Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2023
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2023

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..627      >>

înregistrări găsite: 627
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 07.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 194/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe lonescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
301. 07.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 207/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
-
302. 07.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 210/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2023 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
-
303. 07.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 211/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
304. 07.06.2023 asupra PL nr. 328/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
-
305. 07.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 331/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
306. 07.06.2023 Raport comun privind numirea unui membru pentru funcția de membru al Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securit?ții -
307. 06.06.2023 RAPORT asupra PL nr. 546/2021
Propunere legislativă privind interzicerea discriminării pe motiv de vaccinare
Drepturile omului
Sănătate
308. 06.06.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2023
-
309. 31.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 545/2021
Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private
Drepturile omului
Administrație
Muncă
Sănătate
Apărare
310. 31.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 80/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.140/2021 privind unele aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri
Industrii
311. 31.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 213/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru
Buget
Industrii
312. 31.05.2023 asupra PL nr. 269/2023
Proiect de Lege privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
-
313. 31.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 337/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Kuweit privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 7 decembrie 2022
-
314. 30.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 8/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
Cultură
315. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 57/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.175/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuție precum și a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
316. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 62/2023
Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 11 Iulie ca "Ziua Prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii"
-
317. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 63/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/ interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar
-
318. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 88/2023
Propunere legislativă privind abrogarea regimului special pentru unele companii de stat beneficiind de facilități fiscale incompatibile cu normele europene prin modificarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
-
319. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 115/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.11 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, precum și pentru modificarea art.28 alin.(21) lit.b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
-
320. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 116/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
-
321. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 159/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea „Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice”
-
322. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 164/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate
-
323. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 165/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susținere a biotehnologiei în reproductie, pentru bovinele din România
-
324. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 174/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2023 pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.h) din Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale
-
325. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 196/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
326. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 205/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
327. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 240/2023
Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
328. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 313/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
-
329. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 334/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială
-
330. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 335/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
331. 25.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 336/2023
Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 din Legea nr.121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
-
332. 24.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 196/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Administrație
333. 24.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 202/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
334. 24.05.2023 asupra PL nr. 213/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru
-
335. 24.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 231/2023
Propunere legislativă privind statutul asistentului judecătorului
-
336. 24.05.2023 asupra PL nr. 269/2023
Proiect de Lege privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
-
337. 24.05.2023 asupra PL nr. 292/2023
Proiect de Lege privind asigurarea cadrului național pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor și vizelor, al cooperării polițienești și judiciare și al azilului și migrației
-
338. 22.05.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2023, 10.05.2023
-
339. 22.05.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2023
-
340. 22.05.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.05.2023
-
341. 17.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 301/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
Agricultură
342. 17.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 38/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
343. 17.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 72/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.180/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST
-
344. 17.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 92/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.179/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
345. 17.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 127/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Administrație
346. 17.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 139/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
347. 17.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 146/2023
Proiect de Lege pentru completarea art .165 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
348. 17.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 177/2023
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea Legii nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri șau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Tinutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
Buget
349. 17.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 201/2023
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
-
350. 17.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 278/2023
Propunere legislativă pentru completarea art.19 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și luarea unor măsuri de eficientizare a activității Autorității Naționale pentru Cetățenie
-
351. 17.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 290/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Palestinei privind Cooperarea în Prevenirea și Combaterea Criminalității Organizate, a Terorismului și a Altor Infracțiuni, semnat la 19 iulie 2022, la București
-
352. 17.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 306/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
353. 16.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 230/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern și al prevenirii și combaterii corupției, semnat la 15 septembrie 2022, la București
Apărare
354. 15.05.2023 asupra PL nr. 266/2020
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
355. 15.05.2023 asupra PL nr. 266/2020
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
356. 15.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 273/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.96 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare
Industrii
Apărare
Transport
357. 15.05.2023 asupra PL nr. 400/2021
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
-
358. 12.05.2023 asupra PL nr. 186/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
-
359. 12.05.2023 asupra PL nr. 127/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.185/2022 pentru modificarea art.2 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
360. 10.05.2023 asupra PL nr. 188/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari
Agricultură
Mediu
Constitutionalitate
361. 10.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 266/2020
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
362. 10.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 731/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.145/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
363. 10.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 71/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.178/2022 privind sprijinirea entităților juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susținute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF)
-
364. 10.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 118/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(7) și art.31 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
365. 10.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 119/2023
Propunere legislativă pentru anularea creanțelor fiscale stabilite în urma plății indemnizațiilor de risc maternal persoanelor prevăzute la art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
366. 10.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 143/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
Economică
Industrii
Agricultură
367. 10.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 158/2023
Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri privind finanțarea cercetării științifice universitare
-
368. 10.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 173/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
-
369. 10.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 241/2023
Proiect de Lege pentru abrogarea art.146 alin.(56)-(59) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
370. 09.05.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 606/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Egalitatea de șanse
371. 09.05.2023 asupra PL nr. 177/2023
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea Legii nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri șau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Tinutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
-
372. 09.05.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.05.2023
-
373. 09.05.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2023
-
374. 05.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 506/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Administrație
375. 05.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 222/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Administrație
376. 05.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 509/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
Administrație
377. 04.05.2023 asupra PL nr. 594/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
378. 03.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 341/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
Administrație
379. 03.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 747/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
-
380. 03.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 778/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.156/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
-
381. 03.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 40/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.165/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia
-
382. 03.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 70/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și privind stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii
-
383. 03.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 110/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Industrii
Administrație
384. 03.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 133/2023
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
-
385. 03.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 140/2023
Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.41/1994 pentru organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
386. 03.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 151/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
387. 03.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 203/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2023 pentru aprobarea plății cotizației financiare anuale în vederea participării Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere - ROADPOL, precum și pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
388. 03.05.2023 RAPORT asupra PL nr. 267/2023
Propunere legislativă privind personalul Curții Constituționale
-
389. 26.04.2023 asupra PL nr. 606/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
390. 26.04.2023 asupra PL nr. 8/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
391. 26.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 677/2022
Proiect de Lege privind serviciul extern specializat în resurse umane și salarizare
-
392. 26.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 763/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.153/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
-
393. 26.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 35/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
-
394. 26.04.2023 RAPORT asupra PL nr. 44/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism și cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative
Industrii
Administrație
395. 26.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 66/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii publicității stradale nr.185/2013
-
396. 26.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 99/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
397. 26.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 253/2023
Proiectul Legii învățământului preuniversitar
-
398. 26.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 254/2023
Proiectul Legii învățământului superior
-
399. 26.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 276/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.117 din Legea fondului funciar nr.18/1991
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 7 decembrie 2023, 23:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro