Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2023
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2023

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..609      >>

înregistrări găsite: 609
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 18.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2023
-
102. 17.10.2023 asupra PL nr. 309/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist
-
103. 16.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 389/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat
Industrii
104. 12.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 82/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
105. 12.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 89/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Administrație
106. 12.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 356/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
107. 12.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 415/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
108. 12.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.10.2023
-
109. 12.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2023
-
110. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 310/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990
Economică
111. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 100/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
112. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 586/2019
Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos
Administrație
Mediu
113. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 443/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
Mediu
114. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 103/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2022 privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul național de redresare și reziliență în domeniul investițiilor publice și analizelor de cheltuieli
-
115. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 108/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.192/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 -31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
116. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 195/2023
Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Muzeului Național de Artă Contemporană al României, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
117. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 212/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2023 privind modificarea și completarea Legii nr.207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România
-
118. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 275/2023
Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
119. 11.10.2023 asupra PL nr. 332/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
120. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 382/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
-
121. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 392/2023
Propunere legislativă privind restituirea contribuțiilor de asigurări sociale în cazul nevalorificării plății acestora datorită neîndeplinirii vocației la plata pensiei
-
122. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 490/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale
-
123. 11.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 502/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.23 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
124. 11.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 528/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art. 378 alin.(1) lit.c) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
125. 10.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 378/2019
Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic la distanță
Tehnologia informației
126. 10.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 521/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
Apărare
127. 10.10.2023 asupra PL nr. 400/2021
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
Buget
Constitutionalitate
128. 10.10.2023 asupra PL nr. 88/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
129. 10.10.2023 asupra PL nr. 580/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice*) - republicată
-
130. 10.10.2023 asupra PL nr. 107/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
131. 10.10.2023 asupra PL nr. 175/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate
-
132. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 264/2023
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii
-
133. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 266/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
134. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 281/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2023 pentru modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
135. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 308/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
-
136. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 322/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
137. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 348/2023
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 469 din Legea 227/2015 - Codul Fiscal
-
138. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 360/2023
Propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova
-
139. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 376/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.22 din Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
-
140. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 396/2023
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263 din 16.12.2010, privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare
-
141. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 443/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
142. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 449/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținînd cultelor religioase recunoscute din România
-
143. 10.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 472/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic
-
144. 09.10.2023 asupra PL nr. 67/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
145. 05.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2023
-
146. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 140/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020
Buget
Industrii
147. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 60/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Administrație
148. 04.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 286/2023
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al articolului 54 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.553 din 24 iulie 2015
Administrație
149. 28.09.2023 asupra PL nr. 309/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist
-
150. 28.09.2023 asupra PL nr. 372/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
151. 28.09.2023 asupra PL nr. 436/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.367/2022 privind dialogul social și a Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
152. 27.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 758/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică
-
153. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 333/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată
-
154. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 349/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
-
155. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 464/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat
-
156. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 476/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.54/2023 pentru completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
157. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 480/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
158. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 481/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2023 pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
159. 27.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 483/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la New Delhi, la 28 martie 2023
-
160. 26.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 309/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist
Muncă
Cultură
161. 25.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 97/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
162. 25.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 150/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
163. 25.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 263/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.224 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea art.154 alin.(1) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
164. 25.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 270/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
165. 25.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 287/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
166. 25.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 294/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
-
167. 25.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 302/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
-
168. 25.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 321/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.23/2020 privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri pentru protejarea acestora
Administrație
Cultură
169. 25.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 413/2023
Proiect de Lege pentru aderarea Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Francofonă a Consiliilor Judiciare (RFCMJ) și pentru aprobarea plății anuale la acestea, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
170. 22.09.2023 asupra PL nr. 433/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968, republicată, privind organizarea administrativă a teritoriului României
-
171. 22.09.2023 Punct de vedere asupra plângerii prealabile a domnului Daniel Iov?nescu cu privire la Hot?rârea nr. 9/13.06.2023 privind revocarea din funcția de adjunct al Avocatului Poporului în domeniul prevenirii torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante -
172. 21.09.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2023
-
173. 21.09.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2023
-
174. 21.09.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2023
-
175. 20.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 444/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
176. 20.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 497/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Administrație
177. 14.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 507/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
178. 13.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 69/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
Muncă
179. 13.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 522/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
Buget
180. 13.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 117/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
181. 13.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 217/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
182. 13.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 239/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
-
183. 13.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 248/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative
-
184. 13.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 437/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
185. 13.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 460/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2023 privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către alte ministere și instituții cu rețele sanitare proprii așa cum sunt reglementate la art.4 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
186. 13.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 491/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
187. 03.07.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2023
-
188. 29.06.2023 asupra PL nr. 442/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și a Legii nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului
-
189. 28.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 240/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.84 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru completarea art.121 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Drepturile omului
Muncă
190. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 22/2023
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.100 din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
191. 28.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 25/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
192. 28.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 26/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.129 alin.(41) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
193. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 43/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
194. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 74/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
-
195. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 154/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
196. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 168/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.72 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
-
197. 28.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 218/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
Tehnologia informației
198. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 319/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027
-
199. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 339/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
-
200. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 357/2023
Propunere legislativă pentru alinierea la principiul contributivității a pensiilor de serviciu acordate anumitor categorii din sistemul public, precum și pentru modificarea unor acte normative
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 3 decembrie 2023, 6:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro