Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2023
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2023

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..609      >>

înregistrări găsite: 609
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
400. 20.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 748/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică
-
401. 19.04.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 239/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
402. 19.04.2023 asupra PL nr. 552/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
403. 19.04.2023 RAPORT asupra PL nr. 404/2022
Propunere legislativă pentru clarificarea accesului la informațiile de interes public prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
Cultură
404. 19.04.2023 RAPORT asupra PL nr. 465/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.79/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
Politică externă
405. 19.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 722/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii educației naționale 1/2011
-
406. 19.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 47/2023
Proiect de Lege privind mobilitatea urbană durabilă
-
407. 19.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 56/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.172/2022 privind dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și a aplicațiilor informatice MySMIS2021 și SMIS2021 pentru gestionarea fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021-2027 și pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
408. 19.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 79/2023
Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi victimelor mineriadei de la București din perioada 13-15 iunie 1990
-
409. 19.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 104/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
410. 19.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 172/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății
-
411. 19.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 183/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii gradului de digitalizare a serviciilor consulare
-
412. 12.04.2023 RAPORT asupra PL nr. 158/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
413. 12.04.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 354/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
414. 12.04.2023 asupra PL nr. 199/2023
Propunere legislativă pentru adoptarea unor măsuri în domeniul achizițiilor publice
-
415. 12.04.2023 AVIZ COMUN privind numirea a trei membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii -
416. 05.04.2023 asupra PL nr. 268/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru
-
417. 05.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 678/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
418. 05.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 740/2022
Propunere legislativă pentru reducerea poverii fiscale pe muncă
-
419. 05.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 789/2022
Propunere legislativă pentru eliminarea barierelor birocratice excesive în comerț și facilitarea transferului de bunăstare către consumatori prin modificarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
-
420. 05.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 39/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.164/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
421. 05.04.2023 asupra PL nr. 73/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și a altor acte normative
-
422. 05.04.2023 asupra PL nr. 76/2023
Proiect de Lege privind completarea art.125 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
-
423. 05.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 94/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.m), n), p) și q) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
424. 05.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 102/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.184/2022 pentru modificarea art.1 alin.(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19
-
425. 05.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 148/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
426. 05.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 178/2023
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
427. 05.04.2023 RAPORT asupra PL nr. 245/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative
-
428. 05.04.2023 RAPORT asupra PL nr. 246/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea altor acte normative
-
429. 04.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 746/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și a Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
-
430. 04.04.2023 RAPORT asupra PL nr. 36/2023
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
-
431. 04.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 45/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private
-
432. 04.04.2023 RAPORT asupra PL nr. 142/2023
Proiect de Lege privind completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
-
433. 29.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 189/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
Sănătate
Apărare
Tehnologia informației
434. 29.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 302/2022
Proiect de Lege privind transmiterea terenurilor și a altor active patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor autonome și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
Economică
Administrație
435. 29.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 354/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Agricultură
436. 29.03.2023 asupra PL nr. 435/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
-
437. 29.03.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 602/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
Administrație
438. 29.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 162/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2023 pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.k) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Administrație
439. 29.03.2023 asupra PL nr. 465/2023
Proiect de Lege privind proclamarea Zilei Drapelului Național al României
-
440. 29.03.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.03.2023
-
441. 29.03.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2023
-
442. 29.03.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2023
-
443. 28.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 9/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
444. 28.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 37/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor
-
445. 28.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 77/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
Muncă
446. 28.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 91/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal
-
447. 28.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 98/2023
Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată în Monitorul Oficial al României nr.188 din 17 martie 2014
-
448. 28.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 111/2023
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice
-
449. 28.03.2023 Aviz comun privind numirile de adjuncți ai Avocatului Poporului -
450. 22.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 647/2020
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
451. 22.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 622/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară
-
452. 22.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 674/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
453. 22.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 683/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative
-
454. 22.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 717/2022
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în vederea reabilitării și/sau înființării infrastructurii principale de irigații și a infrastructurii de desecare și drenaj, precum și pentru sprijinirea investițiilor în producția și procesarea produselor agricole în România
-
455. 22.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 720/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.513 alin.(3) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
456. 22.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 735/2022
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru Școli al Uniunii Europene
-
457. 22.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 790/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
458. 22.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 14/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
459. 22.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 15/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.42 alin.(61) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, precum și pentru modificarea art.31 alin.(17) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
-
460. 22.03.2023 RAPORT COMUN privind verificarea îndeplinirii condițiilor de numire a candidaților în funcția de președinte al Autoritații Electorale Permanente -
461. 21.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 239/2015
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
462. 21.03.2023 asupra PL nr. 29/2017
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
463. 21.03.2023 asupra PL nr. 585/2020
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”
-
464. 21.03.2023 asupra PL nr. 585/2020
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”
-
465. 21.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 278/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.54/2022 pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
Economică
Industrii
466. 21.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 603/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Apărare
467. 21.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 724/2022
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
468. 21.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 732/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.146/2022 pentru modificarea și completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
469. 21.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 793/2022
Propunere legislativă privind personalul Curții Constituționale
Muncă
470. 21.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 69/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
Administrație
471. 21.03.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2023
-
472. 21.03.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.03.2023
-
473. 20.03.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 534/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal
-
474. 20.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 310/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114/1996 privind locuințele
Administrație
475. 20.03.2023 asupra PL nr. 354/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
476. 20.03.2023 asupra PL nr. 404/2022
Propunere legislativă pentru clarificarea accesului la informațiile de interes public prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public
-
477. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 575/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
478. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 619/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
479. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 631/2022
Proiect de Lege pentru modificare și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
480. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 644/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
481. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 676/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.469 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
482. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 686/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar și pentru modificarea pct.35 din Anexa nr.1 a Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
483. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 702/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
484. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 719/2022
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 310 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
485. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 750/2022
Propunere legislativă pentru schimbarea regimului juridic al unor morminte de război
-
486. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 28/2023
Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
-
487. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 29/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare
-
488. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 30/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.120 din 29 mai 2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels
-
489. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 41/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
-
490. 20.03.2023 asupra PL nr. 44/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.173/2022 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din Planul național de redresare și reziliență aferente componentei 10 - Fondul local, componentei 11- Turism și cultură, componentei 14 - Buna guvernanță și componentei 15 - Educație, precum și pentru completarea unor acte normative
-
491. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 59/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
-
492. 20.03.2023 asupra PL nr. 69/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
493. 20.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 132/2023
Proiect de Lege privind lanțul scurt de aprovizionare
-
494. 20.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 167/2023
Proiect de Lege privind modificarea art.6 alin.(2) din Legea nr.361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public
-
495. 14.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 76/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea „Legii nr.259/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
-
496. 14.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 272/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
Transport
497. 14.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 632/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
498. 14.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 741/2022
Propunere legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de criza energetică
-
499. 14.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 785/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 3 decembrie 2023, 7:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro