 28.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 309/2015
Propunere legislativă pentru mdificarea alin.(2) al art.25 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
179. 28.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 310/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
-
180. 28.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 348/2015
Propunere legislativă pentru stimularea investițiilor străine directe în România
-
181. 28.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 350/2015
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
182. 27.04.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.04.2015, 23.04.2015
-
183. 23.04.2015 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 475/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată
-
184. 23.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 218/2014
Propunere legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației
-
185. 23.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 376/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
-
186. 23.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 517/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
-
187. 23.04.2015 RAPORT asupra PL nr. 264/2015
Propunere legislativă pentru modificarea literei h1 a alin.(2) de la art.9 din Legea privind Statutul aleșilor locali nr.393/2004 introdusă prin art. I pct.3 din Legea nr.249/2006
Juridică
188. 21.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 152/2015
Propunere legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale și a oricărei forme de secesionism
-
189. 21.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 164/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 și 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
190. 21.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 176/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
-
191. 21.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 180/2015
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate
-
192. 21.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 222/2015
Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum și dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă
-
193. 21.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 244/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură
-
194. 21.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 253/2015
Propunere legislativă privind modificarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
195. 20.04.2015 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2015, 16.04.2015
-
196. 15.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 51/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
-
197. 15.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 71/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative
-
198. 15.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 119/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003
-
199. 15.04.2015 AVIZ asupra PL nr. 132/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 7 februarie 2023, 5:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro