Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2023
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2023

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..629      >>

înregistrări găsite: 629
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
200. 13.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 117/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
201. 13.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 217/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
202. 13.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 239/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006
-
203. 13.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 248/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative
-
204. 13.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 437/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
205. 13.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 460/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2023 privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către alte ministere și instituții cu rețele sanitare proprii așa cum sunt reglementate la art.4 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
206. 13.09.2023 RAPORT asupra PL nr. 491/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
207. 03.07.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2023
-
208. 29.06.2023 asupra PL nr. 442/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și a Legii nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului
-
209. 28.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 240/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.84 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru completarea art.121 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Drepturile omului
Muncă
210. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 22/2023
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.100 din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
211. 28.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 25/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
212. 28.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 26/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.129 alin.(41) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
213. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 43/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
214. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 74/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
-
215. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 154/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
216. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 168/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.72 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
-
217. 28.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 218/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
Tehnologia informației
218. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 319/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027
-
219. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 339/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical
-
220. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 357/2023
Propunere legislativă pentru alinierea la principiul contributivității a pensiilor de serviciu acordate anumitor categorii din sistemul public, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
221. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 370/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.451 alin.(2) din Legea minelor nr.85/2003
-
222. 28.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 391/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor și art. 457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
223. 28.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 442/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și a Legii nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului
Economică
224. 28.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 457/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
225. 28.06.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.06.2023
-
226. 28.06.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2023
-
227. 27.06.2023 asupra PL nr. 209/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
228. 27.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 268/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru
Buget
Industrii
229. 27.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 394/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate
Economică
Buget
230. 27.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 24/2023
Proiect de Lege privind modificarea art.31 alin.(2) lit.b) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
231. 27.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 78/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, precum și pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Muncă
Apărare
232. 27.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 129/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2023 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
-
233. 27.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 292/2023
Proiect de Lege privind asigurarea cadrului național pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor și vizelor, al cooperării polițienești și judiciare și al azilului și migrației
Apărare
Tehnologia informației
234. 27.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 351/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Muncă
235. 27.06.2023 asupra PL nr. 351/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
236. 26.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 11/2022
Proiect de Lege pentru reglementarea utilizării sistemului video de monitorizare a traficului rutier și constatare automată a abaterilor rutiere pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
237. 26.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 164/2022
Proiectul Legii modificarea Legii nr.189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială
-
238. 26.06.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 457/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
239. 26.06.2023 asupra PL nr. 527/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007
-
240. 26.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 42/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.167/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică
-
241. 26.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 49/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.91 alin.(3) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
242. 26.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 76/2023
Proiect de Lege privind completarea art.125 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
Economică
Industrii
243. 26.06.2023 asupra PL nr. 245/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative
Constitutionalitate
244. 26.06.2023 asupra PL nr. 246/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea altor acte normative
Constitutionalitate
245. 26.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 260/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
246. 26.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 315/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.108 din Legea educației naționale 1/2011
-
247. 26.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 354/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent , a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru modificarea art.24 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
248. 26.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 355/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
249. 21.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 182/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
Muncă
250. 21.06.2023 asupra PL nr. 321/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.23/2020 privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri pentru protejarea acestora
-
251. 15.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 104/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2022 pentru modificarea Legii nr.190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian
Transport
252. 15.06.2023 asupra PL nr. 26/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.129 alin.(41) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
253. 15.06.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2023
-
254. 15.06.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.05.2023
-
255. 14.06.2023 Aviz audiere doamna Alina Ștefania Gorghiu candidat la funcția de ministru al justiției Drepturile omului
Abuzuri
Constitutionalitate
256. 13.06.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 257/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Apărare
257. 13.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 552/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
258. 13.06.2023 asupra PL nr. 140/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020
-
259. 13.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 288/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 15 mai 2020
-
260. 13.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 435/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Administrație
261. 13.06.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 457/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
262. 13.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 544/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
263. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 781/2022
Propunere legislativă pentru aprobarea reorganizarea Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale ”Hidroelectrica” SA și a Complexului Energetic Oltenia și înființarea unei societăți comerciale de producere și distribuție a energiei electrice
-
264. 13.06.2023 asupra PL nr. 25/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
265. 13.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 51/2023
Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
266. 13.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 90/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români
Administrație
267. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 120/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.182 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
268. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 134/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
269. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 171/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.57/2020 privind gospodărirea durabilă a pădurilor României
-
270. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 181/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.54 alin.(1) din Legea nr.46/2008- Codul silvic
-
271. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 190/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman
-
272. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 192/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2023 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr.765/2008 și (UE) nr.305/2011 precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
273. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 198/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, publicată în Monitorul Oficial nr.891 din 16 septembrie 2021
-
274. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 214/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții
-
275. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 219/2023
Propunere legislativă pentru acordarea de vouchere pentru cursuri de prim-ajutor de bază
-
276. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 220/2023
Propunere legislativă privind activitatea Corpului atașaților pe probleme de muncă și sociale în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate
-
277. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 223/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică
-
278. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 234/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
279. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 244/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
280. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 268/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.7/2023 pentru aprobarea Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”
-
281. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 288/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
282. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 289/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
283. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 291/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
284. 13.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 300/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.383 alin.(2) și (3) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil
-
285. 13.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 328/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
Egalitatea de șanse
286. 13.06.2023 asupra PL nr. 340/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2023 pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
-
287. 13.06.2023 asupra PL nr. 351/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
288. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 353/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 alin.(2) din Legea zootehniei nr.32/2019
-
289. 13.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 364/2023
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
290. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 366/2023
Proiect de Lege privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei și al transporturilor
-
291. 13.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 371/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
292. 09.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 403/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Administrație
Tehnologia informației
293. 07.06.2023 asupra PL nr. 90/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români
-
294. 07.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 100/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.176/2022 privind gestionarea contribuției financiare acordate României din Rezerva de ajustare la Brexit
-
295. 07.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 101/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană
-
296. 07.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 176/2023
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
297. 07.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 179/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.804 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
298. 07.06.2023 asupra PL nr. 182/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
-
299. 07.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 184/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 9 decembrie 2023, 17:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro