Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2009

Numar înregistrari gasite: 391

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L475/19.06.2007 LEGEA Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989 Lege 1/2009
30.01.2009
- -
2. L64/06.02.2007 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea în Comunicații și Tehnologia Informației Lege 2/2009
17.02.2009
- -
3. L208/08.04.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 Lege 3/2009
17.02.2009
- -
4. L207/08.04.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a legii nr.334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 4/2009
17.02.2009
- -
5. L178/11.03.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale Lege 5/2009
17.02.2009
- -
6. L851/27.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2007 privind stabilirea orei de începere și închidere a votării la referendumul național din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României Lege 6/2009
17.02.2009
- -
7. L31/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București Lege 7/2009
17.02.2009
- -
8. L206/08.04.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2008 privind modificarea art.482 din Codul de procedură penală Lege 8/2009
17.02.2009
- -
9. L817/13.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea și completarea art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 Lege 9/2009
17.02.2009
- -
10. L377/17.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr.301/2004 - Codul penal și a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 10/2009
17.02.2009
- -
11. L614/14.10.2008 LEGE pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994 Lege 11/2009
17.02.2009
- -
12. L598/14.10.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 3 martie 2008 Lege 12/2009
17.02.2009
- -
13. L623/21.10.2008 LEGE pentru ratificarea amendamentului convenit între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006 Lege 13/2009
17.02.2009
- -
14. L622/21.10.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii), între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 28 decembrie 2007 Lege 14/2009
17.02.2009
- -
15. L605/14.10.2008 LEGE pentru ratificarea celei de-al doilea amendament, semnat la București la data de 2 iulie 2007, la Acordul de Garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de modernizare și introducere a taxării pe autostrada București-Pitești, semnat la București la 5 august 1996 Lege 15/2009
17.02.2009
- -
16. L615/14.10.2008 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la Dușambe la 6 decembrie 2007 Lege 16/2009
17.02.2009
- -
17. L613/14.10.2008 LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 8 noiembrie 1993 Lege 17/2009
17.02.2009
- -
18. L15/09.02.2009 LEGEA - Legea bugetului de stat pe anul 2009 Lege 18/2009
26.02.2009
- -
19. L16/09.02.2009 LEGEA - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 Lege 19/2009
26.02.2009
- -
20. L600/14.10.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecției și securității civile privind asistența și cooperarea în situații de urgență, semnat la Paris la 22 aprilie 2008 Lege 20/2009
27.02.2009
- -
21. L606/14.10.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republici Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la București la 25 octombrie 2007 Lege 21/2009
27.02.2009
- -
22. L604/14.10.2008 LEGE pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Legea nr.56/2005 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a semnat la București la 15 martie 2004 și Luxemburg la 19 martie 2004 Lege 22/2009
27.02.2009
- -
23. L599/14.10.2008 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea polițienească, semnat la Oslo la 14 martie 2008 Lege 23/2009
27.02.2009
- -
24. L358/04.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare Lege 24/2009
27.02.2009
- -
25. L827/29.12.2004 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului Lege 25/2009
27.02.2009
- -
26. L571/30.09.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale " Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului Local al comunei Crasna, județul Sălaj Lege 26/2009
27.02.2009
- -
27. L561/23.09.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD Lege 27/2009
05.03.2009
- -
28. L538/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor precum și modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar Lege 28/2009
05.03.2009
- -
29. L545/09.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare Lege 29/2009
05.03.2009
- -
30. L370/17.06.2008 LEGE privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2009 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 Lege 30/2009
13.03.2009
- -
31. L543/09.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și darea acestuia în folosință gratuită Ambasadei Franței în România Lege 31/2009
13.03.2009
- -
32. L460/03.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore Lege 32/2009
13.03.2009
- -
33. L580/06.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2008 pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 33/2009
13.03.2009
- -
34. L789/06.11.2007 LEGEA penru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 34/2009
13.03.2009
- -
35. L553/04.09.2007 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor și a altor sume prevăzute de art.92 alin.(4) din Legea fondului Funciar nr.18/1991 de art.55, 56 și 58 din Legea nr.26/1996 - Codul silvic, și art.24 alin.2) din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, precum și adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea și aprobarea documentațiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcției de drumuri de interes național din circuitul agricol și repectiv din fondul național silvic Lege 35/2009
13.03.2009
- -
36. L404/24.06.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2008 pentru desemnarea autorităților naționale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea și derularea fondurilor nerambursabile destinate finanțării programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Lege 36/2009
13.03.2009
- -
37. L651/11.09.2007 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice Lege 37/2009
13.03.2009
- -
38. L338/20.05.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor Lege 38/2009
13.03.2009
- -
39. L439/30.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 39/2009
13.03.2009
- -
40. L451/03.09.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător Lege 40/2009
13.03.2009
- -
41. L375/17.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare Lege 41/2009
13.03.2009
- -
42. L374/17.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval Lege 42/2009
13.03.2009
- -
43. L376/17.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvolării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, piscicultură, precum și în activități nonagricole Lege 43/2009
13.03.2009
- -
44. L464/03.09.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice Lege 44/2009
13.03.2009
- -
45. L429/29.05.2007 LEGE privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu -Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare Lege 45/2009
20.03.2009
- -
46. L371/17.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției Sapard, precum și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Lege 46/2009
20.03.2009
- -
47. L8/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004 Lege 47/2009
20.03.2009
- -
48. L450/03.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, ăn bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectiuvul convergență Lege 48/2009
20.03.2009
- -
49. L544/09.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției Lege 49/2009
20.03.2009
- -
50. L570/30.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și pentru modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 50/2009
20.03.2009
- -
51. L318/13.05.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art.3" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabiie destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinantare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat Lege 51/2009
01.04.2009
- -
52. L542/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar- fiscale Lege 52/2009
01.04.2009
- -
53. L237/15.04.2008 LEGE privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și medicină veterinară Lege 53/2009
01.04.2009
- -
54. L593/07.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil penttru unele centrale electrice și termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei și Finanțelor, Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și Ministerului Internelor și Reformei Administrative, precum și prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.136/2007, privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantitați de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" București - SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" Galați - SA, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - SA, Societatea Energetic Turceni - SA, Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - SA și pentru centralele termice și electricede termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 54/2009
01.04.2009
- -
55. L617/15.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și a corelării cu regulamentele comunitare Lege 55/2009
01.04.2009
- -
56. L574/30.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională Lege 56/2009
01.04.2009
- -
57. L634/04.11.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învățământ în anul 2008 Lege 57/2009
01.04.2009
- -
58. L547/11.09.2008 LEGE pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 58/2009
01.04.2009
- -
59. L506/03.09.2008 LEGE privind modificarea și completarea art.2 din Legea nr.539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare Lege 59/2009
01.04.2009
- -
60. L369/04.06.2008 LEGE pentru completarea art.31 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Lege 60/2009
01.04.2009
- -
61. L36/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România Lege 61/2009
01.04.2009
- -
62. L354/04.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii Lege 62/2009
01.04.2009
- -
63. L698/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008, de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani Lege 63/2009
01.04.2009
- -
64. L588/07.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului și a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea, în domeniul public al municipiului Oradea, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, județul Bihor Lege 64/2009
01.04.2009
- -
65. L592/07.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de "Țară parteneră" la manifestarea expozițională internațională cu specific de turism "Caravan Motor Turism Stuttgart" în perioada 17-25 ianuarie 2009 Lege 65/2009
01.04.2009
- -
66. L687/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile - Administrația Națională "Apele Române" în domeniul public al comunei Negrilești și în administrarea Consiliului local al comunei Negrilești, județul Galați Lege 66/2009
01.04.2009
- -
67. L726/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național Lege 67/2009
01.04.2009
- -
68. L440/30.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit în interes general Lege 68/2009
01.04.2009
- -
69. L699/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate Lege 69/2009
01.04.2009
- -
70. L563/23.09.2008 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor Lege 70/2009
01.04.2009
- -
71. L405/24.06.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar Lege 71/2009
01.04.2009
- -
72. L19/17.02.2009 LEGE pentru încetarea valabilității Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito, la 21 martie 1996 Lege 72/2009
01.04.2009
- -
73. L20/17.02.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Damasc, la 24 iunie 2008 Lege 73/2009
01.04.2009
- -
74. L24/17.02.2009 LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul Turkmenistanului, semnat la București, la 16 iulie2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Turkmanistanului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 16 noiembrie 1994 Lege 74/2009
01.04.2009
- -
75. L406/24.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenței supravegherii executării obligației minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art.103 alin.3 lit.c) din Codul penal Lege 75/2009
01.04.2009
- -
76. L403/24.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției Lege 76/2009
01.04.2009
- -
77. L802/09.10.2006 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene Lege 77/2009
01.04.2009
- -
78. L441/30.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor Lege 78/2009
01.04.2009
- -
79. L715/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 204/2008 pentru modificarea art.III alin (1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale Lege 79/2009
01.04.2009
- -
80. L682/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2008 privind modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului Lege 80/2009
01.04.2009
- -
81. L619/15.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2008 pentru modificarea și completarea art.29 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 81/2009
01.04.2009
- -
82. L44/25.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 213/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat Ia București și, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanțare 2006 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006 Lege 82/2009
01.04.2009
- -
83. L590/07.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române Lege 83/2009
01.04.2009
- -
84. L550/04.09.2007 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 84/2009
01.04.2009
- -
85. L700/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România Lege 85/2009
08.04.2009
- -
86. L204/08.04.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor centrale termice și electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor județene sau locale Lege 86/2009
08.04.2009
- -
87. L276/05.05.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome Lege 87/2009
08.04.2009
- -
88. L559/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente Lege 88/2009
08.04.2009
- -
89. L680/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării articolului 14 al ordonanței de urgență nr.64/2007 privind datoria publică Lege 89/2009
08.04.2009
- -
90. L445/30.06.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 90/2009
08.04.2009
- -
91. L463/03.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 91/2009
08.04.2009
- -
92. L357/04.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2008 privind preluarea de către Autoritatea Activelor Statului a unor creanțe comerciale restante în administrarea unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat Lege 92/2009
08.04.2009
- -
93. L465/03.09.2008 LEGE privind instituțiile financiare nebancare Lege 93/2009
08.04.2009
- -
94. L217/15.04.2008 LEGE privind auditul de securitate în domeniul aviației civile Lege 94/2009
08.04.2009
- -
95. L21/17.02.2009 LEGE pentru aprobarea Acordului de reglementarea datoriei între Guvernul României și Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator, la 4 iunie 2008 Lege 95/2009
08.04.2009
- -
96. L49/25.02.2009 LEGE pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995 și a Protocolului privind un amendament al Convenției privind aviația civilă internațională, semnat la Montreai Ia 29 septembrie 1995 și, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în șase limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreai Ia 1 octombrie 1998 și a Protocolului privind un amendament al Convenției privind aviația civilă internațională, semnat la Montreai la 1octombrie 1998 Lege 96/2009
08.04.2009
- -
97. L494/03.09.2008 LEGE privind înființarea Institutului Cultural al Tătarilor din România "Sebat Husein" Lege 97/2009
08.04.2009
- -
98. L456/03.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol Lege 98/2009
08.04.2009
- -
99. L452/03.09.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor Lege 99/2009
08.04.2009
- -
100. L45/25.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene Lege 100/2009
08.04.2009
- -
101. L34/25.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de Credit în cadrul facilității de cofinanțare CSNR între România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 24 noiembrie 2008 Lege 101/2009
08.04.2009
- -
102. L37/25.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main și România, semnat la Frankfurt am Main, la data de 26 septembrie 2007, respectiv la București la data de 28 decembrie 2007, pentru finanțarea Programului privind Infrastructura Municipală Lege 102/2009
14.04.2009
- -
103. L36/25.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la București la 24 iulie 2008 Lege 103/2009
14.04.2009
- -
104. L35/25.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/2008 pentru aprobarea Amendamentului nr.2 convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la București la 30 mai 2008 și la Galați la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiții și Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galați, la Contractul de Finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. pentru realizarea Proiectului de protejare a malului canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2008 Lege 104/2009
14.04.2009
- -
105. L26/17.02.2009 LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003 Lege 105/2009
14.04.2009
- -
106. L22/17.02.2009 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Republica Araba Siriană pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008 Lege 106/2009
14.04.2009
- -
107. L23/17.02.2009 LEGE pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire le impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 16 iulie 2008 Lege 107/2009
14.04.2009
- -
108. L50/25.02.2009 LEGE pentru aderarea României la Convenția internațională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptat la 23 martie 2001 Lege 108/2009
14.04.2009
- -
109. L25/17.02.2009 LEGE pentru ratificarea Protocolului Opțional la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente de cruzime, inumane sau degradante, adoptat la New York, la 18 decembrie 2002, semnat de România la 24 septembrie 2003 Lege 109/2009
14.04.2009
- -
110. L48/25.02.2009 LEGE pentru aderarea României la Convenția privind înființarea Institutului Universitar European de la Florența, semnată în 1972 și revizuită în anul 1992 Lege 110/2009
14.04.2009
- -
111. L52/25.02.2009 LEGE pentru ratificarea Amendamentului semnat la București, la 11 iulie 2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București, la 24 octombrie 1998 Lege 111/2009
14.04.2009
- -
112. L83/20.03.2009 LEGE pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanților emiși și transferați, adoptat la Kiev la 21 mai 2003, și semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul în justiție în probleme de mediu, semnat la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr.86/2000 Lege 112/2009
14.04.2009
- -
113. L546/09.09.2008 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Lege 113/2009
24.04.2009
- -
114. L17/17.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2008 pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Ministerul Apărării al Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, Ministerul Apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministerul Apărării al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia. Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxembourg, la 14 februarie 2008 și a Scrisorii de confirmare între Participanții la SAC MoU cu privire la suspendarea și reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian și alocarea orelor de zbor neprevăzute în Program Lege 114/2009
24.04.2009
- -
115. L70/10.03.2009 LEGE pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.102/1952 privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii Lege 115/2009
24.04.2009
- -
116. L69/10.03.2009 LEGE pentru ratificarea Codului European de Securitate Socială al Consiliului Europei adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 Lege 116/2009
24.04.2009
- -
117. L679/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului Lege 117/2009
24.04.2009
- -
118. L46/25.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției Lege 118/2009
24.04.2009
- -
119. L42/25.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2008 privind modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la normarea activităților didactice și de cercetare din învățământul universitar de doctorat Lege 119/2009
24.04.2009
- -
120. L33/25.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului Lege 120/2009
24.04.2009
- -
121. L704/22.12.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă Lege 121/2009
29.04.2009
- -
122. L670/2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport Lege 122/2009
29.04.2009
- -
123. L5/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România Lege 123/2009
29.04.2009
- -
124. L51/25.02.2009 LEGE pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea și întreținerea liniei de frontieră și a semnalelor de frontieră de stat comună, semnată la București la 4 septembrie 2007 Lege 124/2009
29.04.2009
- -
125. L18/17.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea Capitolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României Lege 125/2009
29.04.2009
- -
126. L668/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.220/2008 pentru modificarea art.1 alin.(2) lit.i din Ordonanța Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, aprefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național, în gugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumetelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență Lege 126/2009
29.04.2009
- -
127. L220/15.04.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului Lege 127/2009
29.04.2009
- -
128. L466/03.09.2008 LEGE privind modificarea și completarea art.2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România Lege 128/2009
29.04.2009
- -
129. L576/30.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății Publice a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferentă bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, impementate de fundația Romanian Angel Appeal Lege 129/2009
29.04.2009
- -
130. L205/08.04.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2008 privind unele măsuri financiare Lege 130/2009
29.04.2009
- -
131. L168/04.03.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței Lege 131/2009
29.04.2009
- -
132. L683/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE Lege 132/2009
29.04.2009
- -
133. L696/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România Lege 133/2009
29.04.2009
- -
134. L701/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursate alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 134/2009
29.04.2009
- -
135. L457/03.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public Lege 135/2009
29.04.2009
- -
136. L666/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național Lege 136/2009
05.05.2009
- -
137. L691/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum și pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 137/2009
05.05.2009
- -
138. L627/2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare Lege 138/2009
05.05.2009
- -
139. L595/07.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2008 pentru modificatrea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză Lege 139/2009
05.05.2009
- -
140. L703/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2008 privind efectuarea plății "Contribiției României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel" Lege 140/2009
05.05.2009
- -
141. L690/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2008 privind majorarea contribuției României la realizarea investițiilor finanțate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare" Lege 141/2009
05.05.2009
- -
142. L716/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2008 privind plata costurilor naționale de participare la Proiectele din cadrul Programului de Cooperare Tehnică cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) Lege 142/2009
05.05.2009
- -
143. L673/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 175/2008 pentru înlocuirea referirilor la "Grupul nr.1" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, cu referirile la la "Grupul 4" din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva Lege 143/2009
05.05.2009
- -
144. L13/03.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice Lege 144/2009
05.05.2009
- -
145. L6/03.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar Lege 145/2009
05.05.2009
- -
146. L626/21.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2008 privind completarea ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Lege 146/2009
05.05.2009
- -
147. L575/30.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Lege 147/2009
05.05.2009
- -
148. L373/17.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participației la capitalul social deținută de S.C. "Fondul Proprietatea" S.A. la S.N. "Nuclearelectrica" S.A. Lege 148/2009
05.05.2009
- -
149. L667/22.12.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 219/2008 pentru prorogarea termenilor de aplicare a dispozițiilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Lege 149/2009
05.05.2009
- -
150. L628/29.10.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A. a unor pachete de acțiuni Lege 150/2009
05.05.2009
- -
151. L782/06.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției Lege 151/2009
05.05.2009
- -
152. L355/04.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2008 pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 152/2009
05.05.2009
- -
153. L659/10.11.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2008 pentru modificarea alineatului 1 al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitate de stat membru al "Uniunii Europene" Lege 153/2009
05.05.2009
- -
154. L542/09.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 154/2009
08.05.2009
- -
155. L721/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 155/2009
08.05.2009
- -
156. L87/05.02.2008 LEGE pentru modificarea și completarea art.8 din Legea bibliotecilor nr.334/2002 Lege 156/2009
08.05.2009
- -
157. L537/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere Lege 157/2009
08.05.2009
- -
158. L658/10.11.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea organizării Agenției Naționale pentru Prestații Sociale Lege 158/2009
08.05.2009
- -
159. L630/29.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren din proprietatea publică a statului și administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Șișești" - Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educației și Tineretului pentru Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor Lege 159/2009
08.05.2009
- -
160. L664/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 178/2008 privind achiziționarea unui teren de către Universitatea "Politehnică" din Timișoara Lege 160/2009
08.05.2009
- -
161. L587/07.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminărilor legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată Lege 161/2009
08.05.2009
- -
162. L762/30.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor Lege 162/2009
08.05.2009
- -
163. L221/15.04.2008 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin Lege 163/2009
08.05.2009
- -
164. L625/2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 164/2009
08.05.2009
- -
165. L712/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România Lege 165/2009
08.05.2009
- -
166. L589/07.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2008 pentru modificarea alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova S.A." - si "Electrica Oltenia S.A." Lege 166/2009
08.05.2009
- -
167. L685/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 167/2009
08.05.2009
- -
168. L707/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică Lege 168/2009
08.05.2009
- -
169. L676/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru oniectivul "Cooperare teritorială europeană" Lege 169/2009
08.05.2009
- -
170. L128/12.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor Lege 170/2009
08.05.2009
- -
171. L675/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 171/2009
08.05.2009
- -
172. L665/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 216/2008pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar Lege 172/2009
08.05.2009
- -
173. L717/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de AVAS agenților economici din portofoliu, în vederea depășirii crizei economice financiare mondiale Lege 173/2009
11.05.2009
- -
174. L497/03.09.2008 LEGE pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare Lege 174/2009
13.05.2009
- -
175. L148/19.02.2008 LEGE pentru modificarea și completarea art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 175/2009
12.05.2009
- -
176. L2/03.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2009 pentru aprobarea unor măsuri economico-financiare și organizatorice pentru desfășurarea activităților unităților sanitare din cadrul procesului de reformă și operaționalizare Lege 176/2009
13.05.2009
- -
177. L3/03.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare Lege 177/2009
13.05.2009
- -
178. L295/15.03.2006 LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară Lege 178/2009
13.05.2009
- -
179. L68/10.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad, la data de 26 ianuarie 2009 Lege 179/2009
13.05.2009
- -
180. L54/03.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 Lege 180/2009
13.05.2009
- -
181. L596/13.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 Lege 181/2009
13.05.2009
- -
182. L41/25.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 182/2009
13.05.2009
- -
183. L57/03.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului Lege 183/2009
26.05.2009
- -
184. L144/19.02.2008 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea și completarea Legii Recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004 Lege 184/2009
26.05.2009
- -
185. L43/25.02.2009 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 185/2009
26.05.2009
- -
186. L38/25.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 186/2009
26.05.2009
- -
187. L74/12.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătățirea unor activitați la nivelul Guvernului Lege 187/2009
26.05.2009
- -
188. L72/12.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 188/2009
26.05.2009
- -
189. L47/25.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr.17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de înaltă performanță Lege 189/2009
26.05.2009
- -
190. L39/25.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea "Planului de Amenajare a Teritoriului Național Secțiunea a VIII -a - Zone cu resurse turistice" Lege 190/2009
26.05.2009
- -
191. L565/23.09.2008 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Lege 191/2009
27.05.2009
- -
192. L671/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea și completarea Titlului XI "Rentă viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domenile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 192/2009
27.05.2009
- -
193. L705/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea și completarea art.37 și 39 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic Lege 193/2009
27.05.2009
- -
194. L172/04.03.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind codul de procedură fiscală Lege 194/2009
27.05.2009
- -
195. L82/17.03.2009 LEGE privind completarea art.453 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură penală Lege 195/2009
27.05.2009
- -
196. L30/24.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate Lege 196/2009
29.05.2009
- -
197. L427/29.05.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov în domeniul public al Județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav". Lege 197/2009
29.05.2009
- -
198. L849/27.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 198/2009
02.06.2009
- -
199. L438/30.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi specialeși a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene Lege 199/2009
02.06.2009
- -
200. L710/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr.VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale Lege 200/2009
02.06.2009
- -
201. L337/20.05.2008 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 201/2009
02.06.2009
- -
202. L618/15.10.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2008 pentru modificarea ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare Lege 202/2009
02.06.2009
- -
203. L407/24.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Lege 203/2009
02.06.2009
- -
204. L7/03.02.2009 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 222/2008 privind modificarea art.3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale Lege 204/2009
02.06.2009
- -
205. L631/29.10.2008 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Lege 205/2009
02.06.2009
- -
206. L629/29.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni Lege 206/2009
02.06.2009
- -
207. L442/30.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 207/2009
02.06.2009
- -
208. L14/03.02.2009 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat și al celor de serviciu Lege 208/2009
02.06.2009
- -
209. L100/05.02.2008 LEGE pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare Lege 209/2009
02.06.2009
- -
210. L4/03.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor Lege 210/2009
02.06.2009
- -
211. L354/08.05.2007 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2007 pentru completarea art. 23 din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 211/2009
02.06.2009
- -
212. L377/15.05.2007 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2007 pentru modificarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 212/2009
02.06.2009
- -
213. L660/10.11.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase Lege 213/2009
02.06.2009
- -
214. L62/09.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2009 privind înfiintarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI Lege 214/2009
02.06.2009
- -
215. L28/24.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Lege 215/2009
02.06.2009
- -
216. L853/27.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007 Lege 216/2009
02.06.2009
- -
217. L713/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale Lege 217/2009
02.06.2009
- -
218. L378/17.06.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere Lege 218/2009
02.06.2009
- -
219. L591/07.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2008 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor Lege 219/2009
02.06.2009
- -
220. L446/03.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional Lege 220/2009
02.06.2009
- -
221. L846/27.11.2007 LEGE privind condamnările cu caracter politic și măsurile admnistrative asimilate acestora pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Lege 221/2009
02.06.2009
- -
222. L85/24.03.2009 LEGE pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea "Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare" Lege 222/2009
05.06.2009
- -
223. L1/03.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare Lege 223/2009
05.06.2009
- -
224. L453/03.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 224/2009
05.06.2009
- -
225. L81/17.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. în scopul refinanțării împrumuturilor acordat de trezoreria statului în anul 2004 Lege 225/2009
05.06.2009
- -
226. L353/04.06.2008 LEGE privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România Lege 226/2009
05.06.2009
- -
227. L106/14.04.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 227/2009
10.06.2009
- -
228. L708/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății Lege 228/2009
10.06.2009
- -
229. L697/22.12.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate Lege 229/2009
10.06.2009
- -
230. L173/06.03.2008 LEGE privind ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 12 decembrie 2006, de amendare a Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 16 mai 1994 Lege 230/2009
10.06.2009
- -
231. L60/09.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de interes local Pasaj Denivelat Rutier Superior Basarab Lege 231/2009
10.06.2009
- -
232. L562/23.09.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații Lege 232/2009
10.06.2009
- -
233. L723/22.12.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații Lege 233/2009
10.06.2009
- -
234. L61/09.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia, către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr.308/2008 Lege 234/2009
10.06.2009
- -
235. L714/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2008 pentru modificarea art.13/1 din Legea nr.341/2004, a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 Lege 235/2009
10.06.2009
- -
236. L77/17.03.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 Lege 236/2009
10.06.2009
- -
237. L706/2008 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor Lege 237/2009
10.06.2009
- -
238. L76/17.03.2009 LEGE privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetarea și reprimare a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice Lege 238/2009
10.06.2009
- -
239. L352/20.05.2008 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului Lege 239/2009
10.06.2009
- -
240. L329/13.05.2008 LEGE pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului Lege 240/2009
10.06.2009
- -
241. L632/29.10.2008 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România Lege 241/2009
23.06.2009
- -
242. L447/03.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului Lege 242/2009
23.06.2009
- -
243. L27/24.02.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice Lege 243/2009
23.06.2009
- -
244. L100/07.04.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2009 pentru modificarea art.7 din Legea nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 244/2009
23.06.2009
- -
245. L87/24.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României Lege 245/2009
23.06.2009
- -
246. L108/14.04.2009 LEGE pentru abrogarea Legii nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale Lege 246/2009
30.06.2009
- -
247. L453/12.06.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic Lege 247/2009
30.06.2009
- -
248. L852/27.11.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie Lege 248/2009
30.06.2009
- -
249. L459/03.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie Lege 249/2009
30.06.2009
- -
250. L582/06.10.2008 LEGE privind adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2008 pentru modificarea Legii învățământului, nr.84/1995 Lege 250/2009
30.06.2009
- -
251. L161/13.02.2007 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European Lege 251/2009
30.06.2009
- -
252. L465/19.06.2007 LEGE privind înființarea Institutului de Administrare a Afacerilor din Municipiul București Lege 252/2009
30.06.2009
- -
253. L215/26.05.2009 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 253/2009
30.06.2009
- -
254. L594/07.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Lege 254/2009
30.06.2009
- -
255. L98/07.04.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2009 pentru modificarea și completarea art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă Lege 255/2009
07.07.2009
- -
256. L97/30.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2009 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 256/2009
07.07.2009
- -
257. L95/30.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia Lege 257/2009
07.07.2009
- -
258. L8/03.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare Lege 258/2009
07.07.2009
- -
259. L99/07.04.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar Lege 259/2009
07.07.2009
- -
260. L110/14.04.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar Lege 260/2009
07.07.2009
- -
261. L725/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții Lege 261/2009
07.07.2009
- -
262. L694/09.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 și a Legii petrolului nr.238/2004 Lege 262/2009
07.07.2009
- -
263. L63/09.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art.II al Legii nr.305/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 263/2009
07.07.2009
- -
264. L718/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 264/2009
07.07.2009
- -
265. L5/03.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2009 pentru înființarea Agenției de Credite pentru Studenți din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate Lege 265/2009
07.07.2009
- -
266. L129/21.04.2009 LEGE pentru modificarea art.7 al Legii apiculturii nr.89/1998 Lege 266/2009
07.07.2009
- -
267. L564/13.10.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social Lege 267/2009
07.07.2009
- -
268. L96/30.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială Lege 268/2009
07.07.2009
- -
269. L702/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și așezămintelor culturale de drept public Lege 269/2009
07.07.2009
- -
270. L86/24.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Lege 270/2009
07.07.2009
- -
271. L9/05.02.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" Lege 271/2009
07.07.2009
- -
272. L159/07.05.2009 LEGE pentru modificarea Legii nr.263 din 19.07.2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor Lege 272/2009
07.07.2009
- -
273. L417/24.06.2008 LEGE pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 273/2009
07.07.2009
- -
274. L426/29.05.2007 LEGE privind înființarea Institutului Bancar Român din municipiul Bucuresti Lege 274/2009
07.07.2009
- -
275. L119/21.04.2009 LEGE privind modificarea art.1 din Legea nr.476/2002 pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene Lege 275/2009
07.07.2009
- -
276. L724/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea și completartea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru Lege 276/2009
07.07.2009
- -
277. L693/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței Lege 277/2009
07.07.2009
- -
278. L177/19.05.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind serviciile aeriene regulate, semnat la București, la 10 noiembrie 2008 Lege 278/2009
10.07.2009
- -
279. L174/19.05.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 29 mai 2008 Lege 279/2009
10.07.2009
- -
280. L208/22.05.2009 LEGE pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București, la 21 octombrie 2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 23 ianuarie 1998 Lege 280/2009
10.07.2009
- -
281. L176/19.05.2009 LEGE pentru ratificarea Protocolului deschis spre semnare la Bruxelles la 2 iunie 1998 și semnat de România la 3 iunie 2008 privind amendarea Anexei de Securitate la Acordul dintre părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperare privind informațiile în domeniul atomic deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 și semnat de România la Washington la 14 februarie 2006 Lege 281/2009
10.07.2009
- -
282. L175/19.05.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate între România și Republica Portugheză privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 14 mai 2008 Lege 282/2009
10.07.2009
- -
283. L209/22.05.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici semnat Ia București la 29 decembrie 2008 și la Darmstadt la 9 ianuarie 2009 pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la data de 17 iulie 2003 Lege 283/2009
10.07.2009
- -
284. L210/25.05.2009 LEGE privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinațională în așteptare cu capacitatea de luptă ridicată pentru operațiuni O.N.U. privind statutul forțelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001, ratificat prin Legea nr.397 din 14 iunie 2002 Lege 284/2009
10.07.2009
- -
285. L229/28.05.2009 LEGE pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalității transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008 Lege 285/2009
10.07.2009
- -
286. L260/15.06.2009 LEGE privind Codul penal Lege 286/2009
17.07.2009
- -
287. L259/15.06.2009 LEGE privind Codul civil Lege 287/2009
17.07.2009
- -
288. L136/27.04.2009 LEGEA modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora Lege 288/2009
05.08.2009
- -
289. L107/14.04.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România Lege 289/2009
05.08.2009
- -
290. L198/27.02.2007 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art.9/2 alin. (1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul Europaean Lege 290/2009
28.09.2009
- -
291. L101/07.04.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2009 privind modificarea și completarea art.270 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României Lege 291/2009
28.09.2009
- -
292. L10/03.02.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare Lege 292/2009
28.09.2009
- -
293. L113/14.04.2009 LEGE pentru modificarea Ordonanței nr.2 din 12/07/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 293/2009
28.09.2009
- -
294. L114/14.04.2009 LEGE pentru modificarea Ordonanței nr.55 din 16/08/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității Lege 294/2009
28.09.2009
- -
295. L91/30.03.2009 LEGE pentru completarea art.20 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 295/2009
28.09.2009
- -
296. L419/24.06.2008 LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 296/2009
28.09.2009
- -
297. L130/22.04.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului Lege 297/2009
28.09.2009
- -
298. L688/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art.16 lit.a) din Legea notarilor publici și a activitățiii notariale nr.36/1995 Lege 298/2009
28.09.2009
- -
299. L556/02.10.1997 LEGE pentru respingerea Ordonanței de Urgență nr.59/1997 privind destinația sumelor încasate de Fondul Proprietății de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăților la care statul este acționar. Lege 299/2009
28.09.2009
- -
300. L150/30.04.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009 Lege 300/2009
06.10.2009
- -
301. L149/28.04.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații Lege 301/2009
06.10.2009
- -
302. L137/27.04.2009 LEGE pentru modificarea art.31 alin.(3) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Lege 302/2009
06.10.2009
- -
303. L59/09.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European Lege 303/2009
06.10.2009
- -
304. L310/26.06.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului de stabilire și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2008 Lege 304/2009
06.10.2009
- -
305. L216/26.05.2009 LEGE pentru modificarea articolului 65 al Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice Lege 305/2009
06.10.2009
- -
306. L312/26.06.2009 LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii India, semnat la București la 16 februarie 2009, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la New Delhi, Ia 17 noiembrie 1997 Lege 306/2009
06.10.2009
- -
307. L311/26.06.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului de sediu între Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei privind Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa Centrală și de Est, semnat la București la 21 aprilie 2008 Lege 307/2009
06.10.2009
- -
308. L78/17.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului Lege 308/2009
06.10.2009
- -
309. L171/18.05.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe Lege 309/2009
06.10.2009
- -
310. L722/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii Locuinței nr.114/1996 Lege 310/2009
06.10.2009
- -
311. L309/26.06.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008 Lege 311/2009
06.10.2009
- -
312. L94/30.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare Lege 312/2009
12.10.2009
- -
313. L662/22.12.2008 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane Lege 313/2009
12.10.2009
- -
314. L163/12.05.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 314/2009
12.10.2009
- -
315. L228/27.05.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea și completarea articolului 5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat Lege 315/2009
12.10.2009
- -
316. L232/04.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European Lege 316/2009
12.10.2009
- -
317. L180/11.03.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura Lege 317/2009
13.10.2009
- -
318. L313/26.06.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind legislația aplicabilă relațiilor de muncă, securitate socială și securitate de sănătate de muncă legate de construirea unui pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea , la Calafat Vidin, semnat la București, la 25 iulie 2008 și la Sofia, la 26 august 2008 Lege 318/2009
13.10.2009
- -
319. L123/21.04.2009 LEGE pentru instituirea Zilei Tatălui și a Zilei Mamei Lege 319/2009
13.10.2009
- -
320. L161/12.05.2009 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții Lege 320/2009
13.10.2009
- -
321. L126/21.04.2009 LEGEA - Legea comercializării produselor agroalimentare Lege 321/2009
15.10.2009
- -
322. L139/27.04.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2009 pentru modificarea art.39 alin.(2) - (3) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfașurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale Lege 322/2009
20.10.2009
- -
323. L462/03.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2008 pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 323/2009
20.10.2009
- -
324. L213/25.05.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale Lege 324/2009
20.10.2009
- -
325. L206/19.05.2009 LEGEA Lege pentru modificarea lit.b) a art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003 Lege 325/2009
20.10.2009
- -
326. L503/16.09.2009 LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei, semnat la Kuala Lumpur, la 28 aprilie 2006, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 25 iunie 1996 Lege 326/2009
27.10.2009
- -
327. L508/16.09.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Coreea în domeniul securității sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008 Lege 327/2009
27.10.2009
- -
328. L502/16.09.2009 LEGE pentru ratificarea Actelor adoptate la Congresul Uniunii Poștale Universale de la Geneva (23 iulie - 12 august 2008) Lege 328/2009
27.10.2009
- -
329. L493/07.09.2009 LEGE privind reorganizarea unor autoritați și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional Lege 329/2009
05.11.2009
- -
330. L492/07.09.2009 LEGE privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Lege 330/2009
05.11.2009
- -
331. L298/05.05.2008 LEGE privind modificarea și completarea articolelor 276 și 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare Lege 331/2009
11.11.2009
- -
332. L257/12.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale Lege 332/2009
11.11.2009
- -
333. L67/10.03.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2008 privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504 din 11 iunie 2002 Lege 333/2009
11.11.2009
- -
334. L279/16.06.2009 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare Lege 334/2009
11.11.2009
- -
335. L720/22.12.2008 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule Lege 335/2009
11.11.2009
- -
336. L256/11.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2009 privind darea administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a unor suprafețe totale de teren de 2.534 mp, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ?Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a Municipiului București - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului București pe sectorul cuprins între km 2+400 și intersecția cu DN 2" Lege 336/2009
11.11.2009
- -
337. L282/18.06.2009 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2009 pentru aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibil Lege 337/2009
11.11.2009
- -
338. L697/09.10.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007 Lege 338/2009
11.11.2009
- -
339. L560/04.09.2007 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 Lege 339/2009
11.11.2009
- -
340. L505/16.09.2009 LEGE privind formularea de către România a unei declarații în baza art.35, alin.(2) din Tratatul privind Uniunea Europeană Lege 340/2009
11.11.2009
- -
341. L124/21.04.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului Lege 341/2009
11.11.2009
- -
342. L214/26.05.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA Lege 342/2009
11.11.2009
- -
343. L711/22.12.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 343/2009
11.11.2009
- -
344. L188/19.05.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor Lege 344/2009
11.11.2009
- -
345. L144/27.04.2009 LEGE pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 345/2009
11.11.2009
- -
346. L520/29.09.2009 LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 2 iulie 1992 Lege 346/2009
11.11.2009
- -
347. L509/22.09.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2009 privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții referitor la Proiectul privind infrastructura minicipală în domeniul protecției mediului, faza B, semnat la București, la 30 octombrie 2008 și la Luxemburg, la 10 noiembrie 2008 Lege 347/2009
11.11.2009
- -
348. L513/22.09.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului de garanție semnat între Statele membre UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind împrumuturile cere vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări, precum și a Acordului privind admnistrarea arieratelor semnat între Statele Membre UE și Banca Europeană de Investiții (BEI) privind procedurile de plată și rambursare în cadrul Garanțiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de Investiții, semnate de România la Luxembourg, 21 octombrie 2008 Lege 348/2009
11.11.2009
- -
349. L515/22.09.2009 LEGE pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev, la 21-23 mai 2003 și semnat de România la 21 mai 2003, la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 Lege 349/2009
11.11.2009
- -
350. L514/22.09.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 și la 10 aprilie 2009, privind modificarea și completarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Ungaria, semnată la București la 28 noiembrie 1973 Lege 350/2009
11.11.2009
- -
351. L517/22.09.2009 LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut între România, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor (Împrumutat), și KfW, Frankfurt pe Main, (KfW) pentru 8.000.000 euro semnat la București, la 31 iulie 2008 și respectiv Frankfurt pe Main, la 2 noiembrie 2007, pentru finanțarea Proiectului " Promovarea întreprinderilor mici și mijlocii" (etapa a 4-a) Lege 351/2009
11.11.2009
- -
352. L522/29.09.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva, la 27 ianuarie 2006 și deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York, la 25 septembrie 2008 Lege 352/2009
11.11.2009
- -
353. L504/16.09.2009 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cadrul Instituțional al Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007 Lege 353/2009
11.11.2009
- -
354. L121/21.04.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 354/2009
12.11.2009
- -
355. L162/12.05.2009 LEGE privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război Lege 355/2009
20.11.2009
- -
356. L521/29.09.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Canadei, pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 8 mai 2009 Lege 356/2009
20.11.2009
- -
357. L516/22.09.2009 LEGE pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 29 ianuarie 2009 și la București la 17 martie 2009, între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea "Proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare", semnat la București la 19 decembrie 2005 Lege 357/2009
20.11.2009
- -
358. L540/09.10.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice Lege 358/2009
20.11.2009
- -
359. L200/19.05.2009 LEGE pentru modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 359/2009
20.11.2009
- -
360. L122/21.04.2009 LEGE pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 360/2009
20.11.2009
- -
361. L314/26.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului Lege 361/2009
20.11.2009
- -
362. L278/16.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru Obiectivul convergență Lege 362/2009
20.11.2009
- -
363. L342/30.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare Lege 363/2009
20.11.2009
- -
364. L510/22.09.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România , semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 și a Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009 Lege 364/2009
20.11.2009
- -
365. L512/22.09.2009 LEGE pentru acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internațional propuse și aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional, prin Rezoluția 63-2 pentru perfecționarea sistemului de vot și a reprezentanților în cadrul Fondului Monetar Internațional, la Washington, la data de 28 aprilie 2008, și respectiv prin Rezoluția 63-3 pentru extinderea autorității investiționale a Fondului Monetar Internațional, la Washington, la data de 5 mai 2008 Lege 365/2009
20.11.2009
- -
366. L57/05.02.2008 LEGE privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Studii Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie, județul Sibiu Lege 366/2009
20.11.2009
- -
367. L378/15.05.2007 LEGE pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 367/2009
20.11.2009
- -
368. L233/04.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima Casă'' Lege 368/2009
26.11.2009
- -
369. L353/31.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit Lege 369/2009
26.11.2009
- -
370. L223/26.05.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Lege 370/2009
26.11.2009
- -
371. L302/25.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit și Fondul European pentru Garantare Agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare Lege 371/2009
26.11.2009
- -
372. L354/31.08.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 372/2009
26.11.2009
- -
373. L331/29.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale Lege 373/2009
26.11.2009
- -
374. L299/24.06.2009 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2009 pentru modificarea art.19 din Ordonanța Guvernului nr.42/2009 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 374/2009
26.11.2009
- -
375. L285/19.06.2009 LEGE pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 53 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală Lege 375/2009
26.11.2009
- -
376. L623/10.11.2009 LEGE pentru completarea art.26 din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor Lege 376/2009
03.12.2009
- -
377. L568/22.10.2009 LEGE pentru ratificarea Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul Multilateral de Înțelegere privind Programul Comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, și a Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de Înțelegere pentru operații și sprijin al Forței Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie și Control, semnat la 26 septembrie 1984 și revizuit la 27 martie 2003, semnate la București la 19 martie 2009 Lege 377/2009
10.12.2009
- -
378. L506/16.09.2009 LEGE pentru ratificarea Actelor finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părți din regiunile 1 și 3, în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz și pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 16 iunie 2006 Lege 378/2009
10.12.2009
- -
379. L73/12.03.2009 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la organizarea și funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului Lege 379/2009
10.12.2009
- -
380. L315/26.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate Lege 380/2009
10.12.2009
- -
381. L767/30.10.2007 LEGE privind concordatul preventiv Lege 381/2009
10.12.2009
- -
382. L316/26.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene Lege 382/2009
10.12.2009
- -
383. L275/15.06.2009 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing Lege 383/2009
10.12.2009
- -
384. L528/30.09.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 384/2009
10.12.2009
- -
385. L499/16.09.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară Lege 385/2009
17.12.2009
- -
386. L686/22.12.2008 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de Urgență nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății comerciale OLTCHIM S.A Râmnicu Vâlcea Lege 386/2009
17.12.2009
- -
387. L230/28.05.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 387/2009
17.12.2009
- -
388. L569/30.10.2009 LEGE pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Miniștrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croația. Lege 388/2009
23.12.2009
- -
389. L567/22.10.2009 LEGE pentru modificarea Legii nr.316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană Lege 389/2009
23.12.2009
- -
390. L566/22.10.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 1 septembrie 2009 Lege 390/2009
23.12.2009
- -
391. L334/30.06.2009 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.9 alin.1 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticoministe de la Brașov din Noiembrie 1987, nr.341/2004 Lege 391/2009
28.12.2009
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 2 martie 2024, 8:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro